Witamy w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego

Wyniki 241 - 270 z 861

Ilya Repin

Okładka książki: Ilya Repin


Grigori Sternin and Jelena Kirilina. Ilya Repin. New York. Parkstone Press International, 2011. ISBN 978-1-84484-916- 1.

“Ilya Repin enjoyed more fame and recognition during his lifetime than any other Russian artist born in the nineteenth century. Repin’s position in the world of pictorial art was comparable to that of Leo Tolstoy in the world of letters. For twenty-five years, every new picture by Repin was awaited with bated breath, and the publication of his essays, especially those written at the turn of the century, always caused a stir in the cultural life of the country.”

Implementing Spectral Methods for Partial Differential Equations

Okładka książki : Implementing Spectral Methods for Partial Differential Equations


David A. KoprivaL: Implementing Spectral Methods for Partial Differential Equations. Algorithms for Scientists and Engineers. Springer 2009. - ISBN 9789048122608

This book offers a systematic and self-contained approach to solve partial differential equations numerically using single and multidomain spectral methods. It contains detailed algorithms in pseudocode for the application of spectral approximations to both one and two dimensional PDEs of mathematical physics describing potentials, transport, and wave propagation. David Kopriva, a well- known researcher in the field with extensive practical experience, shows how only a few fundamental algorithms form the building blocks of any spectral code, even for problems with complex geometries.

Spis treści

Index Translationum

Index Translationum: wejście


Tryb dostępu : wolny dostęp

Zasięg chronologiczny : 1979-

Index Translationum: wejście

INFOBAZA

INFOBAZA: wejścieTryb dostępu : wolny dostęp

INFOBAZA: wejście

Informacje ogólne

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego powstała w roku 1968 z połączenia Biblioteki Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Biblioteki Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katowicach. Obecnie Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego wraz z 12 bibliotekami specjalistycznymi działającymi przy wydziałach i instytutach tworzy sieć biblioteczno-informacyjną Uniwersytetu Śląskiego.

Biblioteki sieci bibliotecznej Uniwersytetu Śląskiego organizują warsztat naukowo-dydaktyczny dla studentów oraz pracowników naukowych gromadząc zbiory związane z dyscyplinami naukowymi reprezentowanymi przez Uniwersytet Śląski, a także materiały źródłowe (słowniki, encyklopedie, informatory adresowe, biograficzne i inne), zbiory specjalne (starodruki, rękopisy, cymelia) oraz źródła elektroniczne (bazy danych, czasopisma elektroniczne), dokumenty audiowizualne, mikroformy i inne.

Sieć biblioteczno-informacyjna Uniwersytetu Śląskiego posiada jeden z największych księgozbiorów naukowych i uczelnianych na Górnym Śląsku. Na koniec 2010 r. liczył:

 • 1 453 658 woluminów druków zwartych (wraz ze skryptami),
 • 43 866 jednostek zbiorów specjalnych,
 • 69 611 woluminów czasopism zarejestrowanych w inwentarzach.

W sieci komputerowej Uniwersytetu Śląskiego dostępnych jest ponad 50 baz danych i ponad 20 tysięcy tytułów czasopism elektronicznych (E-zbiory)

W Internecie udostępniony jest katalog online (OPAC) zbiorów bibliotecznych. Na platformie Śląskiej Biblioteki Cyfrowej umieszczane są XIX i XX-wieczne wydawnictwa ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego.

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w 2010r uruchomiła Uczelnianą Bibliotekę Wirtualną. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Śląskiego udostępnia w wersji zdigitalizowanej najpoczytniejsze publikacje naukowe oraz podręczniki i skrypty, z których najczęściej korzystają naukowcy i studenci Uniwersytetu Śląskiego.

