Najczęściej cytowani naukowcy oraz prace naukowe w Polsce, raport za lata 1965 - 2001 na podstawie bazy “Science Citation Index” dotyczącej wszystkich światowych publikacji


Andrzej Pilc.
Instytut Farmakologii PAN.
Kraków Smętna 12
oraz Wydział Ochrony Zdrowia,
Collegium Medicum UJ, Kraków,


     Badacze czytając publikacje naukowe odnoszą się do ich wyników, cytując ważne doniesienia z danej dziedziny nauki. Dobra, nowatorska praca ma szansę na wiele takich cytowań, zła zostaje zapomniana. Wg światowych statystyk ponad połowa badań nie jest cytowana ogóle, takie publikacje to czyste marnotrawstwo czasu i pieniędzy. Przeciętna publikacja cytowana jest jeden - dwa razy. Więcej niż 50 cytowań uzyskuje jedynie około 1% prac, ponad 100 tylko około 0.35%. Ilość cytowań jest podstawowym wskaźnikiem jakości publikacji naukowej w szeregu dziedzinach nauki takich jak biologia, medycyna, matematyka, fizyka, chemia i wiele innych.
 W kraju dostępne są 2 bazy danych poświęcone analizie cytowań. Baza “Sience Citation Report” dotyczy danych za lata 1996 - 2001. Zakupiona przez KBN baza “National Citation Report” dla Polski - dotyczy lat 1979 -1999. Pierwsza z nich jest zawężona w czasie (6 ostatnich lat), druga w przestrzeni (dotyczy jedynie publikacji z polskimi afiliacjami). Żadna z baz nie daje zatem dostatecznie szerokiego wglądu w całokształt publikacji i cytatów uzyskanych przez polskich naukowców. W związku z tym (korzystając z uprzejmości przyjaciół za granicą) postanowiono przeprowadzić analizę cytowań prac naszych badaczy korzystając z dostępu do bazy "Science Citation Report" za lata 1965-2001, to jest o okresie twórczej pracy żyjącego pokolenia Polskich naukowców. Uzyskane wyniki są wyższe 3 do 10 razy od danych dotychczas dostępnych.

     Do przeprowadzenia analizy wykorzystano:

1. spis najczęściej cytowanych naukowców   z bazy National Citation Report dla Polski
2. spis najczęściej cytowanych publikacji z tejże bazy z którego przeanalizowano cytowania wszystkich współautorów.
3. zbadano cytowania członków Polskiej Akademii nauk oraz członków komitetów naukowych przy Prezydium PAN
4. dodatkowo zanalizowano cytowania wszystkich samodzielnych pracowników naukowych z instytucji najczęściej cytowanych.

     Afiliację autora weryfikowane sprawdzając nazwisko w Informatorze Nauki Polskiej 2000, obecna analiza dotyczy zatem samodzielnych pracowników naukowych (od stopnia doktora habilitowanego w górę). Doświadczenie zresztą wykazuje, że do uzyskania znaczącej ilości cytowań musi upłynąć kilka lat i mało który osobnik bez lub jedynie ze stopniem doktora ma szansę a znaczącą ilość cytowań.
     Utworzono listę najczęściej cytowanych polskich naukowców w ogóle oraz z podziałem na następujące dziedziny:

1. nauki biomedyczne
2. fizyka
3. chemia
4. inne (głównie matematyka, astronomia, nauki techniczne.

     By znaleźć się na liście naukowiec musiał spełnić następujące kryteria:

a. być cytowany ponad tysiąc razy,
b. opublikować choć jedną pracę cytowaną 100 lub więcej razy.
 
     Drugie kryterium wprowadzono w celu “wyłowienia” naukowców którzy opublikowali choć jedną pracę która w warunkach świata można uznać za “klasyka cytowań, a wg klasyfikacji ISI uchodzi za publikacje słynną - "famous paper" - oraz by ułatwić sobie ze względów technicznych utworzenie takiej listy. Doświadczenie nabyte przy sporządzanie tej analizy wykazało że olbrzymia większość autorów którzy uzyskali ponad 1000 cytowań ma na swoim kącie koncie publikację cytowana 100 lub więcej razy.
     Kryteria powyższe spełniło 242 naukowców, w tym 69 z dziedziny “biomed,” (biologia i medycyna), 95 z dziedziny fizyka , 58 z dziedziny chemia oraz 20 z innych działów nauki(głównie astronomia, ale i matematyka oraz nauki techniczne). którzy opublikowali łącznie 917 prac cytowanych ponad 100 razy. Zakładając ze nasi naukowcy opublikowali w tym czasie około 200.000 prac ponad 100 cytowań uzyskało około 0.46% publikacji, co nie odbiega od średnich światowych
     W dziedzinie “biomed”38 osób jest zatrudnionych na wyższych uczelniach, 26 w PAN, 11 - w instytutach resortowych. Najwięcej osób pochodzi z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (15 osób), z Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie (8 osób),z Instytutu Biologii im Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie (6 osób) z Akademii Medycznej w Warszawie (5 osób) o raz Akademii Medycznej w Gdańsku (4 osoby), po trzy osoby pracują w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN, Centrum Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej PAN, Instytucie Immunologii im L, Hirszfelda PAN we Wrocławiu, oraz na Akademii Medycznej w Lublinie.
Pierwsza cyfra to ilość cytatów, a następna to ilość prac które uzyskały powyżej 100 cytowań (tak zwane "słynne" publikacje)

