PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ BIBLIOTEKĘ

Projekt „RID”


Projekt „RID


Projekt „RID” wraz z realizowanym już projektem „Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka” jest częścią planu stworzenia nowoczesnej biblioteki jako instytucji otwartej, powszechnie dostępnej, funkcjonalnej, spełniającej potrzeby studentów, naukowców i mieszkańców regionu. Oprócz umożliwienia szerokiego, publicznego i bezpłatnego dostępu do literatury naukowej, fachowej i pięknej, realizacja projektu pozwoli rozwiązać wiele problemów z jakimi borykają się na co dzień użytkownicy informacji. 
 


   

Strona 2 z 2

Góra
varia 24.jpg

Zapytaj bibliotekarza

Telewizja UŚ

Więc Jestem. Studencki serwis rozwoju