Information Users and Usability in the Digital Age

Okładka książki: Information Users and Usability in the Digital Age


Information Users and Usability in the Digital Age By G.G. Chowdhury, Sudatta Chowdhury, Facet Publishing, ISBN: 1856045978

Information users and usability constitute the main building blocks of today's electronic information world. This important new text is the first to give a holistic overview of all of the necessary issues relating to information users and the usability of information services in the digital world, including user-centred design, and the characteristics and behaviour of information users. This book helps readers understand why information users and the usability of information services are important and equips them to play a proper role in designing user-centred information systems and services and to properly exploit information services for the maximum benefit of users. It covers all of the major issues, the current situation and what the various research studies from around the world show. It includes chapters, covering: information users; human information behaviour; usability of information systems and services; usability: internet and web information services; usability: digital libraries and information services; barriers to information access and usability; the digital divide and social inclusion; the digital divide and usability of digital information services: the global perspectives; and, current issues and trends. It is an essential reading for researchers and practitioners interested in the design and evaluation of digital information systems and services, as well as for students on library, information, and digital library courses.

Information Users and Usability in the Digital Age: spis treści

Informator Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego za rok 1973. Pod. Red. Jerzego Ratajewskiego. Katowice: Wydaw. UŚ, 1974. 108 s. - Spis treści
 • Szymiczek Franciszek: Biblioteka Główna Śląskiej Akademii Medycznej im. L. Waryńskiego w latach 1948-1973, s. 5-16.
 • Puzio Alfred: Kilka uwag o stanie polskich bibliotek publicznych i czytelnictwa na Zaolziu w latach 1927-1937, s. 17-36.
 • Peep L., Sinkevicius R.: Rola biblioteki uniwersyteckiej w przygotowaniu studenta do korzystania z książki. (tłum. I. Łoguszowa), s. 37-43.
 • Ratajewski Jerzy: Kształcenie bibliotekoznawców - problem wciąż otwarty, s. 45-53.
 • Ratajewski Jerzy: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej i bibliotek zakładowych Uniwersytetu Śląskiego za rok 1972, s. 54-69.
 • Ramowy plan pracy Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego na rok 1973, s. 70.
 • Bibliografia druków o Uniwersytecie Śląskim za lata 1968-1972 - oprac. Aleksandra Kaszper, Małgorzata Nowakowska-Gut, s. 71-104.
InfoWare Remote Information Server - system czwartej generacji do sieciowego rozpowszechniania baz danych. Czy rewolucja na miarę trzeciego tysiąclecia?

Radomir Dabanovic, Info Technolgy Supply London
Andrzej Koziara, Biblioteka Główna Uniwersytetu Śląskiego
 

Ostatnie lata cechuje gwałtowny wzrost zainteresowania sprawnym i szybkim wyszukiwaniem informacji. Jak się sądzi, jest to głównie związane ze znacznym zwiększeniem jego efektywności, a co za tym idzie z ogromną obniżką kosztów pojedynczych operacji. Uzyskiwanie tak obiecujących rezultatów było uwarunkowane stosowaniem nowoczesnych technologii gromadzenia i wyszukiwania danych. Początkowy okres racjonalizacji pracy oddziałów informacji naukowej związany jest z pojawieniem się baz danych zapisywanych technologią optyczną tj. dostarczanych na CD-ROM 'ach. Rewolucja ta nastąpiła na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Wraz z postępami w technologii optycznego zapisu i odtwarzania baz danych, szybkiemu rozwojowi podlegały również inne elementy systemów komputerowych.

Gwałtowne skoki technologiczne i spadek cen komponentów sprzętu komputerowego zmieniały z miesiąca na miesiąc założenia projektowe systemów do sieciowego udostępniania danych pozyskiwanych z nośników optycznych. Wpływ na ich kształt miały również przemiany systemów operacyjnych serwerów aplikacyjnych oraz rodzaj stosowanych przez producentów baz danych programów wyszukujących z nich informacje. Po przeprowadzeniu analizy tegoż oprogramowania okazało się, że dominującą rolę na rynku światowym mają tylko i wyłącznie bazy pracujące w systemach Windows.

