Witamy w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego

Wyniki 271 - 300 z 861

JSTOR - bezpłatny dostęp do części zasobów serwisu

Serwis wydawnictw elektronicznych JSTOR udostępnił bezpłatnie zawartość czasopism opublikowanych przed 1923 r. w Stanach Zjednoczonych oraz przed 1870 w pozostałych krajach


Tryb dostępu : wolny dostęp

Zasięg chronologiczny : 1870-

JSTOR wejście do serwisu

 

Judaism and the Visual Image

Okładka książki: Judaism and the Visual Image


Judaism and the Visual Image: A Jewish Theology of Art / Melissa Raphael, Continuum, ISBN-10: 0826494986

"Judaism and the Visual Image argues for a Jewish theology of image that, among other things, helps us re-read the creation story in Genesis 1 and to question why images of Jewish women as religious subjects appear to be doubly suppressed by the Second Commandment, when images of observant male Jews have become legitimate, even iconic, representations of Jewish holiness. Raphael further suggests that 'devout beholding' of images of the Holocaust is a corrective to post-Holocaust theologies of divine absence from suffering that are infused by a sub-theological aesthetic of the sublime.  Raphael concludes by proposing that the relationship between God and Israel composes itself into a unitary dance or moving image by which each generation participates in a processive revelation that is itself the ultimate work of Jewish art." From Continuum Books

Spis treści

Kafka's Last Love: The Mystery of Dora Diamant

Okładka książki: Kafka's Last Love


Kafka's Last Love: The Mystery of Dora Diamant, Kathi Diamant, Secker & Warburg, ISBN 9780436209956

"[Author Kathi] Diamant found her life's work after a literature professor asked her if she was related to Dora Diamant, Kafka's last love. Currently the director of the Kafka Project at San Diego State University, Kathi has performed a demanding and heroic act of literary sleuthing to piece together Dora's remarkable story. A bright and intrepid Polish Jewish refugee who fled her Orthodox family, she met Kafka by the Baltic Sea, and it was love at first sight, although Kafka was already gravely ill.... Dora found sanctuary in England, but she never stopped thinking about Kafka, her one true love, and never stopped mourning the loss of her secret cache of his writings. Confiscated by the Gestapo, they may never be recovered, but Kathi's reclaiming of Dora Diamant's extraordinary spirit has brought many other treasures to light." - Booklist (starred review)

Spis treści

Kalendarium Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego

1968

 • Powstanie Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego z połączenia Biblioteki Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Biblioteki Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katowicach. Sieć biblioteczna UŚ składała się z Biblioteki Głównej i pięciu Bibliotek Zakładowych: Biblioteki Wydziału Humanistycznego, Biblioteki Wydziału Prawa, Biblioteki Wydziału Wychowania Technicznego, Biblioteki Instytutu Fizyki, Biblioteki Instytutu Chemii. Pierwsza siedziba Biblioteki Głównej mieściła się w budynku przy ul. Szkolnej 9.


1969

 • Utworzono Bibliotekę Instytutu Biologii.


 

1970

 • Podpisano umowę o wzajemnej współpracy między Biblioteką Śląską i Biblioteką Główną. Głównym celem umowy było uzgodnienie polityki gromadzenia zbiorów oraz ułatwienie czytelnikom korzystania z zasobów bibliotecznych obu Bibliotek.
 • Utworzono Bibliotekę Instytutu Nauk Społecznych.
 • Utworzono Bibliotekę Wyższego Studium Nauczycielskiego w Sosnowcu.

 

1971

 • Utworzono Bibliotekę Instytutu Matematyki.
 • Utworzono Bibliotekę Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.


 
1972

 • Podjęto decyzję o przydzieleniu Bibliotece Głównej pomieszczeń w budynku przy ul. Bankowej 14 oraz rozpoczęto przenoszenie zbiorów do nowej siedziby.
 • Zamknięto katalog klamrowy przejęty po Bibliotece Wyższej Szkoły Pedagogicznej i utworzono katalogi kartkowe.
 • Z inicjatywy Biblioteki Głównej i Biblioteki Śląskiej Akademii Medycznej powołano Kolegium Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych Województwa Katowickiego.
 • Utworzono Bibliotekę Międzywydziałowego Studium Języków Obcych.


 
1973

 • Zakończono przenoszenie Biblioteki Głównej do nowego gmachu przy ul. Bankowej 14.
 • Utworzono Czytelnię Informacji Naukowej.
 • Do Biblioteki Głównej wcielono Bibliotekę Instytutu  Matematyki.
 • Z Biblioteki Wydziału Humanistycznego utworzono Bibliotekę Instytutu Filologii Polskiej, część zbiorów połączono ze zbiorami Biblioteki Instytutu Nauk Społecznych, tworząc Bibliotekę Wydziału Nauk Społecznych. Utworzono też Bibliotekę Instytutu Filologii Obcych.
 • Zmieniono nazwę Biblioteki Instytutu Biologii – przyjęto nazwę Biblioteka Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska.
 • Umożliwiono studentom szkół wyższych województwa katowickiego korzystanie ze zbiorów Biblioteki Głównej.


 
1974

 • Wprowadzono zasadę decentralizacji sieci bibliotecznej Uniwersytetu Śląskiego. W Bibliotece Głównej rozpoczęto koordynowanie i nadzorowanie pod względem merytorycznym bibliotek zakładowych, prowadzących od tej pory samodzielną działalność.
 • Utworzono Bibliotekę Wydziału Nauk o Ziemi.


 
1975

 • Powołano Komisję Zakupów, która przyczyniła się do ustabilizowania zakupów dla BG. Ustalono wysokość, profil gromadzenia zbiorów i ich specjalizację.


 
1976

 • Utworzono Biblioteką Instytutu Filologii Rosyjskiej.


 
1978

 • W Bibliotece Głównej powołano Oddział Czasopism, który zajmował się prenumeratą i zakupem czasopism dla wszystkich bibliotek UŚ.
 • Utworzono Bibliotekę Wydziału Pedagogiki i Psychologii.
 • Utworzono Bibliotekę Wydziału Radia i Telewizji.


 
1980

 • Utworzono Bibliotekę Instytutu Filologii Słowiańskiej.


 
1981

 • Rozwiązano Bibliotekę Instytutu Filologii Obcych a w jej miejsce utworzono: Bibliotekę Instytutu Filologii Angielskiej, Bibliotekę Instytutu Filologii Germańskiej, Bibliotekę Instytutu Filologii Romańskiej.


 
1985

 • Z Oddziału Udostępniania wyodrębniono Oddział Zbiorów Matematyczno-Chemicznych.


 
1988

 • Przeniesiono Czytelnię Czasopism do Rektoratu.


 
1991

 • Podpisano umowę o współpracy między British Council a Uniwersytetem Śląskim. Na mocy tego porozumienia powstała Biblioteka i Czytelnia Brytyjska włączona do struktury organizacyjnej BG.


 
1992

 • Do Oddziału Opracowania Zbiorów BG zakupiono pierwsze komputery oraz program ISIS, w którym do opracowania rzeczowego zastosowano Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej.
 • Utworzono Bibliotekę Katedry Filologii Klasycznej.


 
1993

 • Utworzono Bibliotekę Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych.


 
1994

 • Na serwerze Centrum Techniki Obliczeniowej Uniwersytetu Śląskiego (CTO) umieszczono informację o Bibliotece jako podstronę serwisu WWW Uniwersytetu Śląskiego.
 • Utworzono Bibliotekę Niemiecką  / Deutscher Lesesaal des Goethe – Instituts, wchodzącą w strukturę organizacyjną BG.


 
1995

 • Górnośląskie Konsorcjum Bibliotek Naukowych - utworzone przez Uniwersytet Śląski, Akademię Ekonomiczną w Katowicach i Uniwersytet  Opolski – wystąpiło do Fundacji PHARE o grant na budowę systemu sieciowego rozpowszechniania baz danych.
 • Wskutek powodzi w Czytelni Czasopism zostały zniszczone 7254 woluminy.
 • W Politechnice Wrocławskiej zakupiono program APIN-UDOS, dzięki któremu wprowadzono elektroniczną ewidencję czytelników i wypożyczeń.


 
1996

 • Uruchomiono system do sieciowego rozpowszechniania baz danych InfoWare CD/HD.
 • Odbyła się międzynarodowa konferencja „Elektroniczna biblioteka dzisiaj”.
 • Odbyła się konferencja IOIS Meeting.


 
1997

 • Utworzono Bibliotekę Bibliologiczną.
 • Czytelni BG nadano imię prof. Bogdana Suchodolskiego, odsłonięto tablicę pamiątkową. Odbyła się ogólnopolska sesja naukowa poświęcona działalności naukowej prof. Bogdana Suchodolskiego.
 • Rozpoczęto tworzenie bazy bibliograficznej dorobku pracowników naukowych UŚ.


 
1998

 • Zakupiono zintegrowany system biblioteczno-informacyjny PROLIB, do opracowania rzeczowego zaczęto wykorzystywać język haseł przedmiotowych KABA. Wprowadzono katalog komputerowy OPAC.
 • Uruchomiono stronę WWW Biblioteki Głównej UŚ.
 • Z inicjatywy JM Rektora prof. Tadeusza Sławka rozpoczęto prace nad budową bazy Polska Literatura Humanistyczna „Arton”.


 
1999

 • Odbyła się II Konferencja Górnośląskiego Konsorcjum Bibliotek Naukowych „Biblioteka elektroniczna dzisiaj. Efektywne wykorzystanie baz CD-ROM w sieciach komputerowych”.


 
2000

 • Urząd Miasta w Katowicach przekazał UŚ działkę przeznaczoną na budowę nowej biblioteki uniwersyteckiej.
 • Utworzono Bibliotekę Szkoły Zarządzania.


 
2001

 • Zawarto umowę o współpracy z Centrum Formatów i Kartotek Haseł Wzorcowych. Na serwerze BUŚ ulokowano kopię CKHW, aby mogła służyć wszystkim polskim bibliotekom stosującym system PROLIB.
 • Utworzono Bibliotekę Teologiczną.
 • W Cieszynie odbyła się konferencja  „Statystyczno-porównawcze metody oceny działalności naukowej”. Organizatorami byli: Biblioteka UŚ oraz Komitet Naukoznawstwa PAN.