1. Gryglewski Ryszard J, Kraków, Collegium Medicum,UJ, 16082, 27x100
2. Konturek Stanisław J, Kraków, Collegium Medicum,UJ, 14691, 13x100
3. Grynkiewicz Grzegorz, Warszawa Inst. Farmaceut, 14261, 2x100;
4. Shugar David, Warszawa Inst Biochem. Biofiz. PAN, oraz UW Inst Fizyki 8145; 8x100;
5. Jabłonska Stefania, Warszawa, Akademia Medyczna 8082; 12x100,
6. Kisielow Paweł, Wrocław Inst. Immunol. im L, Hirszfelda PAN 5634; 16x100;
7. Maj Jerzy, Kraków, Instytut Farmakologii PAN 4344/398; 10.92c/p; 5x100
8. Szczeklik Andrzej, Kraków, Collegium Medicum UJ 4178; 5x100
9. Vetulani Jerzy prof. Kraków, Instytut Farmakologii PAN 4087; 6x100;  
10.  Żylicz Maciej, Gdańsk Akademia Medyczna i Uniwersytet,oraz Międzynarodowy Inst   Biol.Mol i Komórkowej PAN, Warszawa 3691; 14x100
11. Chorzelski Tadeusz P, Warszawa Akademia Medyczna 3630; 7x100
12. Kaczmarek Leszek Warszawa Inst. Biologii Dośw. Im. M. Nenckego, PAN 3463, 7x100
13. Koj Aleksander Kraków, UJ, Inst Biol. Mol. 3395; 4x100
14. Ptak Włodzimierz, Kraków, Collegium Medicum,UJ, 3382; 4x100
15. Selmaj Krzysztof W, Łódź Akademia Medyczna, 3366; 7x100;
16. Kostowski Wojciech Warszawa, Inst Psychofarmakologii, 3350; 4x100
17. Brzozowski Tomasz Kraków, Collegium Medicum,UJ, 3199; 5x100
18. Tarkowski Andrzej K. Prof, Warszawa. UW, Inst Zool, 3120, 5x100,
19. Przewłocki Ryszard, Kraków, Instytut Farmakologii PAN 3117; 5x100
20. Zembala Marek Kraków, Collegium Medicum, UJ, 3083; 8x100
21. Wojtczak Lech, Warszawa Inst. Biol. Dośw. Im. M. Nenckego, PAN 3036; 6x100
22. Dąbrowska Renata, Warszawa Inst. Biol. Dośw. Im. M. Nenckego, PAN, 2934; 7x100
23. Korbut Ryszard, K Kraków, Collegium Medicum, UJ, 2821; 6x100
24. Drabikowski W Inst. Biol. Dośw. Im. M. Nenckego, PAN 2820/199; 14.22c/p; 4x100 †
25. Stachura Jerzy, Kraków, Collegium Medicum UJ, 2784; 3x100
26. Turski Waldemar A, Lublin, Akademia Medyczna, oraz Instytut Medycyny Wsi, 2688, 5x100
27. Dembinska-Kieć Aldona, prof, Kraków, Collegium Medicum,UJ, 2567; 6x100
28. Chojnacki Tadeusz, Warszawa Inst. Biochem i Biofiz. PAN, 2469; 3x100
29. Gliwicz Zbigniew Maciej, prof, WAW, UW, Inst Zool, 2438; 4x100,
30. Kaliszan Roman, Gdańsk Akadamia Medyczna, 2408; 4x100
31. Konorski Jerzy WAW Inst. Biol. Dośw. Im. M. Nenckego, PAN, 2289†
32. Czuczwar Stanisław J, Lublin, Akademia Medyczna, oraz Instytut Medycyny Wsi, 2278; 2x100
33. Kleinrok Zdzisław , Lublin, Akademia Medyczna, 2270; 1x100
34. Dembinski Artur, Kraków, Collegium Medicum,UJ, 2046; 5x100
35. Limon Janusz, Gdańsk Akadamia Medyczna, 2033; 5x100
36. Mackiewicz Andrzej, Poznan Akademia Medyczna, 2012; 6x100
37. Hausmanowa-Petrusewicz Irena, Centrum Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej PAN 1874; 3x100
38. Radecki Tadeusz, Kraków, Collegium Medicum UJ 1838, 4x100
39. Moskalewski Stanisław, Warszwa Akademia Medyczna, 1724; 3x100
40. Jędrzejczak Wiesław,Wiktor, Waarszawa, Akademia Medyczna, 1647,
41. Mogilnicka Ewa, Kraków, Instytut Farmakologii PAN, 1628; 2x100 †
42. Potempa Jan, prof, Kraków, UJ, Inst Biol. Mol. 1626; 3x100 
43. Przegaliński Edmund, Kraków, Instytut Farmakologii PAN, 1606; 1x100
44. Ostrowski Włodzimierz, Kraków, Collegium Medicum UJ, 1490; 3x100
45. Liberek Krzysztof, Gdańsk Akadamia Medyczna i Uniwersytet 1419; 5x100
46.  Zatoński Witold, Warszawa, Centrum. Onkologii, 1417; 2x100,
47. Lisowska Elwira, Wrocław Inst. Immunologii im L, Hirszfelda PAN, 1363, 1x100
48.  Nowosławski Adam, Warszawa Państwowy Instytut Higieny, 1309; 4x100
49. Maciejewski Bogusław, Warszawa, Centrum. Onkologii, 1306; 4x100;
50. Kopeć Maria, WAW Inst Reumatologii, 1305; 1x100
51. Pilc Andrzej, Kraków, Instytut Farmakologii PAN oraz Collegium Medicum UJ 1292; 2x100
52. Brzosko Witold J, Warszawa Państwowy Inst.. Higieny; 1246; 4x100
53. Jaworski Adam, Łódź, Uniwersytet, oraz Centrum Mikrobiologii i Wirusologii PAN 1213; 2x100
54. Członkowski Andrzej, Warszawa, Akademia Medyczna, 1211; 3x100
55. Bilski Jan, Kraków, Collegium Medicum UJ, 1201, 1x100
56. Lipkowski Andrzej (W) waw, CMDiK PAN, i Inst Chemii Przem. im I Mościckiego, 1192; 1x100
57. Szewczuk Apolinary Wrocław Inst. Immunologii im L, Hirszfelda PAN, 1184; 3x100
58. Łazarewicz JerzyW, Centrum Medycyny Dośw. i Klinicznej, PAN, 1176; 3x100
59. Kuźnicki Jacek prof;Warszawa Inst. Biol. Dośw. Im. M. Nenckego, PAN oraz Mięzynarodowy Inst   Biol.Mol i Komorkowej PAN 1176; 2x100
60. Cierniewski Czesław, Łódź, Uniwersytet, Inst Biochemii, oraz Centrum Mikrobiologii i Wirusologii PAN   1173; 1x100
61. Herman Zbgniew S, Katowice, Śląska Akademia Medyczna, 1121/175; 1x100
62. Chorąży Mieczysław, Warszawa, Centrum. Onkologii 1117; 2x100
63. Duszyński Jerzy, Warszawa Instytut Biol. Dośw. Im. M. Nenckego, PAN 1103; 2x100
64. Chróst Ryszard J, Warszawa UW, Inst Mikrobiol, oraz Wydział Ochrony Środowiska, Pułtusk, 1100; 2x100
65. Ceremużyński Leszek, Warszawa, Centrum Med.Kształc.Podyplomowego, 1081; 3x100
66. Grodzinska Lidia, Kraków, Collegium Medicum,UJ, 1066; 3x100
67. Lasoń Władysław prof, Kraków, Instytut Farmakologii PAN, 1014; 1x100
68.  Otlewski Jacek. Wrocław, Uniwersytet, Inst Biochem, 1003; 3x100
69. Papp Mariusz, Instytut Farmakologii PAN farmakologia, 1001, 1x100

Ponad 100 cytowań uzyskało 308 publikacji tych autorów

     W dziedzinie chemia 44 osoby pracują na wyższychuczelniach, 21 w PAN, trzy osoby w Szkołach prywatnych i 2 w Instytutach Resortowych. Najwięcej osób pracuje na Uniwersytecie Warszawski (12), w Instytucie Chemii Fizycznej PAN (8 ) w Instytucie Chemii organicznej PAN w Warszawie (5), na Wydziale Chemii UJ oraz na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego (po 4). Po trzy osoby pracują w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, Instytucie Katalizy PAN w Krakowie, oraz na Uniwersytecie Gdańskim i Poznańskim oraz w Szkole Nauk Ścisłych w Warszawie.