Jak wynika z wykazów oferowanych baz danych około 96% z nich posiada oprogramowanie przeszukujące pracujące pod kontrolą systemu Windows lub DOS (w tym okienko trybu MS-DOS w Windows), a tylko około 12% jest obsługiwane przez różne odmiany systemu UNIX lub systemy operacyjne komputerów Macintosh. Drugim spostrzeżeniem jest fakt, że gwałtowny rozwój Internetu nie wpłynął za zatrzymanie rozwoju baz danych dostarczanych na płytach CD-ROM i w ciągu ostatniego roku na DVD-ROM.

 

Wykres obrazujący rozwój baz danych na płytach CD i DVD w latach 1991-2001

Jak widać na wykresie obrazującym prowadzone badania rynku usługi te rozwija się równolegle, wypełniając wspólnie dotąd nie wykorzystane nisze rynków informacyjnych.

W związku z powyższymi wnioskami szczególnie uzasadnione jest rozwijanie systemów umożliwiających sieciowe dystrybuowanie baz danych pochodzących z płyt CD-ROM DVD-ROM, tak w sieciach lokalnych jak i za pomocą Internetu w kampusach uniwersyteckich lub pomiędzy nimi.

By w pełni docenić cechy użytkowe współczesnych systemów realizujących te zadania (z przodującym IRIS 4) niezbędne jest scharakteryzowanie ich poprzedników. I tak:

 • Generacja pierwsza to:

  •  
   • fizyczne czytniki CD-ROM instalowane w serwerach dostępne w ramach sieci lokalnych.
   • konieczność stosowania baz o oprogramowaniu przeznaczonym do danego rozwiązania sieciowego
   • ograniczona ilość baz danych
 • Generacja druga to:

  •  
   • stosowanie wież z czytnikami CD-ROM
   • oprogramowanie dostępowe menu wybierające czytniki i uruchamiające oprogramowanie przeszukujące
   • ograniczona ilość baz danych
 • Generacja trzecia:

  •  
   • bazy przeładowywane na dyski twarde
   • ilość równoczesnych użytkowników ograniczona tylko licencjami na bazy danych lub licencjami systemu sieciowego ich rozpowszechniania
   • specjalne oprogramowanie klienta przeznaczone do logowania do systemu

System IRIS (InfoWare Remote Information Server)

System IRIS (InfoWare Remote Information Server) w wersji 4 integruje w sobie wszystkie nowatorskie rozwiązania zastosowane w systemach trzeciej generacji oraz wprowadza nowe dotąd nie spotykane na świecie. Jak wynika z publikacji w prasie specjalistycznej w chwili obecnej jest to jedyny system w swojej klasie. Jego charakterystycznymi cechami są:

 1. Integracja systemów informacyjnych charakterystycznych dla baz dostarczanych na nośnikach CD-ROM / DVD-ROM z technologiami stosowanymi w sieciach Internet / Intranet
 2. Logowanie do systemu z uniwersalnego interface przeglądarek Internetowych
 3. Duże oszczędności w czasie i koszcie administracji
 4. Prosta integracja lokalnego Internetu ze serwerami WWW i systemami bibliotecznymi
 5. Możliwość obsługi informacyjnej konsorcjów ograniczających koszty zakupu licencji
 6. System przeznaczony głównie dla centrów informacyjnych, bibliotek, instytucji badawczych czy klinik medycznych

System ten został przygotowany w trzech mutacjach:

 • IRIS CDWare - oparty o system operacyjny Windows NT Server 4.0 z zainstalowanym oprogramowaniem Internet Information Server, przeznaczonych głównie do pracy w ramach lokalnego Intranetu do szerzenia baz przeładowywanych z CD-ROM i DVD-ROM
 • IRIS CDWebWare - oparty o system dwóch serwerów:
  • Serwer baz danych - system operacyjny Windows NT Server 4.0 z zainstalowanym oprogramowaniem Internet Information Server, przeznaczony do lokalnego udostępniania zainstalowanych na nim baz danych
  • Serwer Aplikacyjny - wyposażony w system operacyjny Windows NT Terminal Server Editions z Internet Information Server i programem CITRIX Metaframe lub system operacyjny CITRIX Winframe, przeznaczony do udostępniania danych z serwera baz za pomocą technologii ICA
 • IRIS WebWare 4.01- przeznaczony do kontrolowanego udostępniania baz danych własnych za pomocą technologii serwera aplikacyjnego dla formatów danych nie obsługiwanych przez oprogramowanie współpracujące z serwerami WWW

