Informacje ogólne


Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego powstała w roku 1968 z połączenia Biblioteki Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Biblioteki Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katowicach. Obecnie Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego wraz z 12 bibliotekami specjalistycznymi działającymi przy wydziałach i instytutach tworzy sieć biblioteczno-informacyjną Uniwersytetu Śląskiego.

Biblioteki sieci bibliotecznej Uniwersytetu Śląskiego organizują warsztat naukowo-dydaktyczny dla studentów oraz pracowników naukowych gromadząc zbiory związane z dyscyplinami naukowymi reprezentowanymi przez Uniwersytet Śląski, a także materiały źródłowe (słowniki, encyklopedie, informatory adresowe, biograficzne i inne), zbiory specjalne (starodruki, rękopisy, cymelia) oraz źródła elektroniczne (bazy danych, czasopisma elektroniczne), dokumenty audiowizualne, mikroformy i inne.

Sieć biblioteczno-informacyjna Uniwersytetu Śląskiego posiada jeden z największych księgozbiorów naukowych i uczelnianych na Górnym Śląsku. Na koniec 2010 r. liczył:

  • 1 453 658 woluminów druków zwartych (wraz ze skryptami),
  • 43 866 jednostek zbiorów specjalnych,
  • 69 611 woluminów czasopism zarejestrowanych w inwentarzach.

W sieci komputerowej Uniwersytetu Śląskiego dostępnych jest ponad 50 baz danych i ponad 20 tysięcy tytułów czasopism elektronicznych (E-zbiory)

W Internecie udostępniony jest katalog online (OPAC) zbiorów bibliotecznych. Na platformie Śląskiej Biblioteki Cyfrowej umieszczane są XIX i XX-wieczne wydawnictwa ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego.

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w 2010r uruchomiła Uczelnianą Bibliotekę Wirtualną. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Śląskiego udostępnia w wersji zdigitalizowanej najpoczytniejsze publikacje naukowe oraz podręczniki i skrypty, z których najczęściej korzystają naukowcy i studenci Uniwersytetu Śląskiego.

Góra
varia 19.jpg

Zapytaj bibliotekarza

Telewizja UŚ

Więc Jestem. Studencki serwis rozwoju