Dialog międzykulturowy - przyszłość w jedności


"Dialog to budowanie wzajemności."
ks. prof. Józef Tischner

Dialog międzykulturowy nie oznacza rezygnacji z własnych przekonań, ani utraty własnej tożsamości, ale może być cennym źródłem wiedzy o wartościach innych kultur i jednocześnie przyczynić się do poszerzenia wiedzy o sobie samym oraz własnej tradycji kulturowej. 
Prezentacja "Dialog międzykulturowy - przyszłość w jedności" jest elektronicznym odpowiednikiem wystawy eksponowanej w BUŚ w Europejskim Roku Dialogu Międzykulturowego. Na ekspozycję składają się następujące części:

    •   O dialogu międzykulturowym (oprac. Jadwiga Witek)
    •   Dialog międzykulturowy a globalizacja (oprac. Małgorzata Woźniak)
    •   Dialog międzykulturowy w różnych dziedzinach życia społecznego 
         (oprac. Małgorzata Woźniak)
    •   Dialog międzykulturowy w Europie (oprac. Jadwiga Witek) 
    •   2008 - Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego (oprac. Jadwiga Witek)
    •   Polska i kraje sąsiednie (oprac. Małgorzata Woźniak)
    •   Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce (oprac. Jadwiga Witek)
    •   Dialog międzykulturowy zaczyna się od siebie (oprac. Małgorzata Woźniak)

 

 

Góra
s5.jpg

Zapytaj bibliotekarza

Telewizja UŚ

Więc Jestem. Studencki serwis rozwoju