Najczęściej cytowani autorzy to:

1. Klinowski Jacek Kraków, UJ Wydz Chemii, 7374; 10 x100
2. Kołos Wiesław Warszawa UW Chemia -7287; 19x100;†
3. Sadlej Andrzej J - Toruń, UMK, Chemia 6210; 7x100;
4.  Mąkosza Mieczysław, Warszawa Inst Chemii Org.PAN,oraz Politechnika WAW, 5455; 4x100
5.  Stec Wojciech J, prof Łódź, Ctr Badań Mol. i Makromol PAN, 4704; 3x100
6.  Mikołajczyk Marian , Łódź, Ctr Badań Mol. i Makromol PAN 4616; 2x100
7.  Haber Jerzy, Kraków, Inst Katalizy PAN, 4457; 3x100
8.  Galus Zbigniew J, Warszawa, UW Chemia, 3815; 5x100
9.  Lipkowski Janusz, Warszawa, Inst Chem Fizycznej PAN, oraz Szkoła Nauk Ścisłych 3797; 2x100
10.  Jeziorski Bogumił,   Warszawa, UW Chemia, 3787; 6x100
11. Trzeciak Anna Wrocław, Uniw, Chemia, 3781 6x100,
12.  Jurczak Janusz,   Warszawa, UW Chemia, 3682; 3x100
13.  Chałasinski Grzegorz, Warszawa, UW Chemia, 3506, 6x100
14.  Sobczyk Lucjan, Wrocław, UWr, Chemia, 3256; 1x100
15.  Marczenko Zygmunt, Warszawa, Politechnika Chemia; 3184; 2x100
16.  Baranowski Bogdan, Warszawa Inst Chem Fiz PAN, 3128; 2x100
17.  Kierzek Ryszard, Poznań, Inst Chemii Biorg, PAN, 3097; 5x100;
18.  Grabowski Zbigniew R, Warszawa Inst Chem Fiz PAN , oraz Szkoła Nauk Scisłych 2976; 7x100;
19.  Jabłonski Aleksander, Warszawa Inst Chem Fiz PAN  2941; 4x100
20.  Kolinski Andrzej, Warszawa, UW Chemia, 2832; 6x100
21.  Soczewiński Edward, , Lublin Akad. Med. Chemia, 2686; 1x100
22.  Witanowski Marek, Warszwa, Inst Chemii Org.PAN, 2684; 1x100
23.  Borowski Edward, Gdańsk , Politechnika, Chemia, 2550; 6x100
24.  Cieplak Piotr, Warszawa UW Chemia, chem teor 2526; 6x100;
25.  Rotkiewicz Krystyna, Warszawa, Inst Chem Fiz PAN, oraz Akademia Świetokrzyska (WSP), Kielce; 2272; 4x100;
26.  Sokołowski Stefan T., Lublin, Uniw. (UMCS),Chemia 2263; 1x100
27.  Ratajczak Henryk, Wrocław Wydział Chemii, U Wrocław, oraz Instytut Niskich temperatur im Włodzimierza Trzebiatowskiego, PAN, 2239; 2x100
28. Szafran Mirosłwa, Poznan, Uniw, Chem, chemia org, 2196; 1x100
29.  Krygowski Tadeusz Marek   ,Warszawa, UW Chemia 2150; 2x100
30. Latos-Grażyński Cyryl, Lechosław, Wro, Uniw, Chemia, 2148; 5x100
31.  Kafarski Paweł, Wrocław Politechnika, oraz Uniwersytet Opolski, Inst Chemii, 2110; 1x100
32.  Zamojski Aleksander, Warszawa Inst Chemii Org.PAN oraz , oraz Szkoła Nauk Scisłych 2081; 2x100
33.  Lis Tadeusz, Wrocław, Uniw, Chemia, 2075; 1x100
34.  Jaskólski Mariusz, Poznań, Inst Chemii Biorg, PAN oraz Uniw in A Mickiewicza, Wydz Chemii 2056; 4x100;
35.  Hulanicki Adam, Warszawa UW Chemia, 2021;   1x100
36.  Bielański Adam, Kraków, Inst Katalizy PAN, 1958; 2x100
37.  Leciejewicz Janusz, Warszawa, Inst Chemii i Techn. Jądr, 1856; 1x97
38. Wolinski Krzysztof UMCS Lublin, chem, 1851; 3x100,
39.  Gutowski J Gdańsk Uniw, Chemia, 1765; 3x100
40.  Stefaniak Lech, Warszawa Inst Chemii Org.PAN, 1747; 1x100
41. Nalewajski Roman F, Kraków, UJ, Chemia, 1733; 1 x 100
42.  Wiewiórowski Maciej, Poznań,Inst. Chem Bioorg PAN, 1713; 1x100
43. Kucharski Stanisław A, Katowice Uniw Śląski, Inst. Chemii, 1584, 3 x100
44.  Piela Lucjan, WAW UW, Chemia  1528; 3x100
45. Moszyński Robert Waw UW Chemia, 1510, 1 x 100
46.  Gębicki Jerzy, Łódź, Politechnika, Chemia. 1504; 1x100,
47.  Kochman Marian, Wrocław Politechnika Chemia, 1477; 4x100
48.  Kulesza Paweł J Warszawa UW Chemia, i Częstochowa, Politechnika, Katedra Chemii 1438, 1 x100
49.  Lammek Bernard, Gdańsk, Uniwersytet Chemia, 1397; 2x100;
50.  Adamczyk Zbigniew Kraków, Inst Katalizy PAN, 1394; 1x100
51. Pietraszkiewicz M, WAW Inst Chem Fiz PAN, 1320; 1 x100
52.  Marciniec Bogdan, Poznan, Uniw A. Mick, W Chem,1159; 1x100
53.  Grzonka Zbigniew Gdańsk Uniwersytet, Chemia 1155; 2x100
54.  Wicha Jerzy, Warszawa Inst Chemii Org.PAN, 1150; 1x100
55.  Buszewski Bogusław A, Toruń Uniwersytet im Kopernika, Chemia, 1127; 1x100
56. Jarzęba Włodzimierz Kraków, UJ Chemia, 1110/44, 25.23 c/p 4x100
57.  Sybilska Danuta, Warszawa Inst Chem Fiz PAN 1082; 1x100
58.  Matusiewicz Henryk, Poznań, Politechnika, Chemia, oraz Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, Poznan, 1043; 1x100
59. Witkowski Andrzej, Kraków UJ Chemia, 974/63; 15.46c/p; 2x100

Ponad 100 cytowań uzyskało 184 publikacje tych autorów

     W dziale fizyka 46 osób związanych jest z wyższymi uczelniami, 33 z instytutami resortowymi, 17 z PAN, 6 z uczelniami prywatnymi. Na Uniwersytecie Warszawskim pracuje 25 osób, w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego w Krakowie 18 osób, w Instytucie Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Świerku 15 osób, na Uniwersytecie Jagiellońskim 10 osób, w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie 11 osób, w szkole Nauk ścisłych w Warszawie 6 osób.