Główne zasady pracy systemów stosowane we wszystkich produktach IRIS są następujące:

 • Dla zapewnienia elastycznej i szybkiej pracy systemy wykorzystują metodę przeładowywania baz danych na dyski twarde. Dane te podczas działania systemu są udostępniane jako dyski wirtualne mapowane automatycznie przez oprogramowanie dostępowe
 • Dla zapewnienia elastycznego wykorzystania systemu istnieje możliwość udostępniania danych nie związanych z bazami rozpowszechnianymi na nośnikach optycznych
 • Wirtualne dyski CD-ROM oraz inne zainstalowane aplikacje w zależności od wersji udostępniane są w sieciach lokalnych, Ekstranecie lub globalnym Internecie.
 • Oprogramowanie IRIS pracuje jako tzw. usługa tj. startuje bezpośrednio po uruchomieniu serwera tak wymuszonym przez administratora, jak i spowodowanym brakiem napięcia zasilającego system

System IRIS składa się z pięciu modułów o następującym przeznaczeniu:

Pięć modułów systemu IRIS

    1.   IRIS Activity - moduł przeznaczony do monitorowania w trybie on-line pracujących użytkowników systemu poprzez:

 • Wyświetlanie wykazu aktualnie pracujących użytkowników wraz z nazwą aplikacji, czasem pracy oraz nr IP komputera
 • Wysyłanie do nich komunikatów
 • Zawieszanie ich pracy
 • Zdalne kończenie wybranych przez administratora aplikacji
 • Wyłączanie możliwości logowania
 • Kończenie wszystkich otwartych sesji użytkowników
Wyświetlony moduł IRIS Activity

    2.   IRIS Manager - główny moduł administracyjny przeznaczony do zarządzania systemem poprzez:

 • Administrację kodami, parametrami startowymi, komunikatami, numerami IP uprawnionych użytkowników oraz parametrami mapowania dysków sieciowych
 • Deklarowanie nazw użytkowników systemu
 • Konfigurowanie systemu menu baz oraz uprawnionych użytkowników do ich wybierania
 • Administracji dyskami CD/DVD - ładowanie i kasowanie baz na dyski twarde
 • Deklarowanie nazw i parametrów startowych i lokalizacyjnych zainstalowanych baz danych i powiązanych z nimi aplikacjami

 

Otwarty moduł IRIS Manager

    3.   IRIS Report - moduł przeznaczony do wykonywania statystyk posiadający:

 • Możliwość wykonania szczegółowego raportu wykorzystania baz w wersji View, Summary, Graphs
 • Podgląd wyników z Zoom in / Zoom out
 • Eksport wyników do plików w formatach RTF, Excel, Lotus123, Microsoft Word
 • Możliwość wysyłania wyników poprzez system e-mail zgodny ze standardem - full MAPI client


    4.   IRIS Genie - moduł lokalizowany na stacji klienckiej przeznaczony do instalacji oprogramowania obsługującego bazy danych poprzez:

 • Zainstalowanie oprogramowania wyszukującego dane z wykorzystaniem standardowego programu instalacyjnego dostarczonego z bazą (wersja dla lokalnego użytkownika) we wskazanym folderze na dysku twardym serwera InfoWare
 • Utworzenie pliku konfiguracyjnego rejestrującego dane o zmianach w systemie operacyjnym stacji roboczej dokonywanego przez program instalacyjny search'a bazy danych. Zmiany te są automatycznie wprowadzane w system na każdym komputerze klienta systemu podczas uruchomienia programu przeszukującego bazę.
 • Wspólny system uruchamiania oprogramowania na podstawie plików wsadowych lub wskazania oprogramowania z parametrami i ścieżką do oprogramowania użytkowego
 • Podczas działania programu Genie jest testowana prawidłowość wykonywanych operacji oraz testowo uruchamiane oprogramowanie bazy danych


    5.   IRIS Licence - moduł służący do zapisywania w kodzie wykonawczym oprogramowania (plik typu *.exe) parametrów użytkownika serwera.

