Polska Bibliografia Literacka

Polska Bibliografia Literacka: wejście


Zasięg chronologiczny : 1988-2000

Polska Bibliografia Literacka: wejście

Aktualnie opracowywany materiał za lata 1990-1995. Baza opracowywana przez Instytut Badań Literackich PAN. Obejmuje teorię i historię literatury, twórczość literacką pisarzy polskich, recepcję literatury polskiej za granicą i literatur obcych w Polsce, a także zagadnienia z teatru, filmu, radia i telewizji. Zawiera ok. 60 tys. opisów bibliograficznych zebranych z ok. 1100 źródeł.

Góra
varia 1.jpg

Zapytaj bibliotekarza

Więc Jestem. Studencki serwis rozwoju