Najczęściej cytowani autorzy to:

1. Shugar David, Warszawa, IBiB PAN oraz UW Inst Fiz Dośw im S.Pieńkowskiego. Bofiz, 8145; 8x100;
2. Nazarewicz Witold , Warszawa, UW, Inst. Fiz Teor, 7345; 14x100
3. Ciborowski Jacek, Warszawa UW, Inst Fiz Dośw im S.Pieńkowskiego 6670; 13x100;
4. Rybicki Krzysztof, Kraków, Inst.Fiz.Jądr. im H. Niewodniczańskiego, 6615; 9x100
5. Eskreys Andrzej, Kraków, Inst.Fiz.Jądr. im H. Niewodniczańskiego 6289; 13x100
6. Nassalski Jan, Świerk Inst.Probl.Jądr im A. Sołtana,  5730; 13x100
7. Badełek Barbara M, Warszawa, UW, Inst Fiz Dośw, .5542;8x100;
8. Sandacz Andrzej, Świerk Inst.Probl.Jądr im A. Sołtana, 5356; 9x100;
9. Białas Andrzej, Kraków UJ, Inst. Fizyki oraz Inst.Fiz.Jądr. im H. Niewodniczańskiego, 5313; 4x100;
10. Zakrzewski Janusz (A), WAW UW, Inst Fiz Dośw im S. Pieńkowskiego 5628; 12 x 100
11. Rondio Ewa   , Świerk Inst.Probl.Jądr im A. Sołtana 5048; 10x100,
12. Kiełczewska Danuta, dr hab, Warszawa UW, Inst Fiz Dośw im S.Pieńkowskiego  4919 12x100;
13. Sosnowski Ryszard, Świerk Inst.Probl.Jądr im A. Sołtana 4905; 4x100
14. Kisielewska Danuta, Warszawa, UW, Inst. Fiz Teor . 4503; 10x100
15. Szczekowski Marek, Świerk Inst.Probl.Jądr im A. Sołtana 4311; 3x100
16. Doroba Krzysztof, Warszawa UW, Inst Fiz Dośw im S.Pieńkowskiego 4260; 3x100
17. Wróblewski Andrzej Karol, Warszawa UW, Inst Fiz Dośw im S.Pieńkowskiego 4245; 9x100
18. Tymieniecka Teresa   Warszawa UW, Inst Fiz Dośw im S. Pieńkowskiego; 4012; 9x100
19. Jadach Stanisław, Kraków, Inst.Fiz.Jądr. im H. Niewodniczańskiego 3990; 8x100
20. Szeptycka Maria, Świerk Inst.Probl.Jądr im A. Sołtana, 3908; 2x100
21. Kotański Andrzej, Kraków UJ, Inst. Fizyki, 3768; 7x100
22. Turnau Jacek,   Kraków, Inst.Fiz.Jądr. im H. Niewodniczańskiego, 3569; 7x100
23. Królikowski Jan , Warszawa, UW, Inst Fiz Dośw im S. Pieńkowskiego, 3526; 5x100
24. Lewenstein Maciej, Warszawa Instytut Fizyki PAN, 3493; 2x
25. Gałązka Rober Rafał, Warszawa Instytut Fizyki PAN,  3381; 5x100
26. Szymański Zdzisław, Warszawa, UW, Inst. Fiz Teor 3263; 7x100; †
27. Jeleń Kzimierz Kraków AGH,  3101; 8x100
28. Muryn Bogdan   Kraków AGH, 3085; 2x100
29. Czyż Wiesław, Kraków UJ, Inst. Fizyki  2935; 4x100 
30. Pokorski Stefan, Warszawa. UW, Inst Fiz. Teor 2928; 5x100
31. Turała Michał, Kraków, Inst.Fiz.Jądr. im H. Niewodniczańskiego 2671; 1x100
32. Spałek Józef, Kraków UJ, Inst. Fizyki 2563; 4x100
33. Wódkiewicz Krzysztof.   Warszawa, UW, Inst. Fiz Teor. 2540; 4x100
34. Zawadzki Włodzimierz, Warszawa Instytut Fizyki PAN 2485; 2x100
35. Woronowicz Stanisław L,Warszawa, UW Katedra Metod Matematycznych Fiz. 2474; 5x100,
36. Trautman Andrzej, Warszawa, UW, Inst. Fiz Teor. 2368; 6x100
37. Bartke Jerzy, Kraków, Inst.Fiz.Jądr. im H. Niewodniczańskiego  2359; 5x100
38. Figiel Jan , Kraków, Inst.Fiz.Jądr. im H. Niewodniczańskiego 2358; 1x100
39. Kwieciński Jan, Kraków, Inst.Fiz.Jądr. im H. Niewodniczańskiego, 2261; 2x100
40. Szytuła Andrzej Bronisław, Kraków UJ, Inst. Fizyki  2241; 1x100
41. Wilczyński Janusz,   Świerk Inst.Probl.Jądr im A. Sołtana 2209; 5x100
42. Dobaczewski Jacek Waw UW Inst Fiz teor, 2164; 2x100
43. Porowski Sylwester, Warszawa Centrum Badań Wys. Ciśn. PAN. 2153; 2x100
44. Białkowska Helena M, Świerk Inst.Probl.Jądr im A. Sołtana 2112; 4x100
45. Dietl Tomasz, Warszawa Instytut Fizyki PAN  oraz Szkoła Nauk   Ścisłych 2048; 3x100
46. Rzążewski Kzimierz , Warszawa Centrum Fiz Teor. PAN oraz Szkoła Nauk   Ścisłych 2044;2x100
47. Gaj Jan A, Warszawa UW, Inst Fiz Dośw im S.Pieńkowskiego, 1971; 6x100
48. Hofmokl Tomasz , Warszawa UW, Inst Fiz Dośw im S.Pieńkowskiego, 1948; 1x100 †
49. Błocki Jan, Świerk Inst.Probl.Jądr im A. Sołtana 1941 2x100;
50. Wycech Sławomir, Świerk Inst.Probl.Jądr im A. Sołtana 1929; 2x100,
51. Jankowski Karol, , Torun, Uniw, Inst Fiz, 1905; 1x100
52. Robaszkiewicz Stanisław, , Poznań Uniwesytet, 1887; 3x100
53. Oleś Andrzej   Kraków UJ, Inst. Fizyki. 1869; 1x100
54. Białynicki-Birula Iwo, Warszawa, UW, Inst. Fiz Teor., Centrum Fizyki teoretycznej PAN oraz Szkoła Nauk   Ścisłych 1865; 2x100
55. Kwiatkowski Józef S, , Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 1863; 3x100
56. Sobiczewski Adam, Świerk Inst.Probl.Jądr im A. Sołtana, 1826; 3x100
57. Langer Jerzy M Waw, Inst Fizyki PAN, oraz Szkoła Nauk Ścisłych Fizyka 1813; 3x100
58.  Kamińska Maria, Warszawa UW, Inst Fiz Dośw im S.Pieńkowskiego, 1811; 5x100
59. Skrzypczak Ewa, Warszawa UW, Inst Fiz Dośw im S.Pieńkowskiego 1764; 3x100
60. Suski Tadeusz   Warszawa Centrum Badań Wysokociśn. PAN 1744; 1x100
61.  Micnas Roman, , Poznan Uniwerssytet Adama Mickiewicza, 1723; 2x100
62. Infeld Leopold, Waw Uniw, Inst Fiz, 1713; 2x100 †
63. Wąs Zbigniew, Kraków, Inst.Fiz.Jądr. im H. Niewidniczańskiego, 1697; 6x100
64. Moszyński Marek, Świerk Inst.Probl.Jądr im A. Sołtana, 1691; 1x100
65. Mycielski Andrzej, Warszawa Instytut Fizyki PAN 1686; 2x100
66. Bogusz Włdysław, Inst Fiz, PW, 1588; 3x100
67. Cieplak Marta Z, Inst Fizyki PAN WAW, 1555; 3x100
68. Broda Rafał   Kraków, Inst.Fiz.Jądr. im H. Niewodniczańskiego 1545; 2x100
69. Kossut Jacek, Warszawa Instytut Fizyki PAN, oraz Szkoła Nauk   Ścisłych 1517; 1x100
70. Stankowski Jan, Poznań, Inst. Fizyki Molekularnej PAN. 1471; 1x100
71. Wosiek Jacek   KRA UJ Inst Fizyki,1445; 3x100
72. Wosiek Barbara, Kraków, Inst.Fiz.Jądr. im H. Niewodniczańskiego 1439; 3x100
73. Lukierski Jerzy, Wrocław, Uniw, Fizyka, 1439; 3x100
74. Wosiński Tadeusz, Warszawa Instytut Fizyki PAN, 1439; 3x100
75. Witała Henryk , UJ Inst Fiz. 1422; 1x100
76.  Baranowski Jacek (M),Warszawa UW, Inst Fiz Dośw im S.Pieńkowskiego, 1381; 2x100
77. Zawadzki Włodzimierz Waw Inst Fizyki PAN, 1397, 2 x 100
78. Ćwiok Stefan porf, Warszawa, Politechnika 1324; 1x100
79. Malecki Piotr, IF Kraków, Inst.Fiz.Jądr. im H. Niewodniczańskiego 1307; 1x100
80. Nowak Maciej A, Kraków, UJ Inst Fiz, 1306; 1x100
81. Zwięgliński Bogusław, Świerk Inst.Probl.Jądr im A. Sołtana, 1290; 2x100
82. Fiałkowski Krzysztof, Kraków UJ, Inst. Fizyki 1279; 2x100
83. Pomorski Krzysztof, Lublin, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie 1272; 1x100 
84. Grochulski Paweł, Łódź, Inst Fiz Politech Łódzaka krystalogr,1271; 6x100
85. Dąbrowski Janusz , Świerk Inst.Probl.Jądr im A. Sołtana 1258; 2x100
86. Coghen Tomir, Kraków, Inst.Fiz.Jądr. im H. Niewodniczańskiego, 1246; 1x100
87. Hołyński Roman, Kraków, Inst.Fiz.Jądr. im H. Niewodniczańskiego 1233; 2x100
88. Strzałkowski Adam,   Kraków UJ, Inst. Fizyki 1222; 1x100.
89. Siwek-Wilczyńska Krystyna, UW, Inst Fiz Dośw im Pieńk 1214; 2x100
90. Budzanowski Andrzej, Kraków, Inst.Fiz.Jądr. im H. Niewodniczańskiego 1207; 1x100
91. Siemiarczuk Teodor, Świerk Inst.Probl.Jądr im A. Sołtana - 1182; 1x100
92. Rykaczewski Krzysztof, Warszawa UW, Inst Fiz Dośw im S.Pieńkowskiego; 1159; 1x100
93. Jeżabek Marek   Kraków, Inst.Fiz.Jądr. im H. Niewodniczańskiego, oraz Katowice, Uniw Śląski. Inst Fizyki, 1121; 1x100
94. Styczeń Jan, Kraków, Inst.Fiz.Jądr. im H. Niewodniczańskiego 1086; 1x100
95. Mostowski Jan, Warszawa Instytut Fizyki PAN oraz Szkoła Nauk   Ścisłych 1023; 2x100