 
2002

 • Przystąpiono do konsorcjum Elsevier, gwarantującego dostęp do 6700 tytułów czasopism zagranicznych.
 • Przystąpiono do współpracy przy tworzeniu Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego (NUKAT).
 • Utworzono Bibliotekę Ośrodka Dydaktycznego w Rybniku.


 
2003

 • Rozstrzygnięto konkurs Stowarzyszenia Architektów Polskich na opracowanie koncepcji Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Śląskiego. Zwyciężył zespół architektów z Koszalina i Radomia w składzie: Dariusz Herman, Piotr Śmierzewski (współautorzy) oraz Rafał Sobieraj, Wojciech Subalski, Dariusz Cyparski (współpracownicy).


 
2005

 • Zawarto porozumienie dotyczące współpracy w zakresie działań podejmowanych na rzecz budowy wspólnego dla Uniwersytetu Śląskiego oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej.
 • Przeniesiono Czytelnię Czasopism z Rektoratu do pomieszczeń Czytelni Ogólnej BUŚ przy ul. Bankowej 14.
 • Uruchomiono system OneLog, umożliwiający udostępnianie baz danych i serwisów czasopism elektronicznych uprawnionym użytkownikom poza siecią UŚ.
 • Odbyło się jednodniowe seminarium „Zarządzanie zasobami elektronicznymi”.
 • Bibliotekę Filii UŚ w Cieszynie włączono w strukturę BUŚ.


 
2006

 • Na mocy porozumienia między Biblioteką Śląską a Uniwersytetem Śląskim, utworzono Śląską Bibliotekę Cyfrową (ŚBC), w celu prezentacji kulturowego dziedzictwa Śląska.


 
2007

 • Na Wydziale Filologicznym utworzono dwie biblioteki specjalistyczne: Bibliotekę Wydziału Filologicznego w Katowicach (w skład której weszły: Biblioteka Bibliologiczna, Biblioteka Katedry Filologii Klasycznej, Biblioteka Polonistyczna) oraz Bibliotekę Wydziału Filologicznego w Sosnowcu (z połączenia Biblioteki Anglistycznej, Biblioteki Germanistycznej, Biblioteki Romanistycznej, Biblioteki Slawistycznej, Biblioteki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej, Międzyinstytutowej Czytelni Neofilologicznej oraz Biblioteki Kolegium Języka).


 
2008

 • Odbyła się konferencja „Biblioteka 2.0 – zasoby cyfrowe w nauce, kulturze i administracji”.
 • Powstała nowa strona WWW Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego.
 • Umieszczono tablicę informacyjną w miejscu budowy Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej.
 • Zawarto umowę pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a Uniwersytetem Śląskim dotyczącą dofinansowania projektu „Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej”
 • Podpisano Umowę Konsorcjum pomiędzy Uniwersytetem Śląskim i Akademią Ekonomiczną, określającą zasady współpracy przy realizacji budowy CINiBA oraz w zakresie prowadzenia wspólnej jednostki organizacyjnej.
 • W ramach jubileuszu 40-lecia istnienia BUŚ wydano książkę: „Biblioteka otwarta: wczoraj i jutro Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego”.

 


Źródła:

1. Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego : informator dla czytelników. Katowice, 1988.

2. Biblioteka otwarta : wczoraj i jutro Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Red. Maria Kycler, Dariusz Pawelec. Katowice, 2008.

3. Dyrda J. M.: Kilka uwag na temat przygotowania i realizacji współpracy w ramach TEMPUS PHARE Compact Measures Grant. W: Elektroniczna Biblioteka dzisiaj : efektywne wykorzystanie baz CD-ROM w sieciach komputerowych. Materiały II konferencji Górnośląskiego Konsorcjum Bibliotek Naukowych, Katowice - Opole, 21-23 kwietnia 1999. Red. Barbary Zajączkowskiej. Katowice, 2000 s.113-117.

4. Dziadkiewicz W.: Razem czy osobno Biblioteka Śląska – Biblioteka Uniwersytecka. „Gazeta Uniwersytecka (Katowice)” 1999 nr 6 s. 18.

5. Informator dla czytelników. Katowice, 1974. 

6. Kot H.: Biblioteka Główna. W: 10 lat Uniwersytetu Śląskiego 1968-1978. Katowice, 1978 s. 190-195.

7. Ratajewski J., Puzio A.: Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1968-1970). W: Biuletyn Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego za rok 1972. Katowice, 1973 s. 55-62.

8. Sikora A.: Jak powstawała Biblioteka Główna UŚ pod znakiem szybkiego rozwoju. „Gazeta Uniwersytecka (Katowice)” 2008 nr 7 s. 22.

9. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej i Bibliotek Zakładowych Uniwersytetu Śląskiego za rok 1971. W: Biuletyn Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego za rok 1972. Katowice, 1973 s. 77-90.

10. Tetela G.: Przemiany struktury organizacyjnej systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Śląskiego. W: W kręgu książki, biblioteki i informacji naukowej. Pod red. K. Heskiej-Kwaśniewicz. Katowice, 2004 s. 87-94.

11. "Wyrósł z dobrego drzewa...". Uniwersytet Śląski 1968-1998. Fakty, dokumenty, relacje. Red. nauk. Antoni Barciak. Katowice, 1998 s. 139-144.

12. www.bg.us.edu.pl
Opracowały: Marta Błeszyńska i Jolanta Pulikowska

 


 

Karta biblioteczna wydawana jest na czas określony

 • studentom i doktorantom na czas studiów z koniecznością corocznego przedłużania jej ważności na podstawie legitymacji lub indeksu;
 • pracownikom Uniwersytetu na czas zatrudnienia;
 • innym czytelnikom na okres jednego roku z możliwością przedłużenia ważności.
Karty obiegowe

 • Studenci i pracownicy Uniwersytetu Śląskiego odchodząc z Uczelni obowiązani są uzyskać poświadczenie uregulowania wszystkich zobowiązań w Bibliotece poprzez otrzymanie potwierdzenia na karcie obiegowej w Wypożyczalni Miejscowej (Katowice, ulica Bankowa 14, pokój 404);
 • studenci przy podbijaniu karty obiegowej okazują indeks;
 • studenci zapisani do innych bibliotek, które potwierdziły ten fakt wbiciem do indeksu pieczątki o treści "Książki wypożyczono", zanim zgłoszą się do BUŚ, muszą otrzymać we wszystkich tych bibliotekach pieczątkę w indeksie o treści "Książki zwrócono";
 • przy podbiciu karty obiegowej i rozliczeniu się z Biblioteką, unieważnia się kartę biblioteczną i czytelnik traci prawo do korzystania z Biblioteki na dotychczasowych zasadach.
Kaszubska Biblioteka Cyfrowa

Kaszubska Biblioteka Cyfrowa


Wejście

Wspólne przedsięwzięcie Politechniki Gdańskiej, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku oraz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie mające na celu upowszechnienie pomorskiego dziedzictwa kulturowego.

Katalog Doktoratów

Katalog Doktoratów


Katalog Doktoratów obejmuje prace doktorskie bronione na Uniwersytecie Śląskim, które udostępniane są w Czytelni Ogólnej BUŚ. Baza jest aktualizowana na bieżąco. Wyszukiwanie jest możliwe według następujących kryteriów: autor, tytuł, promotor, rok, dziedzina. Katalog nie obejmuje prac doktorskich Wydziału Artystycznego i Wydziału Teologicznego.

Prace powstałe na Wydziale Prawa i Administracji, Wydziale Artystycznym, Wydziale Nauk o Ziemi i Wydziale Teologicznym udostępniane są w bibliotekach specjalistycznych.

