Kobiety w islamie


"Kobieta jest strażniczką duszy mężczyzny."
Przysłowie arabskie

Elektroniczna prezentacja "Kobiety w islamie" jest odpowiednikiem wystawy, która odbyła się w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego w 2007 roku. Pokaz został pomyślany jako kompozycja, składająca się z informacji o świecie kobiet w islamie, zdjęć oraz danych na temat drukowanych i elektronicznych źródeł wiedzy dostępnych w BUŚ.

Opracowanie: Jadwiga Witek, Małgorzata Woźniak

Wejście

Góra
s2.jpg

Zapytaj bibliotekarza

Telewizja UŚ

Więc Jestem. Studencki serwis rozwoju