Ponad 100 cytowań uzyskało 380 publikacji tych autorów

     W dziedzinie "inne" 13 osób związane jest z PAN, 5 z uniwersytetami, jedna z politechniką. 7 osób zatrudnione jest w Centrum Astronomicznym PAN im Mikołaja Kopernika w Warszawie, 3 osoby w Instytucie Matematyki PAN w Warszawie i 3 osoby w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Najczęściej cytowani autorzy to:

1. Mróz Zenon,, Warszawa Inst Pods.Probl. Techniki PAN, mechanika 2535; 2x100
2. Engelking Ryszard, Warszawa UW, Wydz Mat.; 2397; 6x100,
3. Kałużny Janusz, Warszawa UW, Obserwatorium Astronomiczne, 2209; 2x100
4. Pełczynski Aleksander, Warszawa, Inst. Matematyki PAN 2139; 2x100;
5.  Mrowec Stanisław, Kraków AGH, Wydz Inżynierii Materiałowej, 2134; 1x100
6. Smak Józef, Warszawa Ctr. Astronomiczne PAN im M. Kopernika, 1844; 3x100
7. Udalski Andrzej, Warszawa UW, Obserwatorium Astronomiczne1679; 2x100
8. Dziembowski Wojciech A, Warszawa Centrum Astronomiczne PAN im M. Kopernika 1654; 3x100
9. Kubiak Marcin Antoni Warszawa UW, Obserwatorium Astronomiczne 1610; 2x100
10. Haensel Paweł, Warszawa Centrum Astronomiczne PAN im M. Kopernika 1464; 2x100
11. Wolszczan Aleksander,Toruń Uniwersytet im M Kopernika, 1396; 2x100
12. Juszkiewcz Roman, Warszawa Centrum Astronomiczne PAN im M. Kopernika 1357; 1x100
13. Sołtan Andrzej, Warszawa Centrum Astronomiczne PAN im M. Kopernika, 1294; 3x100
14. Środoń Jan. Kraków, Instytut Geologii PAN, 1199; 3x100
15. Sikora Marek, Warszawa Centrum Astronomiczne PAN im M. Kopernika 1146; 2x100
16. Bessaga Czesław, Warszawa, Inst. Matematyki PAN, 1137; 2x100
17. Pawlak Zdzisław, Warszawa, Inst Informatyki Teoret. i Stosowanej PAN, 1133; 2x100
18. Czerny Bożena, Warszawa Centrum Astronomiczne PAN im M. Kopernika, 1066; 2x100
19. Schinzel Andrzej, Warszawa, Inst. Matematyki PAN 1065; 1x100
20. Łojasiewicz Stanisłw, Kraków UJ, Matematyka, 944; 2x100

Ponad 100 cytowań uzyskało 45 publikacji tych autorów

     Utworzono również listę najczęściej cytowanych publikacji, uznanych wg klasyfikacji ISI za "klasyki cytowań" albo prace renomowane. Taka praca powinna uzyskać co najmniej 500 cytowań. Zidentyfikowane 36 takich publikacji. 36 prace na 200.000 to 0.018% , Znaczy to że to co pod wzgledemj ilości cytowań jest w nauce polskiej najbardziej wartościowe  nie odbiega od średnich światowych wynoszących dla takichprac około 0.02%.
18 publikacji na tej liście pochodzi z działu "biomed", 9 z działu fizyka, 7- chemia, 2 matematyka,

Najczęściej cytowane prace to:

1. A NEW GENERATION OF CA-2+ INDICATORS WITH GREATLY IMPROVED FLUORESCENCE PROPERTIES
GRYNKIEWICZ G, POENIE M, TSIEN RY
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY  260 (6): 3440-3450 1985
Ilość cytowań :12970
UNIV CALIF BERKELEY,DEPT PHYSIOL ANAT,BERKELEY,CA

2. ENZYME ISOLATED FROM ARTERIES TRANSFORMS PROSTAGLANDIN ENDOPEROXIDES TO AN UNSTABLE SUBSTANCE THAT INHIBITS PLATELET-AGGREGATION
MONCADA S, GRYGLEWSKI R, BUNTING S, VANE JR
NATURE 263 (5579): 663-665 1976
Document type: Article Times   Ilość cytowań : 2982
Addresses:
WELLCOME RES LABS,BECKENHAM BR3 3BS,KENT,ENGLAND 
 