Katalog książek elektronicznych PWN na platformie IBUK.PL

 1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa / Bożyna Pomykalska, Przemysław Pomykalski, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-14871-3
 2. Chemia fizyczna, tom 1 / Krzysztof Pigoń, Zdzisław Ruziewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 83-01-14484-X
 3. Chemia fizyczna, tom 2 / Krzysztof Pigoń, Zdzisław Ruziewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-14568-2
 4. Cytobiochemia / Leokadia Kłyszejko-Stefanowicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 83-01-13824-6
 5. Dzieje życia na Ziemi / Jerzy Dzik, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 83-01-14038-0
 6. Finanse publiczne / Stanisław Owsiak, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 83-01-14411-4
 7. Geografia ekonomiczna / Ryszard Domański, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 83-01-14190-5
 8. Globalizacja a rozwój / Mirosława Czerny, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 83-01-14491-2
 9. Hydrologia ogólna / Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska, Zdzisław Mikulski, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-14579-8
 10. Język w komunikowaniu / Marian Bugajski, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-14807-2
 11. Małe struktury społeczne / Jacek Szmatka, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-15219-2
 12. Marketing. Podręcznik akademicki / Eugeniusz Michalski, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-14051-9
 13. Metafizyka moralności / Immanuel Kant, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 83-01-14532-3
 14. Multimedia w kształceniu / Józef Bednarek, Wydawnictwo Naukowe PWN/MIKOM, ISBN 83-01-14833-0
 15. Pedagogika społeczna, tom 1 / Ewa Marynowicz-Hetka, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-14675-7
 16. Pedagogika. Podręcznik akademicki, tom 1 / Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-14055-7
 17. Pedagogika. Podręcznik akademicki, tom 2 / Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-14133-2
 18. Podstawy chemii nieorganicznej, tom 1 / Adam Bielański, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-13815-8
 19. Podstawy chemii nieorganicznej. tom 2 / Adam Bielański, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-13816-5
 20. Podstawy ekonomii / Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 83-01-14424-6
 21. Podstawy ekonomii. Ćwiczenia i zadania / Roman Milewski (red.), Eugeniusz Kwiatkowski (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-15337-3
 22. Podstawy finansów / Dorota Korenik, Stanisław Korenik, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-15452-3
 23. Podstawy rachunkowości / Bronisław Micherda (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-15048-8
 24. Polityka / Arystoteles, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 83-01-14309-6
 25. Polskie wybory / Jacek Raciborski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, ISBN 83-87367-16-8
 26. Psychologia języka i komunikacji / Ida Kurcz, Wydawnictwo Naukowe Scholar, ISBN 83-7383-153-3
 27. Psychologia kliniczna, tom 1 / Helena Sęk (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-14423-4
 28. Psychologia kliniczna, tom 2 / Helena Sęk (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-14489-0
 29. Public relations, Jerzy Olędzki (red.) / Dariusz Tworzydło (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-14866-9
 30. Rachunkowość finansowa i podatkowa / Teresa Cebrowska (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-15001-3
 31. Repetytorium ze statystyki / Mariola Piłatowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-15040-2
 32. Resocjalizacja, tom 1 / Bronisław Urban (red.), Jan M. Stanik (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-15180-5
 33. Resocjalizacja, tom 2 / Bronisław Urban (red.), Jan M. Stanik (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-15181-2
 34. Rozwój biologiczny człowieka / Napoleon Wolański, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 83-01-14422-X
 35. Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki / Wiesław Dębski, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-14893-5
 36. Socjologia kultury / Antonina Kłoskowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-15189-8
 37. Socjologia moralności / Maria Ossowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 83-01-14009-7
 38. Społeczeństwo informacyjne / Joanna Papińska-Kacperek (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN/MIKOM, ISBN 978-83-01-15407-3
 39. Sztuka nauczania, tom 2 / Krzysztof Konarzewski (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-14240-7
 40. Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa / Wiesław Dębski / Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 83-01-14290-1
 41. Teoria komunikowania masowego / Denis McQuail, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-15153-9
 42. Teoria liczb / Władysław Narkiewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, 83-01-14015-1
 43. Teorie badań literackich / Zofia Mitosek, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 83-01-14219-7
 44. Teorie polityki / Barbara Krauz-Mozer, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-14540-8
 45. Transport / Włodzimierz Rydzkowski (red.), Krystyna Wojewódzka-Król (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 83-01-14260-X
 46. Współczesne systemy polityczne / Marek Żmigrodzki (red.), Bożena Dziemidok-Olszewska (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-15266-6
 47. Zarys gramatyki polskiej / Alicja Nagórko, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-15390-8
 48. Zarys kultury starożytnej Grecji i Rzymu / Stanisław Stabryła, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-15227-7
 49. Zarządzanie jakością z przykładami / Adam Hamrol, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 83-01-14486-6
 50. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Materiały do ćwiczeń / Henryk Król (red.), Antoni Ludwiczyński (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-14887-4
 51. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Podręcznik / H. Król (red.), A. Ludwiczyński (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-14813-3
 52. Zbiór zadań z funkcji analitycznej / Jan Krzyż, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 83-01-14432-7
 53. Wykłady z polskiej fleksji / Mirosław Bańko, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 83-01-14167-0
 54. Romantyzm / Alina Witkowska, Ryszard Przybylski, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-13848-6
 55. Algorytmy genetyczne. Kompendium. T. 1 / Tomasz Dominik Gwiazda, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-15168-3
 56. Katastrofy przyrodnicze / Marek Graniczny, Włodzimierz Mizerski, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-15146-1
 57. Dendrologia / Włodzimierz Seneta, Jakub Dolatowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-0115369-4
 58. Informatyka medyczna / Robert Rudowski (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 83-01-14-056-9


  Wydawnictwa Naukowe PWN dostępne w serwisie IBUK.PL
Katalog NUKAT

Katalog NUKAT


NUKAT to katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich tworzony metodą współkatalogowania. Oznacza to, że każdy opis dokumentu jest tworzony tylko raz w bazie NUKAT i kopiowany do katalogów lokalnych. We współkatalogowaniu w NUKAT uczestniczy ponad 900 bibliotekarzy z 58 bibliotek. Zawartość katalogu NUKAT stanowią rekordy bibliograficzne oraz rekordy kartoteki haseł wzorcowych. Oprócz rekordów wprowadzanych na bieżąco NUKAT zawiera wszystkie rekordy bibliograficzne z Centralnego Katalogu Czasopism (dawne CKTCz) i wszystkie rekordy haseł wzorcowych z Centralnej Kartoteki Haseł Wzorcowych. BUŚ współpracuje z NUKAT od samego początku, czyli od 2002 roku.

Katalog Polskich Norm

 

Katalog Polskich Norm: wejście

 


Serwis Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Katalog Polskich Norm: wejście

Katalog: audiobooks

Audiobooki dostępne w Bibliotece UŚ można zamawiać poprzez katalog OPAC

A-D  F-L  M-P  R-T  U-Ż

 

Tytuły A-D

 1. ...to lubię... Adam Hanuszkiewicz. - Szczecin : MooMusic : 3kropek Audio Publishing, cop. 2004
 2. 1944 - powstańcze epizody: autentyczne relacje powstańców / wybór i oprac. Andrzej Sowa, Krzysztof Cypelt. - Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona ; Polskie Radio, 2006
 3. Andrzej Seweryn czyta "Następnego do raju" Marka Hłaski . - Warszawa : Agora : Dom Wydawniczy Bellona, 2007
 4. Angielski - wersja amerykańska : kurs podstawowy dla początkujących / oprac. amer. wersji jęz.: Brian Sullivan ; lekt.: Marisa Bajeński, Miłogost Reczek, Brian Sullivan. - Warszawa : Edgard, 2007
 5. Angielski : czasy z ćwiczeniami : dla początkujących i średnio zaawansowanych / Katarzyna Wiśniewska. - Warszawa : Edgard; 2007
 6. Angielski : idiomy i phrasal verbs: dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych / Dorota Koziarska, Victoria Atkinson. - Warszawa : Edgard; 2007
 7. Angielski : phrasal verbs 2 : dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych / Dorota Koziarska, Viktoria Atkinson. - Warszawa : Edgard; 2007
 8. Antyczna Grecja / Ryszard Kulesza. - Warszawa : Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, 2006
 9. Bolesław Chrobry (992-1025); Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej 1025-1039 i jego przezwyciężenie 1039-1058 / Michał Kopczyński. - Warszawa, Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, 2005
 10. Business French / Sarah Carroll, Emmanuel Lainé. - London : Sarah Carroll Ltd, cop. 2007.
 11. Business Spanish / Sarah Carroll, Andrea Loaiza Palacio. - London : Sarah Carroll Ltd, cop. 2007.
 12. Cesarstwo Rzymskie / Ryszard Kulesza. - Warszawa : Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, 2006
 13. Czeski : kurs podstawowy / oprac. czeskiej wersji jęz.: Anna Mazurek. - Warszawa : Edgard, 2007
 14. Dekameron / Giovanni Boccaccio. - Warszawa : Agencja Artystyczna MTJ, cop. 2008
 15. Demian / Hermann Hesse ; [for the Pol. transl. by Aleksander Wirpsza]. - Warszawa : Propaganda, 2006
 16. Dianetics : the modern science of mental health. Vol. 1 / L. Ron Hubbard. - Library ed. - Glostrup : New Era Publications, 2007
 17. Dianetics : the modern science of mental health. Vol. 2 / L. Ron Hubbard. - Library ed. - Glostrup : New Era Publications, 2007
 18. Dianetics : the modern science of mental health. Vol. 3 / L. Ron Hubbard. - Library ed. - Glostrup : New Era Publications, 2007
 19. Dianetics : the evolution of a science / L. Ron Hubbard. - Library ed. - Glostrup : New Era Publications, 2007
 20. Dianetics : the original thesis / L. Ron Hubbard. - Library ed. - Glostrup : New Era Publications, 2007
 21. Dr Jekyll i pan Hyde : słuchowisko / Robert L. Stevenson. - Warszawa : Mozaika, cop. 2007
 22. Duma i uprzedzenie / Jane Austen ; [tł. Anna Przedpełska-Trzeciakowska]. - Warszawa : MOZAIKA, 2007
 23. Duński : kurs podstawowy / oprac. duń. wersji jęz.: Katarzyna Malecha ; lekt.: Radek Buchlovský, Michael Hardenfelt, Bettina Jensen, Miłogest Reczek. - Warszawa : Edgard, 2007
 24. Dzieje Greków w okresie klasycznym i hellenistycznym / Ryszard Kulesza. - Warszawa : Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, 2005

Tytuły F-L

 1. "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza czyta Piotr Fronczewski - Warszawa : Agora : Dom Wydawniczy Bellona, 2007
 2. Fiński : kurs podstawowy / oprac. fiń. wersji jęz. oraz podręcznika gramatyki: Leena Laajo-Szańkowska. - Warszawa : Edgard, 2007
 3. Francuski : kurs podstawowy / oprac. fr. wersji jęz.: Magdalena Carnocka. - Warszawa : Edgard, 2006
 4. Grecki : kurs podstawowy / oprac. grec. wersji jęz. i podręcznika gramatyki: Natalia Drosou. - Warszawa : Edgard, 2008
 5. Gustaw Holoubek czyta "Doktora Faustusa" Tomasza Manna / for the Pol. transl. by Leszek Szaruga. - Warszawa : Agora : Dom Wydawniczy Bellona, 2007
 6. Hiszpański : kurs podstawowy / oprac. hisz. wersji jęz.: Agnieszka Smolarz. - Warszawa : Edgard, 2006.
 7. Hiszpański : niezbędne zwroty i wyrażenia / Bogumiła Piętak. - Warszawa : Edgard, 2007.
 8. Idiota / Fiodor Dostojewski. - Warszawa : Wydawnictwo Mozaika, 2007.
 9. Imperium / Ryszard Kapuściński. - Warszawa : Agora, cop. 2008.
 10. Japoński : kurs podstawowy / oprac. jap. wersji jęz. oraz gramatyki: PRO Tłumaczenia. - Warszawa : Edgard, 2008.
 11. Jerzy Zelnik czyta "Greka Zorbę" Nikosa Kazantzakisa / for the Pol. transl. by Nikos Chadzinikolau. - Warszawa : Agora : Dom Wydawniczy Bellona, 2008.
 12. Josif Brodski : wiersze w przekładzie Stanisława Barańczaka. - cop. 2007.
 13. Kafka nad morzem / Haruki Murakami ; przeł. z jap. Anna Zielińska-Elliott. - Warszawa : Muza, cop. 2008.
 14. Kandyd czyli Optymizm / Wolter ; przekład Tadeusz Boy-Żeleński. - Warszawa : Agencja Artystyczna MTJ, cop. 2008.
 15. Kazimierz Kaczor czyta "Obsługiwałem angielskiego króla" Bohumila Hrabala / for the Pol. transl. by Jan Stachowski. - Warszawa : Agora : Dom Wydawniczy Bellona, 2007.
 16. Komunikacja w sprzedaży / Paweł Cieślak. - Warszawa : Audioclub.pl : Dom Wydawniczy Bellona, cop. 2006
 17. Kontrabasista / Patrick Süskind ; for the Pol. transl. by Anna Gierlińska. - Warszawa : PROPAGANDA, 2007
 18. Kordian / Juliusz Słowacki ; Teatr Polskiego Radia ; muzyka Edward Pałłasz. - Warszawa : Radiowa Agencja Fonograficzna, p. 2005.
 19. Krzysztof Kolberger czyta "Karierę Nikodema Dyzmy" Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. - Warszawa : Agora : Dom Wydawniczy Bellona, 2007.
 20. Kultura starożytnej Grecji / Ryszard Kulesza. - Warszawa : Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, 2005
 21. Lalka / Bolesław Prus. - Warszawa : MOZAIKA , 2007

