WYSTAWY

Reklama - sztuka czy manipulacja


"Reklama jest najwspanialszą formą sztuki XX wieku”.
Marshall McLuhan

Reklama nie jest zjawiskiem nowym. Już starożytni kupcy nakłaniali do kupna swoich produktów. Od kilkudziesięciu lat reklama przestała być jednak zjawiskiem towarzyszącym handlowi i wolnemu rynkowi, a stała się zjawiskiem społecznym. Prezentacja "Reklama - sztuka czy manipulacja" ukazuje piękno i wyjątkowość reklamy jako formy sztuki oraz wskazuje na zagrożenia, jakie może ona ze sobą nieść.

Na wystawę składają się następujące części:
    •   Wiadomości ogólne
    •   Rodzaje reklamy
    •   Reklama prasowa w zbiorach BUŚ
    •   Język reklamy
    •   Psychologia reklamy

Opracowanie: Małgorzata Woźniak

 

Dialog międzykulturowy - przyszłość w jedności


"Dialog to budowanie wzajemności."
ks. prof. Józef Tischner

Dialog międzykulturowy nie oznacza rezygnacji z własnych przekonań, ani utraty własnej tożsamości, ale może być cennym źródłem wiedzy o wartościach innych kultur i jednocześnie przyczynić się do poszerzenia wiedzy o sobie samym oraz własnej tradycji kulturowej. 
Prezentacja "Dialog międzykulturowy - przyszłość w jedności" jest elektronicznym odpowiednikiem wystawy eksponowanej w BUŚ w Europejskim Roku Dialogu Międzykulturowego. Na ekspozycję składają się następujące części:

    •   O dialogu międzykulturowym (oprac. Jadwiga Witek)
    •   Dialog międzykulturowy a globalizacja (oprac. Małgorzata Woźniak)
    •   Dialog międzykulturowy w różnych dziedzinach życia społecznego 
         (oprac. Małgorzata Woźniak)
    •   Dialog międzykulturowy w Europie (oprac. Jadwiga Witek) 
    •   2008 - Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego (oprac. Jadwiga Witek)
    •   Polska i kraje sąsiednie (oprac. Małgorzata Woźniak)
    •   Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce (oprac. Jadwiga Witek)
    •   Dialog międzykulturowy zaczyna się od siebie (oprac. Małgorzata Woźniak)

 

 

 

Reportaż - teatr rzeczywistości


"Na reportaż składają się cudze głosy i doświadczenia.
My tylko opisujemy sytuacje, które stworzył ktoś inny."
Ryszard Kapuściński

Wystawa "Reportaż - teatr rzeczywistości" była eksponowana w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego w okresie od lipca do września 2008 roku. Poniższa prezentacja jest jej elektronicznym odpowiednikiem.

Całość podzielono na następujące działy tematyczne:
    •   O reportażu (oprac. Jadwiga Witek)
    •   Życie codzienne (oprac. Małgorzata Woźniak)
    •   Ludzie i wydarzenia (oprac. Małgorzata Woźniak)
    •   Wojny i konflikty (oprac. Jadwiga Witek)
    •   Nauka i kultura (oprac. Małgorzata Woźniak)
    •   Dzieci (oprac. Małgorzata Woźniak)
    •   Reportaż sportowy (oprac. Jadwiga Witek)

 

 

   

Biblioteka i bibliotekarz inaczej


 


Wystawa zaprezentowana w dniach od 5 do 25 maja 2008 r.

Opracowanie: Marta Błeszyńska, Jolanta Pulikowska, Joanna Wawrzecka, Izabela Wielgus

Wejście

 

 

 

 

 

 

 

Kobiety w islamie


"Kobieta jest strażniczką duszy mężczyzny."
Przysłowie arabskie

Elektroniczna prezentacja "Kobiety w islamie" jest odpowiednikiem wystawy, która odbyła się w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego w 2007 roku. Pokaz został pomyślany jako kompozycja, składająca się z informacji o świecie kobiet w islamie, zdjęć oraz danych na temat drukowanych i elektronicznych źródeł wiedzy dostępnych w BUŚ.

Opracowanie: Jadwiga Witek, Małgorzata Woźniak

Wejście

   

Strona 1 z 2

Góra
varia 24.jpg

Zapytaj bibliotekarza

Telewizja UŚ

Więc Jestem. Studencki serwis rozwoju