3 SUPEROXIDE ANION IS INVOLVED IN THE BREAKDOWN OF ENDOTHELIUM-DERIVED VASCULAR RELAXING FACTOR
GRYGLEWSKI RJ, PALMER RMJ, MONCADA S
NATURE 320 (6061): 454-456 APR 3 1986
 Ilość cytowań  1334
WELLCOME RES LABS,LANGLEY COURT,BECKENHAM BR3 3BS,KENT,ENGLAND

4 TOLERANCE IN T-CELL-RECEPTOR TRANSGENIC MICE INVOLVES DELETION OF NONMATURE CD4+8+ THYMOCYTES
KISIELOW P, BLUTHMANN H, STAERZ UD, STEINMETZ M, VONBOEHMER H
NATURE   333 (6175): 742-746 JUN 23 1988
Ilość cytowań :1187
F HOFFMANN LA ROCHE & CO LTD,CENT RES UNITS,CH-4002 BASEL,SWITZERLAND
BASEL INST IMMUNOL,CH-4005 BASEL,SWITZERLAND

5. A 2ND GENERATION FORCE-FIELD FOR THE SIMULATION OF PROTEINS, NUCLEIC-ACIDS, AND ORGANIC-MOLECULES
CORNELL WD, CIEPLAK P, BAYLY CI, GOULD IR, MERZ KM, FERGUSON DM, SPELLMEYER DC, FOX T, CALDWELL JW, KOLLMAN PA
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 117 (19): 5179-5197 MAY 17 1995
Ilość cytowań : 1157
UNIV CALIF SAN FRANCISCO,DEPT PHARMACEUT CHEM,SAN FRANCISCO,CA 94143
UNIV WARSAW,DEPT CHEM,PL-02093 WARSAW,POLAND

6. KOłOS W; J CHEM PHYS 43 2429 1965, Ilość cytowań 1076
 
7. THE ROLE OF LIPID-PEROXIDATION AND ANTIOXIDANTS IN OXIDATIVE MODIFICATION OF LDL
ESTERBAUER H, GĘBICKI J, PUHL H, JURGENS G
FREE RADICAL BIOLOGY AND MEDICINE 13 (4): 341-390 OCT 1992
Document type: Review  Ilość cytowań : 1059

ESTERBAUER H, GRAZ UNIV,INST BIOCHEM,SCHUBERTSTR 1,A-8010 GRAZ,AUSTRIA
MACQUARIE UNIV,SCH BIOL SCI,SYDNEY,AUSTRALIA
GRAZ UNIV,SCH MED,INST MED BIOCHEM,A-8010 GRAZ,AUSTRIA

8. ON NUCLEAR STRUCTURE AND STABILITY OF HEAVY AND SUPERHEAVY ELEMENTS
NILSSON SG, TSANG CF, SOBICZESKI.A, SZYMAŃNSKI.Z, WYCECH S, GUSTAFSO.C, LAMM IL, MOLLER P, NILSSON B
NUCLEAR PHYSICS A A131 (1): 1-& 1969
Ilość cytowań :1039

9. ARTERIAL-WALLS ARE PROTECTED AGAINST DEPOSITION OF PLATELET THROMBI BY A SUBSTANCE (PROSTAGLANDIN-X) WHICH THEY MAKE FROM PROSTAGLANDIN ENDOPEROXIDES
GRYGLEWSKI RJ, BUNTING S, MONCADA S, FLOWER RJ, VANE JR
PROSTAGLANDINS  12 (5): 685-713 1976
Ilość cytowań 1020.
WELLCOME RES LABS,LANGLEY COURT,BECKENHAM BR3 3BS,KENT,ENGLAND

10. IMPROVED FREE-ENERGY PARAMETERS FOR PREDICTIONS OF RNA DUPLEX STABILITY

FREIER SM, KIERZEK R, JAEGER JA, SUGIMOTO N, CARUTHERS MH, NEILSON T, TURNER DH
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 83 (24): 9373-9377 DEC 1986
Times   Ilość cytowań : 927
UNIV ROCHESTER,DEPT CHEM,ROCHESTER,NY 14627
POLISH ACAD SCI,INST BIOORGAN CHEM,PL-60704 POZNAN,POLANDUNIV COLORADO,DEPT CHEM & BIOCHEM,BOULDER,CO 80309
MCMASTER UNIV,DEPT BIOCHEM,HAMILTON L8N 3Z5,ONTARIO,CANADA

11. AN AIR-DRYING METHOD FOR CHROMOSOME PREPARATIONS FROM MOUSE EGGS
TARKOWSKI.AK
CYTOGENETICS 5 (6): 394-& 1966
Ilość cytowań : 919

12.  TUMOR NECROSIS FACTOR MEDIATES MYELIN AND OLIGODENDROCYTE DAMAGE INVITRO
SELMAJ KW, RAINE CS
ANNALS OF NEUROLOGY 23 (4): 339-346 APR 1988
Ilość cytowań : 911
Addresses:
YESHIVA UNIV ALBERT EINSTEIN COLL MED,DEPT PATHOL NEUROPATHOL,1300 MORRIS PK AVE,BRONX,NY 10461
YESHIVA UNIV ALBERT EINSTEIN COLL MED,DEPT NEUROSCI,BRONX,NY 10461
YESHIVA UNIV ALBERT EINSTEIN COLL MED,ROSE F KENNEDY CTR RES MENTAL RETARDAT & HUMAN DEV,BRONX,NY 10461
MED ACAD LODZ,DEPT NEUROL,LODZ,POLAND

13. KONORSKI J, Integrative activity of the brain 1955,
Ilość cytowań : 893
 
14. A MEASUREMENT OF THE SPIN ASYMMETRY AND DETERMINATION OF THE STRUCTURE-FUNCTION G1 IN DEEP INELASTIC MUON PROTON-SCATTERING