Tytuły M-P

 1. Mały Książę / Antoine de Saint-Exupéry, przeł. Jan Szwykowski, muzyka Szabolcs Esztényi. - Warszawa : Akademia Rozwoju Wyobraźni Buka, 2004
 2. Matka Joanna od Aniołów. 1 / Jarosław Iwaszkiewicz. - Warszawa : Mozaika, 2006.
 3. Matka Joanna od Aniołów. 2 / Jarosław Iwaszkiewicz. - Warszawa : Mozaika, 2006.
 4. Mistrz i Małgorzata  / Michaił Bułhakow ; for the pol. transl. Irena Lewandowska and Witold Dąbrowski. - Warszawa : PROPAGANDA, 2007
 5. My som stond : sześć godzin opowieści o Śląsku / przygot.: Andrzej Stefański [et al.] ; przewodnikami po Śląsku są: Wojciech Sarnowicz, Tadeusz Sławek, Marek Szczepański. - Katowice : Wydawnictwo Fabryczna23 : Polskie Radio Katowice, 2008.
 6. Myśl!... i bogać się / Napoleon Hill ; kwintensencja dokonana przez Earla Nightngale'a ; przekł.: Wacław Sadkowski. - Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, 2006.
 7. Najstarsze cywilizacje Ryszard Kulesza. - Warszawa : Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, 200
 8. Najstarsze cywilizacje starożytnej Grecji : Kreta i Mykeny / Ryszard Kulesza. - Warszawa: Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, 2005
 9. Niemiecki : gramatyka : dla początkujących / Ewa Kędzierska ; lekt.: Giorgio Kurschinski, Miłogost Reczek. - Warszawa : Edgard, 2007.
 10. Norweski : kurs podstawowy / oprac. norw. wersji jęz.: Magdalena Solarek ; lekt.: Miłogest Reczek, Randi Segtnan, Tor Torhaug. - Warszawa : Edgard, 2007
 11. O sztuce miłości / Erich Fromm ; for the Pol. transl. Aleksander Bogdański. - Warszawa : Propaganda, 2007
 12. Osobowość plus : jak zrozumieć innych przez zrozumienie siebie? / Florence Littauer. - Warszawa : Logos, 2007
 13. Pan Tadeusz : zapis 14-godzinnego spektaklu "Maraton z Panem Tadeuszem" / Adam Mickiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 1998
 14. Początek i rozwój / Michał Kopczyński. - Warszawa : Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, 2006
 15. Portugalski : kurs podstawowy / oprac. port. wersji jęz. i podręcznika gramatyki: Piotr Machado ; lekt.: Patricia Freixo, Mario Machado, Miłogest Reczek. - Warszawa : Edgard, 2007
 16. Pożegnanie jesieni  / Stanisław I. Witkiewicz. - Warszawa : MOZAIKA, 2007
 17. Praktyczne metody osiągania sukcesu. Cz. 1, Zdobywanie fortuny / M. R. Kopmeyer. - Warszawa : Audioclub.pl : Dom Wydawniczy Bellona, 2006
 18. Praktyczne metody osiągania sukcesu. Cz. 2, Urzeczywistnianie marzeń / M. R. Kopmeyer ; tł. Władysław J. Wojciechowski. - Warszawa : Audioclub.pl : Dom Wydawniczy Bellona, 2006
 19. Praktyczne metody osiągania sukcesu. Cz. 3, Źródła inspiracji / M. R. Kopmeyer ; tł. Władysław J. Wojciechowski. - Warszawa: Audioclub.pl : Dom Wydawniczy Bellona, 2007
 20. Proces / Franz Kafka. - Warszawa : MOZAIKA, 2007
 21. Przedwiośnie / Stefan Żeromski. - Warszawa : MOZAIKA, 2007
 22. Przywileje szlacheckie 1355-1496 ; Mieszczanie i chłopi w Polsce późnego średniowiecza, czyli dzieło literackie jako źródło historyczne / Michał Kopczyński. - Warszawa : Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej. 2005

Tytuły R-T

 1. Religia Rzymian i chrześcijanie / Ryszard Kulesza. - Warszawa : Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, 2005
 2. Rosyjski : kurs podstawowy / oprac. ros. wersji jęz.: Monika Sobiech. - Warszawa : Edgard, 2006.
 3. Rozkwit i schyłek / Michał Kopczyński. - Warszawa : Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, 2006
 4. Rządy Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego (1079-1138); Rozbicie dzielnicowe w opinii historyków ; Ustawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego / Michał Kopczyński. - Warszawa: Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, 2005
 5. Scientology : a new slant on life / L. Ron Hubbard. - Library ed. - Glostrup : New Era Publications, 2007
 6. Scientology : the fundamentals of thought / L. Ron Hubbard. - Library ed. - Glostrup : New Era Publications, 2007
 7. Siddhartha / Hermann Hesse ; [for the Pol. transl. by Małgorzata Łukasiewicz]. - Warszawa : Propaganda, 2006
 8. Skarga : monodram wg "Kazań sejmowych" ks. Piotra Skargi oraz Pisma Świętego / Henryk Giżycki ; układ tekstu Stanisław Mijas. - Kraków : Wydawnictwo WAM - Studio Inigo, 2005
 9. Słowianie i ich państwa we wczesnym średniowieczu; Początki Polski / Michał Kopczyński - Warszawa "Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, 2005
 10. Starożytne Ateny / Ryszard Kulesza. - Warszawa: Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, 2005
 11. Sztuka dialogu : praktycznie o komunikacji / Wiesława Stefan, Elżbieta Łozińska, Lech Stefan ; Szkoła Kierownictwa Duchowego. - Kraków : Wydawnictwo Salwator : Centrum Formacji Duchowej, 2007
 12. Sztuka perswazji czyli Język wpływu i manipulacji / Andrzej Batko. - Gliwice : Helion, cop. 2007.
 13. Szwedzki : kurs podstawowy / oprac. szw. wersji jęz. oraz podręcznika gramatyki: Katarzyna Malecha. - Warszawa : Edgard, 2007.
 14. Śmierć w Wenecji / Thomas Mann
 15. Świat greckich poleis / Ryszard Kulesza. - Warszawa : Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, 2005
 16. The problems of work / L. Ron Hubbard. - Library ed. - Glostrup : New Era Publications, 2007
 17. The way to happines : a common sense guide to better living / L. Ron Hubbard. - Library ed. - Glostrup : New Era Publications, 2007.
 18. To rzekł Zaratustra / Fryderyk Nietzsche ; for the Pol. transl. by Sława Lisiecka & Zdzisław Jaskuła. - Warszawa : Propaganda, 2008
 19. Trzech panów na rowerach (tym razem bez psa) / Jerome K. Jerome ; for Pol. translation Piotr J. Szwajcer i Anna E. Eichler. - Warszawa : Mozaika, 2007
 20. Twierdza szyfrów / Bogusław Wołoszański. - Warsza [Dokument dźwiękowy]wa : Wydawnictwo Wołoszański, 2007

Tytuły U-Ż

 1. Umysł lidera / Iwona Majewska-Opiełka. - Wersja popr., uzup. i opatrzona wstępem autorki. - Katowice : Wydawnictwo Aleksandria, 2007
 2. Upadek zasady senioratu 1138-1180 ; Osłabienie władzy princepsa 1180-1232 ; Przewaga książąt śląskich 1232-1241 ; Pogłębienie rozbicia dzielnicowego 1241-1290 ; Zjednoczenie ziem polskich przez Władysława Łokietka 1290-1320 / Michał Kopczyński. - Warszawa : Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, 2005
 3. Ustrój republiki rzymskiej / Ryszard Kulesza. - Warszawa : Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, 2005
 4. Wesele / Stanisław Wyspiański. - Lublin : Wydawnictwo Biblios, cop. 2006.
 5. Wierzenia starożytnych Greków Dokument dźwiękowy / Ryszard Kulesza. - Warszawa : Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, 2005
 6. Wiesław Michnikowski czyta "Folwark Zwierzęcy" George'a Orwella / for the Pol. transl. by Bartłomej Zborski. - Warszawa : Agora : Dom Wydawniczy Bellona, 2007
 7. Wilk stepowy / Hermann Hesse ; for the Pol. transl. by Gabriela Mycielska. - Warszawa : Propaganda, 2006
 8. Włoski : gramatyka : dla początkujących i średniozaawansowanych / Anna Wieczorek ; lekt.: Tessa Capponi-Borawska, Miłogost Reczek. - Warszawa : Edgard ; 2007
 9. Włoski : niezbędne zwroty i wyrażenia : dla początkujących i średniozaawansowanych / Magdalenia Szwaj ; lekt.: Tessa Capponi-Borawska, Ivan Medini, Miłogost Reczek. - Warszawa : Edgard ; 2007
 10. Wojna futbolowa / Ryszard Kapuściński. - Warszawa: Agora, cop. 2008
 11. Zakon Krzyżacki na ziemiach polskich do zajęcia Pomorza Gdańskiego 1226-1309; Polityka zagraniczna Polski 1320-1370 ; Polityka wewnętrzna Kazimierza Wielkiego 1333-1370 ; Rządy Andegawenów i kwestia następstwa tronu 1370-1385 / Michał Kopczyński. - Warszawa " Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, 2005
 12. Zbigniew Zamachowski czyta "Imperium słońca" J. G. Ballarda/ przeł. Lech Jęczmyk. - Warszawa : Agora : Dom Wydawniczy Bellona, cop. 2007
 13. Zbrodnia i kara / Fiodor Dostojewski. - Warszawa : Agencja Artystyczna MTJ, cop. 2007
 14. Żyć w rodzinie i przetrwać/ John Cleese, Robin Skynner ; for the Pol. translation by Anna Dodziuk. - Warszawa : Propaganda, 2007
Kierunki badań informacji naukowej w Polsce na podstawie ilościowej analizy zawartości czasopism