 • Zapisane dane współpracując z kodem startowym decydują o uruchamianiu dostępu do baz danych zabezpieczają przed nieuprawnionym użytkowaniem oprogramowania IRIS.
 • Kod startowy zawiera również dane o typie systemu oraz informacje o maksymalnej ilości jego potencjalnych użytkowników.


Ad. 1 (moduł IRIS Activity)

 • Przykłady okien komunikacyjnych:
                     

 Okno komunikatu IRIS Activity Okno komunikatu IRIS Activity
 Okno komunikatu wysyłanego do wybranych użytkowników zalogowanych do systemu Okno komunikatu wysyłanego przed zdalnym zamknięciem aplikacji uruchomionej na stacji klienckiej przez administratora systemu

 

Ad. 2 (Moduł IRIS Manager)

Najważniejsze elementy IRIS Manager

 • Podstawowe funkcje Configuration Administration

 Typ logowania IRIS Manager Definicja komunikatów IRIS Manager
 Określenie typu logowania Definicja komunikatów
 Określenie uprawnionych komputerów do logowania do serwera IRIS Kod startowy z parametrami serwera
 Określenie uprawnionych komputerów do logowania do serwera IRIS Kod startowy z parametrami serwera

 • Określanie grup użytkowników - Security Administration

Określanie grup użytkowników w IRIS Manager

 • Konfigurowanie menu baz wraz z zabezpieczeniami

 Edycja struktury menu w IRIS ManagerDefiniowanie uprawnionych użytkowników w IRIS Manager 
 Edycja struktury menu Definiowanie uprawnionych użytkowników

 • Przykład zarządzania zainstalowanymi bazami danych - update danych z krążka aktualizacyjnego

 Update danych z krążka aktualizacyjnego w IRIS Manager Update danych z krążka aktualizacyjnego w IRIS Manager

 • Zarządzanie bazami danych - Application Administration - wybrane elementy:

 Deklaracja nazwy, tekstu pomocy i instalacji w Application Administration  Deklaracje startowe programu przeszukującego application Manager
 Deklaracja nazwy, tekstu pomocy oraz sposobu instalacjiDeklaracje startowe programu przeszukującego
 Położenie bazy w systemie menu w Application Administration Deklaracje nazw uprawnionych użytkowników Application Administration
 Położenie bazy w systemie menu Deklaracje nazw uprawnionych użytkowników

Ad 3. (Moduł IRIS Report)


 Tworzenie statystyki w IRIS ReportTworzenie statystyki w IRIS Report 
 Tworzenie statystyki czasu pracy wybranych użytkowników Tworzenie statystyki użytkowników powiązaniu z konkretnymi bazami danych


 Przykładowa tabela statystyczna w IRIS ReportPrzykładowy wykres użytkowania baz w IRIS Report 
 Przykładowa tabela statystyczna Przykładowy wykres użytkowania baz

Ad. 4 ( Moduł IRIS Genie)

 Deklaracja nazwy i treści opisu bazy w IRIS GeniePrzydzielenie danych z obrazów baz w IRIS Genie 
 Deklaracja nazwy i treści opisu bazy Przydzielenie danych z obrazów baz
 Przydzielenie uprawnionych użytkowników w IRIS Genie Umieszczenie w strukturze menu w IRIS Genie
 Przydzielenie uprawnionych użytkowników Umieszczenie w strukturze menuPrzykładowy przebieg pracy w systemie IRIS

Logowanie do systemu IRIS z przeglądarki Internetowej Komunikat dzienny administratora w systemie IRIS 
 Logowanie do systemu z przeglądarki internetowej Komunikat dzienny administratora
 Menu baz danych w systemie IRIS Uruchomiona baza danych w systemie IRIS
 Menu baz danych Uruchomiona baza danych