ASHMAN J, BADELEK B, BAUM G, BEAUFAYS J, BEE CP, BENCHOUK C, BIRD IG, BROWN SC, CAPUTO MC, CHEUNG HWK, CHIMA J, CIBOROWSKI J, CLIFFT RW, COIGNET G, COMBLEY F, COURT G, DAGOSTINI G, DREES J, DUREN M, DYCE N, EDWARDS AW, EDWARDS M, ERNST T, FERRERO MI, FRANCIS D, GABATHULER E, GAJEWSKI J, GAMET R, GIBSON V, GILLIES J, GRAFSTROM P, HAMACHER K, VONHARRACH D, HAYMAN P, HOLT JR, HUGHES VW, JACHOLKOWSKA A, JONES T, KABUSS EM, KORZEN B, KRUNER U, KULLANDER S, LANDGRAF U, LANSKE D, LETTENSTROM F, LINDQVIST T, LOKEN J, MATTHEWS M, MIZUNO Y, MONIG K, MONTANET F, NASSALSKI J, NIINIKOSKI T, NORTON PR, OAKHAM G, OPPENHEIM RF, OSBORNE AM, PAPAVASSILIOU V, PAVEL N, PERONI C, PESCHEL H, PIEGAIA R, PIETRZYK B, PIETRZYK U, POVH B, RENTON P, RIEUBLAND JM, RIJLLART A, RITH K, RONDIO E, ROPELEWSKI L, SALMON D, SANDACZ A, SCHRODER T, SCHULER KP, SCHULTZE K, SHIBATA TA, SLOAN T, STAIANO A, STIER H, STOCK J, TAYLOR GN, THOMPSON JC, WALCHER T, WHEELER S, WILLIAMS WSC, WIMPENNY SJ, WINDMOLDERS R, WOMERSLEY WJ, ZIEMONS K
PHYSICS LETTERS B 206 (2): 364-370 MAY 19 1988
Times   Ilość cytowań : 870
Addresses:
ASHMAN J, UNIV SHEFFIELD,DEPT PHYS,SHEFFIELD S3 7RH,S YORKSHIRE,ENGLAND
UNIV WARSAW,INST PHYS,PL-00681 WARSAW,POLAND
INST NUCL STUDIES,PL-00681 WARSAW,POLAND
MAX PLANCK INST NUCL PHYS,D-6900 HEIDELBERG 1,FED REP GER
14. ARTERIAL-WALLS GENERATE FROM PROSTAGLANDIN ENDOPEROXIDES A SUBSTANCE (PROSTAGLANDIN-X) WHICH RELAXES STRIPS OF MESENTERIC AND CELIAC ARTERIES AND INHIBITS PLATELET-AGGREGATION
BUNTING S, GRYGLEWSKI R, MONCADA S, VANE JR
PROSTAGLANDINS 12 (6): 897-913 1976
Document type: Article
Ilość cytowań : 826
Addresses:
WELLCOME RES LABS,KENT BR3 3BS,ENGLAND
COPERNICUS ACAD MED,DEPT PHARMACOL,PL-56851 CRACOW,POLAND

15. ENGELKING R GENERAL TOPOLOGY 1977, 787 cyt.

16. TWISTED INTRA-MOLECULAR CHARGE-TRANSFER STATES (TICT) - NEW CLASS OF EX  ILOŚĆ CYTOWAŃ -STATES WITH A FULL CHARGE SEPARATION
GRABOWSKI ZR, ROTKIEWICZ K, SIEMIARCZUK A, COWLEY DJ, BAUMANN W
NOUVEAU JOURNAL DE CHIMIE-NEW JOURNAL OF CHEMISTRY 3 (7): 443-454 1979Times   Ilość cytowań : 732
Addresses:
GRABOWSKI ZR, POLISH ACAD SCI,INST PHYS CHEM,KASPRZAKA 44,PL-01224 WARSAW,POLANDNEW UNIV ULSTER,SCH PHYS SCI,COLERAINE,NORTH IRELAND
UNIV MAINZ,INST PHYS CHEM,D-6500 MAINZ,FED REP GER

17. EVIDENCE FOR OSCILLATION OF ATMOSPHERIC NEUTRINOS

Fukuda Y, Hayakawa T, Ichihara E, Inoue K, Ishihara K, Ishino H, Itow Y, Kajita T, Kameda J, Kasuga S, Kobayashi K, Kobayashi Y, Koshio Y, Miura M, Nakahata M, Nakayama S, Okada A, Okumura K, Sakurai N, Shiozawa M, Suzuki Y, Takeuchi Y, Totsuka Y, Yamada S, Earl M, Habig A, Kearns E, Messier MD, Scholberg K, Stone JL, Sulak LR, Walter CW, Goldhaber M, Barszczxak T, Casper D, Gajewski W, Halverson PG, Hsu J, Kropp WR, Price LR, Reines F, Smy M, Sobel HW, Vagins MR, Ganezer KS, Keig WE, Ellsworth RW, Tasaka S, Flanagan JW, Kibayashi A, Learned JG, Matsuno S, Stenger VJ, Takemori D, Ishii T, Kanzaki J, Kobayashi T, Mine S, Nakamura K, Nishikawa K, Oyama Y, Sakai A, Sakuda M, Sasaki O, Echigo S, Kohama M, Suzuki AT, Haines TJ, Blaufuss E, Kim BK, Sanford R, Svoboda R, Chen ML, Conner Z, Goodman JA, Sullivan GW, Hill J, Jung CK, Martens K, Mauger C, McGrew C, Sharkey E, Viren B, Yanagisawa C, Doki W, Miyano K, Okazawa H, Saji C, Takahata M, Nagashima Y, Takita M, Yamaguchi T, Yoshida M, Kim SB, Etoh M, Fujita K, Hasegawa A, Hasegawa T, Hatakeyama S, Iwamoto T, Koga M, Maruyama T, Ogawa H, Shirai J, Suzuki A, Tsushima F, Koshiba M, Nemoto M, Nishijima K, Futagami T, Hayato Y, Kanaya Y, Kaneyuki K, Watanabe Y, Kielczewska D, Doyle RA, George JS, Stachyra AL, Wai LL, Wilkes RJ, Young KK
PHYSICAL REVIEW LETTERS 81 (8): 1562-1567 AUG 24 1998
Times   Ilość cytowań : 720
Fukuda Y, Univ Tokyo, Inst Cosm Ray Res, Tanashi, Tokyo 1888502, Japan
Univ Tokyo, Inst Cosm Ray Res, Tanashi, Tokyo 1888502, Japan Boston Univ, Dept Phys, Boston, MA 02215 USA Brookhaven Natl Lab, Dept Phys, Upton, NY 11973 USA
Univ Calif Irvine, Dept Phys & Astron, Irvine, CA 92697 USA Calif State Univ Dominguez Hills, Dept Phys, Carson, CA 90747 USA George Mason Univ, Dept Phys, Fairfax, VA 22030 USA Gifu Univ, Dept Phys, Gifu 5011193, Japan Univ Hawaii, Dept Phys & Astron, Honolulu, HI 96822 USA High Energy Accelerator Res Org, KEK, Inst Particle & Nucl Studies, Tsukuba, Ibaraki 3050801, Japan Kobe Univ, Dept Phys, Kobe, Hyogo 6578501, Japan
Univ Calif Los Alamos Natl Lab, Div Phys, Los Alamos, NM 87544 USA
Louisiana State Univ, Dept Phys & Astron, Baton Rouge, LA 70803 USA
Univ Maryland, Dept Phys, College Pk, MD 20742 USA SUNY Stony Brook, Dept Phys & Astron, Stony Brook, NY 11794 USA Niigata Univ, Dept Phys, Niigata 9502181, Japan Osaka Univ, Dept Phys, Toyonaka, Osaka 5600043, Japan Seoul Natl Univ, Dept Phys, Seoul 151742, South Korea Tohoku Univ, Dept Phys, Sendai, Miyagi 9808578, Japan Univ Tokyo, Tokyo 1130033, Japan Tokai Univ, Dept Phys, Hiratsuka, Kanagawa 2591292, Japan Tokyo Inst Technol, Dept Phys, Tokyo 1528551, Japan Univ Warsaw, Inst Expt Phys, PL-00681 Warsaw, Poland Univ Washington, Dept Phys, Seattle, WA 98195 USA

18. AN INVESTIGATION OF THE SPIN STRUCTURE OF THE PROTON IN DEEP INELASTIC-SCATTERING OF POLARIZED MUONS ON POLARIZED PROTONS