Wanda Pindlowa, Monika Krakowska
Uniwersytet Jagielloński. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
IPINDEL@Filon.filg.uj.edu.pl


Przedstawiony zostanie rozwój kierunków badań informacji naukowej na podstawie ilościowej analizy zawartości czasopism polskich z tej dyscypliny. Zwrócona zostanie uwaga na zmiany jakie zaszły w zainteresowaniach autorów w ostatnim dziesiecioleciu.
Badania te skonfrontowane zostaną z zagranicznymi tendencjami w tym zakresie.

Klassischer Geist in Goethes West- östlichem Divan

Okładka książki: Klassischer Geist in Goethes West- östlichem Divan


Rainer Hillenbrand. Klassischer Geist in Goethes West- östlichem Divan. Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften. Frankfurt am Main, 2010. ISBN 978-3-631- 59989-1

„Der West-östliche Divan wird als Ausdruck des ästhetischen und philosophischen Denkens der Weimarer Klassik verstanden. Versinnlichung und Vergeistigung, Realitätsflucht und Realitätskritik entsprechen dem klassischen Dualismus von objektiv-materieller und subjektiv-idealer Welt. Die Vergänglichkeit des Lebens wird durch geistige Verjüngung in die Ewigkeit der Kunst überführt. Goethes ironische Symbolik lässt im Begrenzten das Unbegrenzte, im Wandelbaren das Ewige aufscheinen, aber im Unterschied zum kritisierten Propheten nicht mit dem Anspruch auf litterale Faktizität, sondern als sich selbst offenbarender ästhetischer Schein. Individualität und Absolutheit, Relativität und Allgemeingültigkeit kommen so in ein klassisches Gleichgewicht. Alles Orientalische und Islamische dient als poetische Maske diesem Zweck.“

Spis treści

Kobiety w islamie

"Kobieta jest strażniczką duszy mężczyzny."
Przysłowie arabskie

Elektroniczna prezentacja "Kobiety w islamie" jest odpowiednikiem wystawy, która odbyła się w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego w 2007 roku. Pokaz został pomyślany jako kompozycja, składająca się z informacji o świecie kobiet w islamie, zdjęć oraz danych na temat drukowanych i elektronicznych źródeł wiedzy dostępnych w BUŚ.

Opracowanie: Jadwiga Witek, Małgorzata Woźniak

Wejście

Konfiguracja aplikacji Nukat w Citrix
Konsorcjum CDROMWAN historia i realizacja

Ewa Krysiak
Biblioteka Narodowa
 


1. Wprowadzenie

Konsorcjum CDROMWAN powstało z inicjatywy Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy, Biblioteki Głównej, po I Konferencji Górnośląskiego Konsorcjum Bibliotek Naukowych w Katowicach. Początkowo projektem było zainteresowanych kilkanaście bibliotek różnych sieci: naukowych, uczelnianych, specjalnych, publicznych i Biblioteka Narodowa. Jednak w toku postępu prac nad projektem, część bibliotek zrezygnowała ze współpracy, z różnych przyczyn, zaś Porozumienie o współpracy ostatecznie podpisało 9 bibliotek z 3 miast: 1) Biblioteka Główna Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, 2) Biblioteka Narodowa w Warszawie, 3) Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, Biblioteka Główna, 4) Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Śródmieście Gminy - Centrum, Czytelnia Naukowa Nr VII, 5) Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia społecznego w Warszawie, 6) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka i m.st. Warszawy im. Komisji Edukacji Narodowej, 7) Biblioteka Główna Politechniki Krakowskiej, 8) Biblioteka Główna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 9) Biblioteka Główna Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Głównym celem zawiązanego Konsorcjum jest udostępnianie baz danych na CD-ROM oraz własnych baz danych bibliotek uczestniczących w projekcie przez sieć Internet, w oparciu o sprawdzoną pod względem funkcjonalności technologię i oprogramowanie, opracowane przez angielską firmę Info Technology Supply Ltd. - IRIS CD Web Ware.

2. Historia Projektu

Prace zespołu inicjatywnego rozpoczęły się w 1997 roku. Na wstępie opracowano ich harmonogram, który modyfikowano w miarę potrzeb. Dyskusje toczyły się wokół zdefiniowania zakresu działania, wyznaczenia osób kontaktowych z każdej biblioteki, opracowania formuły konsorcjum, wyborze baz danych do udostępniania w systemie oraz zbadania możliwości zdobycia środków finansowych na realizację przedsięwzięcia. W pracach wyłonionej grupy roboczej od początku uczestniczył przedstawiciel firmy ITS Ltd. W sierpniu 1997 r. grupa robocza wybrała kierownika Projektu CDROMWAN, któremu instytucje uczestniczące udzieliły pełnomocnictwa w zakresie podejmowania czynności przygotowawczo-organizacyjnych zmierzających do wdrożenia projektu, z wyłączeniem czynności mogących skutkować powstaniem zobowiązań finansowych instytucji. Firma ITS Ltd. również udzieliła oficjalnego pełnomocnictwa swemu przedstawicielowi. Były to jedne z pierwszych oficjalnych dokumentów zawiązywanego Konsorcjum. Zebrania grupy roboczej odbywały się początkowo głównie w gościnnym gmachu Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy, Biblioteki Głównej, zaś po mianowaniu kierownika Projektu - w Bibliotece Narodowej.

3. Finansowanie Projektu 

W czerwcu 1997 roku grupa robocza powierzyła kierownikowi Projektu zadanie odpłatnego opracowania 4 wniosków o dotacje na realizację Projektu (każda z bibliotek zobowiązała się do zawarcia umowy o dzieło z kierownikiem Projektu na kwotę zł 300,-):
1) do Polskiej Fundacji Upowszechniania Nauki, na prenumeratę licencji sieciowych baz danych na CD-ROM;
2) do fundacji Open Society Institute w Budapeszcie (Matching Grant Fund), na zakup sprzętu i oprogramowania systemu;
3) do Funduszu Małych Grantów, FIESTA II, na zakup systemu;
4) do Komitetu Badań Naukowych, na zakup oprogramowania systemowego, szkolenia użytkowników i personelu, opłaty telekomunikacyjne i serwisowe systemu.
W tym samym czasie grupa robocza otrzymała od firmy ITS Ltd. ofertę cenową na zakup systemu, wraz z proponowaną konfiguracją systemu.
Grupa robocza opracowała kosztorys Projektu i ustaliła koszty własne wszystkich uczestników projektu, które obejmowały część kosztów szkolenia personelu i użytkowników bibliotek, część opłat telekomunikacyjnych, część kosztów zakupu niezbędnego sprzętu i oprogramowania komputerowego do lokalnej obsługi systemu, administrowania systemu w pierwszym roku eksploatacji wraz z rezerwą na nieprzewidziane wydatki (np. ekspertyzy). Uczestnicy Projektu zaakceptowali kosztorys i podpisali deklarację finansową 25 maja 1997 r.
Kierownik Projektu opracował wnioski aplikacyjne do ww. instytucji, zaś w oczekiwaniu na decyzje o przyznaniu dotacji, grupa robocza kontynuowała prace. Przygotowano projekty Porozumienia o współpracy bibliotek oraz Umowy kontraktowej z firmą ITS Ltd., które następnie były konsultowane we wszystkich instytucjach, pod kątem ich zgodności z literą prawa. Oba dokumenty były gotowe w drugiej połowie 1998 r., zaś zostały podpisane przez wszystkich uczestników 20 listopada 1998 r.
Całkowity koszt Projektu CDROMWAN (100%) obejmował następujące składowe:

1) zakup, dostawę, instalację i konfigurację sprzętu i oprogramowania systemu 14% 2) zakup licencji sieciowych wybranych baz danych 48%
3 zakup sprzętu i oprogramowania na stacje robocze 9%
4) szkolenia użytkowników i personelu bibliotek 12%
5 opłaty telekomunikacyjne 13%
6) administracja w 1 roku eksploatacji i rezerwa 4%
                  Razem 100%
Biblioteki uczestniczące w Projekcie zobowiązały się (poprzez podpisanie deklaracji finansowej) do pokrycia z własnego budżetu następujących kosztów (tj. 28,70% kosztów całkowitych):
1) 50% kosztów szkoleń użytkowników i personelu;
2) 50% opłat telekomunikacyjnych (podłączenie bibliotek do sieci rozległych przez łącze dzierżawione i opłata za eksploatację w 1 roku);
3) 100% zakupu sprzętu komputerowego na multimedialne stacje robocze do lokalnej obsługi systemu oraz drukarek laserowych;
4) 50% zakupu oprogramowania licencyjnego na lokalne multimedialne stacje robocze;
5) 100% kosztów administracji systemu wraz z niezbędną rezerwą;
6) 7,3% zakupu serwera systemu;
7) 50% zakupu oprogramowania systemu.
Na pokrycie pozostałych kosztów realizacji Projektu CDROMWAN (71,30%) przewidziano pozyskanie środków finansowych z funduszy zewnętrznych:
1) 48,30% - Polska Fundacja Upowszechniania Nauki,
                  przyznano 3,1%;
2) 6,60% - Open Society Institute;
                  przyznano 6,60%
3) 6,40% - Fundusz Małych Grantów, FIESTA II;
                  grantu nie przyznano
4) 10,40% - Komitet Badań Naukowych;
                  grantu nie przyznano