 
Zaprezentowana technologia jest w dalszym ciągu rozwijana. Nowe rozwiązania i właściwości kolejnych wersji systemu są prezentowane pod adresem: http://www.itsltduk.com

 

INGENTA

INGENTA: wejście


Tryb dostępu : wolny dostęp

INGENTA: wejście

INIS

International Nuclear Information System: wejście do bazy


Tryb dostępu: wolny dostęp

Zasięg chronologiczny: 1970-

International Nuclear Information System: wejście do bazy

Instrukcja konfigurowania poczty elektronicznej
International Law

Okładka książki: International Law


International Law. Ed. by Malcolm D. Evans. Third Edition. Oxford University Press, 2010. ISBN 978-0-19-956566-5

“International Law is an invaluable resource for students at all levels following courses in international law, politics or international relations as part of their degree programme, whilst also providing a key source of reference for practitioners and academics.”

International Law: spis treści

International Tables for Crystallography w dostępie online

{include_content_item 1036}

Internet Library of Early Journals

Galica


Wejście

Kolekcja osiemnastowiecznych i dzięwiętnastowiecznych czasopism (Annual Register, Blackwood's Edinburgh Magazine, Gentleman's Magazine, Notes and Queries, Philosophical Transactions of the Royal Society, The Builder).

Internet Movie Database

Internet Movie Database: wejście do bazyTryb dostępu : wolny dostęp

Internet Movie Database: wejście do bazy

Internetowy System Aktów Prawnych

Internetowy System Aktów Prawnych: wejście do bazy


Tryb dostępu : wolny dostęp

Zasięg chronologiczny : 1918-

Internetowy System Aktów Prawnych: wejście do bazy

Introduction to the Theory of the Early Universe

Okładka książki: Introduction to the Theory of the Early Universe


Introduction to the Theory of the Early Universe / Dmitry S. Gorbunov, Valery A. Rubakov, New Jersey 2011 ISBN 9789814322225

This book accompanies another book by the same authors, “Introduction to the Theory of the Early Universe: Hot Big Bang Theory” and presents the theory of the evolution of density perturbations and relic gravity waves, theory of cosmological inflation and post-inflationary reheating. Written in a pedagogical style, the main chapters give a detailed account of the established theory, with derivation of formulas. Being self-contained, it is a useful textbook for advanced undergraduate students and graduate students. Essential materials from General Relativity, theory of Gaussian random fields and quantum field theory are collected in the appendices. The more advanced topics are approached similarly in a pedagogical way. These parts may serve as a detailed introduction to current research.

Spis treści

ISBN - Katalog wydawców polskich
Islam in the West

Okładka książki: Islam in the West


Islam in the West. Critical Concepts in Islamic Studies. Vol. 1-4. Ed. By David Westerlund and Ingvar Svanberg. London & New York. Routledge, 2011. ISBN 978-0-415-48124-3 (Set)

Vol. 1: Regions and History, Vol. 2: Region and Culture, Vol. 3: Social and Economic Issues, Vol. 4: Politics and Law

“[…] Our intention and ambition have been to produce a reader that is as comprehensive as possible; and the scholars whose work have been selected represent a great variety of disciplines in the Humanities and Social Sciences. The main emphasis is one contemporary issues, but historical aspects are included in all of the four volumes, and particularly in the first one. This highlights the fact that Islam is not a new religion in the West but has a long history, especially in southern and eastern Europe.”
                                                                                           From Preface

Spis treści

Islands of Genius

Okładka książki: Islands of Genius


Darold A. Treffert: Islands of Genius: The Bountiful Mind of the Autistic, Acquired, and Sudden Savant, Jessica Kingsley Pub; 1 edition (April 15, 2010), ISBN-10: 1849058105

