Śląska Biblioteka Cyfrowa


Śląska Biblioteka Cyfrowa umożliwia szeroki dostęp do kulturowego dziedzictwa Śląska w jego historycznej i współczesnej różnorodności, publikowanie naukowego dorobku regionu oraz wspieranie działalności dydaktycznej i edukacyjnej.

Góra
varia 7.jpg

Zapytaj bibliotekarza

Więc Jestem. Studencki serwis rozwoju