W związku z nie otrzymaniem 2 dotacji oraz otrzymaniem minimalnej dotacji na prenumeratę licencji sieciowych baz danych na CD-ROM, zwołano zebranie grupy roboczej, by zdecydować, czy realizacja Projektu jest w ogóle możliwa. Ustalono, że należy dołożyć wszelkich starań, by doprowadzić do realizacji Projektu lecz w okrojonym zakresie (zmniejszenie ilości jednoczesnych dostępów do baz danych, ilości samych baz danych, jak i konfiguracji systemu). Zwrócono się do firmy ITS Ltd. z prośbą o opracowanie nowej oferty cenowej, która w minimalnej konfiguracji umożliwiłaby uruchomienie systemu oraz zdecydowano o zakupie jednej, zamiast planowanych sześciu, licencji sieciowej baz danych na CD-ROM - Yearbook of International Organizations. Nowa oferta cenowa z firmy ITS Ltd. wpłynęła w październiku 1998 r. i wówczas grupa robocza podjęła decyzję o wdrażaniu Projektu CDROMWAN, podpisano Porozumienie o współpracy i Umowę kontraktową między Radą Sygnatariuszy Porozumienia o współpracy i firmą ITS Ltd. na zakup, dostawę i instalację oraz konfigurację systemu. Uroczysta promocja proponowanego Konsorcjum CDROMWAN nowego systemu IRIS CD Web Ware firmy ITS Ltd. odbyła się w grudniu 1998 r., podczas międzynarodowej konferencji Online w Londynie. W styczniu 1999 r. system został dostarczony do Biblioteki Narodowej, gdzie go zainstalowano i uruchomiono w lutym br. Rozpoczęły się testy dostępu sieciowego do systemu oraz uruchomiono środki finansowe na pokrycie kosztów administrowania systemem (administrator, kontraktor i kierownik Projektu).
Akceptację systemu i pełny jego rozruch przewidziano na koniec kwietnia br., po ostatecznym ustaleniu tytułów baz danych na CD-ROM do udostępniania w systemie i wynegocjowaniu z dostawcami korzystnych cen prenumeraty licencji sieciowych.

4. Wprowadzenie nowoczesnej technologii do bibliotecznych służb informacyjnych 

Stale rośnie zapotrzebowanie użytkowników na szybki dostęp do elektronicznej informacji bieżącej i retrospektywnej posadawianej zarówno na serwerach lokalnych, jak i na serwerach ze zdalnym dostępem, poprzez sieć Internet. Jednostanowiskowy dostęp do baz danych na CD-ROM ze stacji roboczej zaczyna być przeżytkiem, choć ciągle jeszcze ten sposób udostępniania baz na CD-ROM będzie mógł być wykorzystywany w specyficznych warunkach konkretnych bibliotek. Coraz więcej płytek umieszcza się na serwerach sieci lokalnych (CDROMLAN), natomiast ciągle jeszcze zbyt mało uwagi i środków przeznacza się na promocję i wdrażanie systemów umożliwiających korzystanie z baz danych na CD-ROM poprzez sieci rozległe.
Głównym celem Projektu CDROMWAN jest udostępnianie baz danych na CD-ROM użytkownikom bibliotek polskich trzech miast: Warszawy, Krakowa i Bydgoszczy, różnych sieci bibliotecznych (naukowe, uczelniane, specjalne, publiczne) przez sieć Internet, w przyjaznym interfejsie WEBowym.
W ramach Projektu oddziały informacji zostaną wyposażone w standardowe minimum sprzętu komputerowego, dostosowanego do norm obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. Będą to zarówno multimedialne stacje robocze, umożliwiające sieciowe udostępnianie informacji posadowionej na dyskach optycznych, jak i szybkie drukarki laserowe w wersjach sieciowych. W ramach Projektu będzie można wykorzystywać obecnie eksploatowany w bibliotekach sprzęt komputerowy oraz rozszerzać istniejące konfiguracje, wzbogacając tym samym podstawowe narzędzia pracy współczesnego bibliotekarza, dostarczyciela informacji. Dzięki uczestniczeniu w Projekcie, wszystkie biblioteki zapewnią swym pracownikom i użytkownikom niezbędne szkolenia w zakresie korzystania z komputerów osobistych, sieci rozległych oraz oprogramowań baz danych na dyskach optycznych. Podniesie to znacząco poziom usług świadczonych przez biblioteki oraz zapewni szybki dostęp do najnowszej myśli naukowo-technicznej i humanistycznej. Użytkownikom polskich bibliotek i bibliotekarzom stworzy się warunki ciągłego i przyjaznego dostępu do systemu. W miarę postępowania szkoleń i samokształcenia będą oni w stanie samodzielnie przeszukiwać udostępniane bazy danych, zarówno w bibliotekach, jak i z miejsc pracy oddalonych od bibliotek. System zapewni bowiem uniezależnienie się użytkownika od miejsca posadowienia serwera z bazami danych.

5.Rozszerzenie licencji na sieciowe udostępnianie baz danych 

Do Projektu CDROMWAN wybrano 6 baz danych na CD-ROM:
1) Yearbook of International Organizations,
2) General Academic Index,
3) Dissertation Abstracts,
4) General Science Index,
5) McGraw Hill Multimedia Encyclopedia of Science and Technology,
6) Gale Directory of Databases.
Ostateczny wybór baz danych do włączenia do Projektu uwarunkowano następującymi kryteriami:

 • bazy danych powinny służyć użytkownikom informacji naukowej oraz pracownikom bibliotek w zautomatyzowanej obsłudze procesów bibliotecznych (katalogowanie, gromadzenie, udostępnianie);
 • bazy danych powinny mieć jak najszerszy zakres tematyczny i zasięg chronologiczny, by mogły służyć wielu bibliotekom;
 • wykaz tytułów powinien obejmować te bazy, których prenumerata (nawet w wersji jednostanowiskowej) przekracza możliwości finansowe poszczególnych bibliotek indywidualnie.

Uwzględniając powyższe kryteria przyjęto ogólny schemat, któremu podporządkowano selekcję tytułów:

 • bazy danych ułatwiające zautomatyzowane bieżące katalogowanie nowych nabytków;
 • ogólnonaukowe bibliograficzne bazy danych ze streszczeniami rejestrujące literaturę czasopiśmienniczą i konferencyjną, czyli źródła o najwyższej aktualności i wartości z naukowego punktu widzenia;
 • faktograficzne bazy danych o charakterze biograficznym, statystycznym i innym.

Wspólne wystąpienie o licencje sieciowe na korzystanie z baz danych przyniesie oszczędności na prenumeratach indywidualnych oraz może w rezultacie zaowocować znacznymi upustami cen ze strony poszczególnych producentów/dostawców baz. W porównaniu z jednostanowiskowym dostępem, dostęp sieciowy podnosi bezpieczeństwo samych baz (brak fizycznego dostępu do dysków), zmniejsza koszt udostępniania baz w poszczególnych bibliotekach oraz zapewnia dostęp do informacji większej liczbie użytkowników, niezależnie od miejsca fizycznego dostępu do danych.
Bazy danych będą udostępniane użytkownikom nieodpłatnie (przy pełnej kontroli i administracji dostępu) w bibliotekach uczestniczących w Konsorcjum, na przystosowanych do tego celu stacjach roboczych, jak i zdalnie, użytkownikom korzystającym z systemu poza Biblioteką Narodową, gdzie posadowiono system.

6. System IRIS CD Web Ware firmy ITS Ltd. 

Ponieważ system zostanie szczegółowo zaprezentowany w sesji popołudniowej Konferencji, ograniczę się wyłącznie do zasygnalizowania najważniejszych jego cech.
System IRIS CD Web Ware, dzięki zastosowaniu technologii kopiowania całej zawartości dysków na szybko dostępowalne dyski twarde serwera, zapewnia o wiele szybszy dostęp do danych, bez konieczności wyczekiwania na przetwarzanie informacji poszczególnych procedur. System stosuje międzynarodowe standardy sieciowe, co uniezależnia biblioteki od firm oferujących sprzęt i oprogramowanie (możliwość dowolnego kompletowania i doskonalenia warsztatu pracy bibliotekarza). Co więcej, system zapewnia pełną kontrolę wykorzystywania baz danych (statystyka dostępu), kontrolę uprawnień dostępu (zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem poprzez zdefiniowanie IP konkretnych PC), co z kolei może mieć pozytywny wpływ na politykę gromadzenia i udostępniania informacji w przyszłości. Dostęp do baz danych zapewniony jest przez ogólnie znane i stosowane narzędzia Internetowe (przeglądarki graficzne Microsoft Internet Explorer lub Netscape Navigator), działające w środowisku Windows, powszechnie dostępnym na naszym rynku.

7. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników bibliotek 

Dzięki uczestniczeniu w Projekcie pracownicy bibliotek, odpowiedzialni za udostępnianie informacji, zostaną objęci kursami doskonalącymi, których tematyka obejmie m.in.:

 • nawigację po sieciach rozległych;
 • stosowane powszechnie w bazach danych języki informacyjno-wyszukiwawcze;
 • poznanie oprogramowań firm udostępniających dane na dyskach optycznych.

Praktyczne umiejętności posługiwania się systemem będą wzbogacane o przeszkolenia w zakresie nowoczesnego zarządzania zasobami informacyjnymi, organizacji warsztatu pracy na miarę społeczeństwa informacyjnego XXI wieku, marketingu serwisów informacyjnych oraz public relations. Ponadto - w miarę możliwości finansowych poszczególnych bibliotek - zostaną zorganizowane kursy dokształcające pracowników informacji naukowej w znajomości języków obcych, głownie języka angielskiego.
Dzięki uczestniczeniu w Projekcie pracownicy bibliotek nabędą odpowiednie przygotowanie do pracy w warunkach znacznych zmian zachodzących w bibliotekarstwie, zorganizują w swoich bibliotekach nowoczesne warsztaty udostępniania informacji, zyskają odpowiednie przygotowanie zawodowe i psychiczne do podejmowania nowych, trudnych zadań pracy w zupełnie odmiennych warunkach.