"No one in the world can match Darold Treffert's experience and understanding of savant syndromes - he has spent nearly half a century immersed in the subject. And when he writes of the "beautiful" mind of the savant, Treffert shows the openness and generosity of his own mind. Islands of Genius brings us fully up to date with the latest research, and like all of Treffert's work, it is imbued with deep intellectual and emotional understanding. This is an indispensable examination of a remarkable human condition." --Oliver Sacks, Professor of Neurology & Psychiatry, Columbia University Medical Center

"This book takes you on a wondrous journey through the mind of savants. Their abilities need to be nurtured and developed. Everyone who is interested in the human mind should read this important book." --Temple Grandin, author of Thinking in Pictures [Reviews from Amazon.com]

Spis treści

ISMN - Katalog wydawców druków muzycznych
Jacob van Ruisdael: Windmills and Water Mills

Okładka książki: Jacob van Ruisdael: Windmills and Water Mills


Seymour Slive. Jacob van Ruisdael: Windmills and Water Mills. Los Angeles. Getty Publications, 2011. ISBN 978-1- 60606-055-1.

“Today’s art market rarely offers Ruisdael’s works and when it does the normally fetch astronomical process that are far beyond the reach of most mortals. Non-buyers of our time have a consolation, however. It is the enormous pleasure of enjoying them in our public museums and collections, in fine color reproductions, and in illustrated books. No matter where they are viewed, I hope readers will see some that will enable them to say they understand why the English landscapists John Constable wrote to his best friend on the very day he saw a Ruisdael water mill in a London dealer’s shop: “It haunts my mind and clings to my heart.”

Jacob van Ruisdael: Windmills and Water Mills: spis treści

Jewish Bialystok and Its Diaspora

Okładka książki: Jewish Bialystok and Its Diaspora


Rebecca Kobrin. Jewish Bialystok and Its Diaspora. Indiana University Press. Bloomington, 2010. ISBN 978-0-253-22176-6.

“An imaginative and original work. It offers an intriguing argument that in the first half of the twentieth century, diaspora Jewish identities were defined through a constant, dynamic process of interaction between the place of origin and the several sites of immigration.”
                                                                            Derek Penslar, University of Toronto

“Challenges and refines longstanding assumptions about Old World/New World dynamics generally and Jewish immigrants to America in particular… Original and smartly conceived, grounded in careful, extensive research and thoughtful analysis.”
                                                                           Jeffrey Shandler, Rutgers University

Spis treści

Jeżeli nie znalazłeś interesujących cię informacji poszukaj również w
Journal de deuil

Okładka książki : Journal de deuil


Roland Barthes, Journal de deuil (26 octobre 1977 - 15 septembre 1979), Seuil/Imec 2009, ISBN 9782020989510

"Au lendemain de la mort de SA mère, le 25 octobre 1977, Roland Barthes commence un Journal de deuil.
Tandis qu'il rédige ce Journal, Roland Barthes prépare son cours au Collège de France sur Le Neutre (février-juin 1978), écrit le texte de la conférence intitulée Longtemps, je me suis couché de bonne heure (décembre 1978), publie de très nombreux articles dans différents journaux et revues, écrit La Chambre claire entre avril et juin 1979, rédige les quelques feuillets de son projet Vita Nova durant l'été 1979, prépare son double cours du Collège sur La Préparation du roman (décembre 1978 - février 1980). Au principe de chacune de ces œuvres majeures, toutes explicitement placées sous le signe de la mort de la mère, se trouvent les fiches du Journal de deuil.

Conservé à l'IMEC, le Journal de deuil est ici, fiche par fiche, proposé dans son intégralité ; nous avons replacé chronologiquement les fiches lorsqu'un désordre s'y était glissé ; le format de la fiche implique une rédaction toujours concise, mais certaines fiches sont écrites recto verso, et parfois le texte se poursuit sur le recto de plusieurs fiches ; les initiales données par l'auteur désignent des proches, elles ont été conservées ; les crochets sont de Roland Barthes ; quelques notes en bas de page viennent éclairer le contexte ou préciser une allusion”.

Góra
varia 4.jpg

Zapytaj bibliotekarza

Więc Jestem. Studencki serwis rozwoju