Spis treści: A World Abandoned by God


Acknowledgments 7
Introduction 11

  1. Navigating the Secular World 22
  2. Flaubert's Superior Joke 49
  3. Faith in Realism 79
  4. The Joy of Mystification 109
  5. The Narrator Who Knew Too Much 137
  6. Conclusion 170

Notes 174
Bibliography 186
Index 193

Góra
varia 21.jpg

Zapytaj bibliotekarza

Telewizja UŚ

Więc Jestem. Studencki serwis rozwoju