8. Nabywanie i doskonalenie umiejętności w wykorzystywaniu najnowszych narzędzi informacyjnych 

Szkolenia w zakresie posługiwania się systemem Iris CD Web Ware oraz oprogramowaniami baz danych wybranych do Projektu są bardzo ważnym składnikiem całego Projektu i w sposób zasadniczy mogą wpłynąć na podniesienie jakości świadczonych usług. Odpowiednio prowadzone praktyczne szkolenia, pod okiem doświadczonych wykładowców, zapewnią samodzielne wyszukiwanie informacji w przyszłości, z wykorzystaniem szeregu technik wyszukiwawczych.
Przewidziane szkolenia obejmą administratorów systemu, pracowników bibliotek oraz użytkowników bibliotek.
W ramach przeszkolenia administratorów - zgodnie z zawartym kontraktem - przewiduje się poznanie metod instalacji systemu, zarządzania systemem (kontrola dostępu, statystyka dostępu, itp.), doskonalenia systemu - w miarę jego rozwoju - oraz rozszerzania parametrów konfiguracyjnych. Umiejętności zdobyte w czasie tych szkoleń mogą okazać się bardzo przydatne w codziennej obsłudze lokalnych zintegrowanych systemów bibliotecznych.
Szkolenie pracowników bibliotek obejmie podstawowe wiadomości z zakresu dostępu do serwera baz danych poprzez serwer Internetowy. Oprócz tego bibliotekarze zapoznają się ze specyfiką konfigurowania systemu tak, by dostosować go do aktualnych potrzeb lokalnych użytkowników systemu.
Szkolenie użytkowników bibliotek w zasadzie będzie mało odbiegało od programów przeznaczonych dla bibliotekarzy. Więcej czasu przeznaczy się jednak na przetwarzanie informacji pozyskanych z sieci.

9. Przyszłość Projektu 

Obecnie system umożliwia dostęp do baz danych na CD-ROM przez sieć Internet w interfejsie graficznym WWW (przeglądarki sieciowe) dla 20 jednoczesnych użytkowników, po 2 dla każdej z uczestniczących instytucji.
W bieżącym roku Rada Sygnatariuszy zamierza wystąpić o dotacje do fundacji krajowych i zagranicznych na rozszerzenie konfiguracji systemu (do 50 jednoczesnych dostępów, po 5 dla każdej z bibliotek) oraz na sfinansowanie zakupu licencji sieciowych kolejnych baz danych.
Wdrożenie projektu, mimo wielu trudności, doszło do skutku dzięki prawdziwej i twórczej pracy zespołowej Rady Sygnatariuszy, wcześniej grupy roboczej i inicjatywnej. System udostępniania baz danych na CD-ROM przez sieć Internet stanowi znakomity przykład nowoczesnego, ekonomicznego podejścia do elektronicznych serwisów bibliotecznych (wspólne ponoszenie kosztów i negocjowanie z dostawcami baz danych grupowych licencji sieciowych).
Minimalna konfiguracja wdrożonego systemu musi być stopniowo zwiększana, co jest jednak w dużym stopniu uzależnione od środków finansowych pozyskanych na ten cel. System jest na tyle otwarty, że umożliwia takie rozszerzenia. Po zwiększeniu konfiguracji sprzętowej i sieciowej systemu będzie możliwy akces do Konsorcjum CDROMWAN dla nowych użytkowników bibliotek, które obecnie nie uczestniczą w Projekcie. By to było możliwe, konieczne jest pozyskanie niezbędnych dodatkowych środków na system i na prenumeraty sieciowych wersji baz danych.
Zważywszy fakt, że użytkownicy bibliotek mają zapewniony dostęp do baz danych nieodpłatnie oraz, że system został już pomyślnie wdrożony, liczymy na zrozumienie u decydentów, zwłaszcza Komitetu Badań Naukowych, który tym razem być może nie odmówi nam wsparcia, mimo pewnych przeszkód formalnych (nie wszystkie biblioteki Konsorcjum mają status jednostek naukowo-badawczych w rozumieniu KBN).

10. Zakończenie

Elektroniczne serwisy biblioteczne, bez względu na typ biblioteki (naukowe, uczelniane, specjalne, publiczne), gdzie są świadczone, stanowią jedno z podstawowych narzędzi kształcenia nowoczesnego społeczeństwa nowego Milenium. Pozbawienie naszych użytkowników możliwości dostępu do tych narzędzi byłoby niewybaczalnym i katastrofalnym w skutkach błędem społeczeństwa starego Milenium.
Biblioteki pełnią funkcję wrót do wiedzy, udostępnianej w coraz większym stopniu poprzez sieciowe serwisy elektroniczne. Bez nich i ich serwisów nowe pokolenia Polaków nie będą odpowiednio przystosowane do życia.

Kontakty

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego

ulica Bankowa 11a, 40-007 Katowice, telefon 032 786 5000, e-mail sekretariat@ciniba.edu.pl

 

W jakiej sprawie?

 • Informacja ogólna o BUŚ, jej zbiorach, sprawdzenia pozycji w katalogach, skierowanie do odpowiedniego działu, osoby itp.

Informatorium, ulica Bankowa 14, pokój 413, telefon 032 359 17 45, e-mail bgoin@ciniba.edu.pl

 • Rzecznik prasowy BUŚ

mgr Jadwiga Witek, ulica Bankowa 11a, telefon 032 786 5008, telefon komórkowy 512 120 774, e-mail jadwiga.witek@ciniba.edu.pl, jadwiga.witek@us.edu.pl

 • Zapisy, wypożyczenia, potwierdzanie kart obiegowych

Wypożyczalnia Miejscowa, ulica Bankowa 14, pokój 404, telefon 032 359 16 95, e-mail bgwyp@ciniba.edu.pl

 • Informacje na temat zbiorów specjalnych

mgr Marzena Smyłła, Pracownia Zbiorów Specjalnych, ulica Bankowa 14, pokój 438, telefon 032 359 12 42, e-mail marzena.smylla@ciniba.edu.pl, marzena.smylla@us.edu.pl

 • Wizyty w Bibliotece, szkolenia

dr Aneta Drabek, ulica Bankowa 14, pokój 411, telefon 032 359 1111, e-mail aneta.drabek@ciniba.edu.pl, aneta.drabek@us.edu.pl

 • Praktyki studenckie

mgr Irena Żórawik, ulica Bankowa 14, pokój 404a, telefon 032 359 15 63, e-mail irena.zorawik@us.edu.pl

 • Przekazanie Bibliotece darów książkowych i innych dokumentów, ofert sprzedaży oraz współpraca w zakresie wymiany

Oddział Gromadzenia, Uzupełniania i Opracowania Zbiorów, ulica Bankowa 11a, telefon 032 786 5054,  032 786 5040

 • Sprawy administracyjne

Samodzielna Sekcja Administracyjno-Gospodarcza , ulica Bankowa 11a, telefon 032 786 5005, e-mail krystyna.dyszka@ciniba.edu.pl, krystyna.dyszka@us.edu.pl

Jeżeli w powyższym wykazie nie znajdujesz interesującej Cię sprawy, skontaktuj się z Informatorium, gdzie zostaniesz skierowany do odpowiedniej agendy.

Kontaktów (telefony, adresy e-mail) do Dyrekcji, poszczególnych oddziałów BUŚ, innych agend BUŚ szukaj na stronie Struktura BUŚ.

Kopiowanie

Zobacz też cennik związany z innymi usługami BUŚ

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego oferuje następujące formy kopiowania i nagrywania materiałów:

Kserowanie

 • Kserokopie format A4 20 groszy
 • Kserokopie dla instytucji format A4 40 groszy  

Wydruki

 • Wydruk czarno-biały formatu A4 30 groszy
 • Wydruki kolorowe tekst 1 zł 50 groszy
 • Wydruki kolorowe ilustracja 4 zł

Nagrywanie danych

 • Nagrywanie danych na nośnik optyczny czytelnika 3 zł
 • Nagrywanie danych na CD 4 zł cena z płytą
 • Nagrywanie danych na DVD 5 zł cena z płytą

Samodzielne skanowanie i fotografowanie jest bezpłatne

 • Samodzielnie skanować można na skanerze znajdującym się w Czytelni Ogólnej ulica Bankowa 14, pokój 436 na drugim piętrze
  Ponieważ nie wykonuje się cyfrowych kopii z określonych materiałów bibliotecznych fotografowanie własnym aparatem wymaga zgody dyżurującego bibliotekarza

Zlecenie wykonania skanu lub fotografii cyfrowej

 • Skan czarno-biały do formatu A4 1 zł, do formatu A3 1 zł 50 groszy        
 • Skan kolorowy do formatu A4 1 zł 50 groszy, do formatu A3 2 zł
 • Fotografowanie : koszt usługi to 3 zł, kopie wykonywane są z maksymalną rozdzielczością 600 dpi. Pliki zapisuje się w formatach tiff lub jpg. Chcąc zamówić wykonanie kopii cyfrowych należy złożyć zlecenie w miejscu korzystania ze zbiorów. Warunkiem przystąpienia do reprodukowania cimeliów i cennych zbiorów specjalnych, a także do realizacji zamówienia na znaczną liczbę kopii, jest wniesienie przedpłaty w wysokości 30% wartości zamówienia.

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego uruchamia nową usługę dostarczania czytelnikom cyfrowych kopii materiałów bibliotecznych.

Do użytku osobistego skanujemy na zlecenie artykuły z czasopism, wybrane rozdziały z książek, ilustracje, schematy, mapy itp. Osoby ubiegające się o możliwość reprodukowania obiektów muszą stosować się do Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 24/94 poz. 83) wraz z późniejszymi zmianami

Książki elektroniczne PWN na platformie IBUK.PL

 

logo ibuk.pl

Biblioteka Uniwersytetu Ślaskiego zakupiła dostęp do książek z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, społecznych i humanistycznych na platformie ibuk.pl

Książki w ibuku można czytać na 2 sposoby:

 • przy pomocy oprogramowania iPaper, umożliwiającego wejście do udostępnionych książek przez przeglądarkę WWW, niezależnie od posiadanego systemu operacyjnego,

Program iPaper uruchamiany jest bezpośrednio w oknie przeglądarki internetowej i dla uczelni jest ustawiony jako domyślny, tak więc ze wszystkich komputerów w sieci uczelnianej, użytkownik po wejściu na stronę IBUK ma bezpośredni dostęp do książek. Uruchomienie programu jest niezależne od posiadanej przeglądarki internetowej i wymaga włączonej obsługi Javascript oraz Cookies, a także zainstalowanej wtyczki Adobe Flash Player w wersji 8 lub wyższej. Przejście do czytania odbywa się bezpośrednio ze strony katalogu uczelni. Przy pozycjach, do których uczelnia ma dostęp, pojawia się przycisk „czytaj”. Treść książki w programie iPaper otwiera się na nowej karcie lub w nowym oknie (zależnie od przeglądarki WWW).

Każdy tytuł może przeglądać 5 użytkowników jednocześnie. System nie zezwala na kopiowanie i drukowanie treści książek.

Instrukcja obsługi i regulamin serwisu IBUK

Książki elektroniczne SpringerLINK

Książki elektroniczne na platformie SpringerLINK


Na platformie SpringerLINK jest dostępny następujący zasób książek elektronicznych wydawnictwa Springer (tytuły dostępne pełnotekstowo oznaczone są kolorem zielonym - należy wybrać opcję TOOLS i zaznaczyć SHOW ACCESS INDICATORS):

Głównie z zakresu fizyki i astronomii (około 530 pozycji), matematyki i statystyki (około 500 pozycji), informatyki (około 1600 pozycji), a także nauk społecznych i humanistycznych (okolo 280 pozycji).

 • W zbiorze książek znajdują się także wydawnictwa encyklopedyczne w dostępie pełnotekstowym, m.in.:

 1. Ecyclopedia of Diasporas
 2. Encyclopedia of Word Climatology
 3. Encyclopedia of Cryptograpgy and  Security
 4. Encyclopedia of Coastal Science
 5. Encyclopedia of Entomology
 6. Encyclopedia of Earth Science Series – wybrane tomy (Sedimentology, Climatology, Geomorphology, Paleontology, Beaches and Coastal Geology, Petrology, Geophysics, Mineralogy, Applied Geology, General Geology, Structural Geology and Tectonics, World Regional Geology)
 •  Serie wydawnicze w dostępie pełnotekstowym (różne zakresy lat):

 1. Advances in Biochemical Engineering/Biotechnology
 2. Advances in Polymer ScienceAdvances in Solid State Physics +Halbleitrprobleme (6 volumes)
 3. The Handbook of Environmental Chemistry
 4. Lecture Notes in Computer Science
 5. Lecture Notes in Control and Information Sciences
 6. Lecture Notes in Earth Science
 7. Lecture Notes in Mathematics
 8. Lecture Notes in Physics
 9. Lecture Notes in Physics. Monographs
 10. Progress in Colloid and Polymer Science
 11. Springer Series in Optical Sciences
 12. Springer Tracts in Advanced Robotics
 13. Springer Tracts in Modern Physics
 14. Structure & Bonding
 15. Studies in Computational Intelligence
 16. Studies in Fuzziness and Soft Computing
 17. Understanding Complex Systems
 18. Topics in Applied Physics
 19. Topics in Current Chemistry
 20. Topics in Heterocyclic Chemistry
 21. Topics in Organometallic Chemistry
 22. Understanding Complex Systems
Książki elektroniczne z zakresu fizyki na platformie ebrary

Platforma ebrary


Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego zakupiła 7 książek elektronicznych z zakresu fizyki na platformie ebrary. Po wejściu na stronę platformy należy kliknąć w link "Przeglądaj wszystkie dostępne tytuły".

Dostępne są: Monte Carlo Methods (2nd Edition), Gauge Field Theories : An Introduction with Applications, Fundamentals of Neutrino Physics and Astrophysics, Modern Spectroscopy (4th Edition), Massive Neutrinos in Physics and Astrophysics, Nonlinear Optics, Unification and Supersymmetry : The Frontiers of Quark-Lepton Physics.

Książki wypożyczane są na okres...

 • Studenci i doktoranci UŚ mogą wypożyczyć 10 woluminów na okres 4 tygodni;
 • studenci studiów podyplomowych mogą wypożyczyć 5 woluminów na okres 4 tygodni;
 • nauczyciele akademiccy UŚ mogą wypożyczyć 25 woluminów na okres 4 tygodni;
 • inni czytelnicy korzystający ze zbiorów po wpłaceniu kaucji mogą wypożyczyć 3 tytuły na 4 tygodnie;
 • niektóre podręczniki wypożyczane są na 26 tygodni.
Kunst von besonderen Menschen

Okładka książki: Kunst von besonderen Menschen


Kunst von besonderen Menschen : Beobachtungen zur Kreativwelten von Menschen mit geistigen Behinderungen. Weitra. Verlag  Bibliothek der Provinz, 2010. ISBN 978-3- 902414-40-3

     „Dieser Beitrag sollte im Rahmen der wissenschaftlichen Anmerkungen zu Kunst-Verstehen - Sprache zur Kunst von Menschen mit Beeinträchtigungen anlässlich des        Symposiums herausfinden, was die pädagogische Herausforderung im Zusammenhang mit der besonderen Kunst bestehen könnte.“

Spis treści

L'histoire littéraire

Okładka książki: L'histoire littéraire


L'histoire littéraire / Alain Vaillant, Alain Vaillant (Auteur), ISBN-10: 2200353626

Alors que l’histoire littéraire est en plein renouveau, il manquait encore une synthèse générale offrant un bilan théorique et méthodologique, une présentation concrète des voies nouvelles de la discipline : le premier objet de ce livre est de combler cette lacune. Il doit donc se confronter aux grandes notions que rencontre toute théorie littéraire : la littérarité, l’auteur, le genre, le lecteur, la mimésis, etc. Mais son orientation est aussi résolument pluridisciplinaire. Considérant la littérature comme un système culturel parmi d’autres, l’histoire littéraire entre en résonance avec la sociologie. Se définissant elle-même comme histoire de la communication littéraire, elle croise l’histoire culturelle et la médiologie. Visant à édifier une poétique historique des formes littéraires, elle porte la même attention aux inventions et aux pratiques esthétiques que l’histoire de l’art. Au fil des chapitres, il esquisse enfin une interprétation historique globale des grandes phases de la littérature française et, de façon plus précise, des bouleversements majeurs (esthétiques et institutionnels) qu’elle a connus de la Révolution jusqu’au XXIe siècle.

L'histoire littéraire : spis treści

L'histoire littéraire: spis treści

Sommaire
Avant-propos 9

Première partie. - Brève histoire de l'histoire littéraire 19

 • Chapitre 1 Les origines de l'histoire littéraire 21
 • Chapitre 2 Histoire littéraire et traditions nationales 37
 • Chapitre 3 La protohistoire française de l'histoire littéraire .... 55
 • Chapitre 4 L'héritage lansonien et ses contestations 77

Deuxième partie. - Lepistémologie de l'histoire littéraire 99

 • Chapitre 5 Indéfinissable littérature 101
 • Chapitre 6 La périodisation littéraire 119
 • Chapitre 7 Le genre littéraire 133
 • Chapitre 8 La littérature et le monde 153
 • Chapitre 9 Les auteurs et leurs œuvres 171
 • Chapitre 10 Public et lecteurs 189

Troisième partie. - Histoire de la communication littéraire 207

 • Chapitre 11 Institution, système, champ 209
 • Chapitre 12 Le système littéraire 229
 • Chapitre 13 La communication littéraire 251
 • Chapitre 14 Typologie des systèmes littéraires 269

Quatrième partie. - Histoire littéraire et poétique historique 87

 • Chapitre 15 Romantisme, modernité et crise de la littérature  .... 289
 • Chapitre 16 Poétique historique de la subjectivation 313
 • Chapitre 17 La littérature nationalisée 339

Épilogue. - Qu'est-ce donc que la littérature?  357
Bibliographie 363
Index des auteurs 385

La parole muette: essai sur les contradictions de la littérature

Okładka książki: La parole muette: essai sur les contradictions de la littérature


Jacques Ranciere. La parole muette: essai sur les contradictions de la littérature. Pluriel, 2011. ISBN 978-2-8185-0215-0

« Jacques Ranciere interroge ici le projet qui sous-tend l’émergence de la littérature par opposition a la définition classique et normative des belles-lettres. Avec cet avenement qui coincide peu ou prou avec le romantisme, se défont les privileges de la représentation : au primat de la fiction s’oppose le primat du langage, a la hiérarchie des genres, l’égale dignité des sujets représentés, a la parole en acte, le modele de l’ecriture. Se démarquant a la fois de la critique de Sartre qui récuse les jeux formels avec le langage au nom de l’angagement, et des lectures de Blanchot qui souscrit a une vision quasi mystique de la littérature, Jacques Ranciere propose une interprétation nouvelle de cette mutation. »

La parole muette: essai sur les contradictions de la littérature: spis treści

La préparation du roman I et II

Okładka książki: La préparation du roman I et II


Roland Barthes. La préparation du roman I et II : Cours et séminaires au College de France (1978-1979 et 1979-1980). Seuil/Imec, 2003. ISBN 978-2- 02-047845-8.

« Depuis l’année derniere, je m’interroge devant vous, avec vous, sur les conditions de préparation d’une Ouvre littéraire, appelée par commodité le rapport de l’Ouvre et de cet acte minimal d’ecriture qu’est la Notation, principalement a travers une Forme exemplaire de Notation, le Haiku. Cette année, je veux suivre l’Ouvre de son Projet a son accomplissement : autrement dit, du Vouloir-Écrire, ou du Désir d’Écrire au Fait d’Écrire. Si vous le voulez bien, nous allons considérer le Cours qui commence comme un film ou comme un livre, bref comme une histoire. »
Roland Barthes

La préparation du roman I et II : spis treści

Góra
s4.jpg

Zapytaj bibliotekarza

Więc Jestem. Studencki serwis rozwoju