ASHMAN J, BADELEK B, BAUM G, BEAUFAYS J, BEE CP, BENCHOUK C, BIRD IG, BROWN SC, CAPUTO MC, CHEUNG HWK, CHIMA JS, CIBOROWSKI J, CLIFFT R, COIGNET G, COMBLEY F, COURT G, DAGOSTINI G, DREES J, DUREN M, DYCE N, EDWARDS AW, EDWARDS M, ERNST T, FERRERO MI, FRANCIS D, GABATHULER E, GAMET R, GIBSON V, GILLIES J, GRAFSTROM P, HAMACHER K, HARRACH DV, HAYMAN PJ, HOLT JR, HUGHES VW, JACHOLKOWSKA A, JONES T, KABUSS EM, KORZEN B, KRUNER U, KULLANDER S, LANDGRAF U, LANSKE D, LETTENSTROM F, LINDQVIST T, LOKEN J, MATTHEWS M, MIZUNO Y, MONIG K, MONTANET F, NAGY E, NASSALSKI J, NIINIKOSKI T, NORTON PR, OAKHAM FG, OPPENHEIM RF, OSBORNE AM, PAPAVASSILIOU V, PAVEL N, PERONI C, PESCHEL H, PIEGAIA R, PIETRZYK B, PIETRZYK U, POVH B, RENTON P, RIEUBLAND JM, RIJLLART A, RITH K, RONDIO E, ROPELEWSKI L, SALMON D, SANDACZ A, SCHRODER T, SCHULER KP, SCHULTZE K, SHIBATA TA, SLOAN T, STAIANO A, STIER HE, STOCK J, TAYLOR GN, THOMPSON JC, WALCHER T, TOTH J, URBAN L, WALLUCKS W, WHEELER S, WILLIAMS DA, WILLIAMS WSC, WIMPENNY SJ, WINDMOLDERS R, WOMERSLEY WJ, ZIEMONS K
NUCLEAR PHYSICS B 328 (1): 1-35 DEC 11 1989
Iliść cytowań 680

ASHMAN J, RHEIN WESTFAL TH AACHEN,ZENTRUM PHYS,INST PHYS 3A,D-5100 AACHEN,FED REP GER
UNIV FREIBURG,FAK PHYS,D-7800 FREIBURG,FED REP GER
CERN,CH-1211 GENEVA 23,SWITZERLAND
MAX PLANCK INST NUCL PHYS,D-6900 HEIDELBERG 1,FED REP GER
UNIV LANCASTER,DEPT PHYS,LANCASTER LA1 4YB,ENGLAND
LAB ANNECY LE VIEUX PHYS PARTICULES,F-74941 ANNECY LE VIEUX,FRANCE
UNIV LIVERPOOL,DEPT PHYS,LIVERPOOL L69 3BX,ENGLAND
FAC SCI LUMINY,CTR PHYS PARTICULES,F-13288 MARSEILLE,FRANCE
UNIV ETAT MONS,FAC SCI,B-7000 MONS,BELGIUM
RUTHERFORD APPLETON LAB,DIDCOT OX11 0QX,OXON,ENGLAND
UNIV SHEFFIELD,DEPT PHYS,SHEFFIELD S3 7RH,S YORKSHIRE,ENGLAND
UNIV TURIN,IST FIS,I-10125 TURIN,ITALY INST NUCL STUDIES,PL-00681 WARSAW,POLAND UNIV WUPPERTAL,FACHBEREICH PHYS,D-5600 WUPPERTAL,FED REP GER UNIV UPPSALA,DEPT RADIAT SCI,S-75121 UPPSALA,SWEDEN
UNIV WARSAW,INST PHYS,PL-00681 WARSAW,POLAND
YALE UNIV,DEPT PHYS,NEW HAVEN,CT 06520

19. LIPID PEROXIDE INHIBITS ENZYME IN BLOOD-VESSEL MICROSOMES THAT GENERATES FROM PROSTAGLANDIN ENDOPEROXIDES SUBSTANCE (PROSTAGLANDIN-X) WHICH PREVENTS PLATELET-AGGREGATION
MONCADA S, GRYGLEWSKI RJ, BUNTING S, VANE JR
PROSTAGLANDINS 12 (5): 715-737 1976 
Ilość cytowań : 641
Addresses:
WELLCOME RES LABS,BECKENHAM BR3 3BS,KENT,ENGLAND

20. SHUGAR D BIOCHIM BIOPHYS ACTA 8, 302, 1952,
Ilość cytowań 641 cyt

21. PREVALENCE OF HUMAN PAPILLOMAVIRUS IN CERVICAL-CANCER - A WORLDWIDE PERSPECTIVE
BOSCH FX, MANOS MM, MUNOZ N, SHERMAN M, JANSEN AM, PETO J, SCHIFFMAN MH, MORENO V, KURMAN R, SHAH KV, ALIHONOU E, BAYO S, MOKHTAR HC, CHICAREON S, DAUDT A, DELOSRIOS E, GHADIRIAN P, KITINYA JN, KOULIBALY M, NGELANGEL C, TINTORE LMP, RIOSDALENZ JL, SARJADI, SCHNEIDER A, TAFUR L, TEYSSIE AR, ROLON PA, TORROELLA M, TAPIA AV, WABINGA HR, ZATONSKI W, SYLLA B, VIZCAINO P, MAGNIN D, KALDOR J, GREER C, WHEELER C
JOURNAL OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE 87 (11): 796-802 JUN 7 1995 
Ilość cytowań : 638

CSUB,HOSP DURAN I REYNAL,INST CATALA ONCOL,SERV EPIDEMIOL,E-08907 LHOSPITALET LLOBR,SPAIN CSUB,HOSP DURAN I REYNAL,INST CATALA ONCOL,REGISTRE CANC,E-08907 LHOSPITALET LLOBR,SPAIN
JOHNS HOPKINS UNIV,SCH PUBL HLTH,DEPT MOLEC MICROBIOL & IMMUNOL,BALTIMORE,MD
JOHNS HOPKINS MED INST,DEPT PATHOL,BALTIMORE,MD 21205
INST CANC RES,BELMONT,SURREY,ENGLAND NCI,ENVIRONM EPIDEMIOL BRANCH,BETHESDA,MD 20892 UNIV NATL BENIN,COTONON,BENIN
INST NATL RECH SANTE PUBL,BAMAKO,MALI CHU SETIF,SETIF,ALGERIA
PRINCE SONGKLA UNIV,HAT YAI,THAILAND HOSP CLIN PORTO ALEGRE,PORTO ALEGRE,RS,BRAZIL NATL ONCOL INST,PANAMA CITY,PANAMA
HOP HOTEL DIEU,MONTREAL,PQ,CANADAMUHIMBILI MED CTR,DAR ES SALAAM,TANZANIA
CTR NATL ANAT PATHOL,CONAKRY,GUINEA BISSAU
UNIV PHILIPPINES,MANILA,PHILIPPINES,HOSP CLIN BARCELONA,BARCELONA,SPAIN
CANC REGISTRY LA PAZ,LA PAZ,BOLIVI,DIPONEGORO UNIV,FAC MED,SEMARANG,INDONESIA
UNIV JENA,JENA,GERMANY,UNIV VALLE,CALI,COLOMBIA, NATL INST MICROBIOL,BUENOS AIRES,DF,ARGENTINA,REGISTRO NACL PATOL TUMORAL,ASUNCION,PARAGUAY
NCI,HAVANA,CUBA,MINIST HLTH,REG CLIN HOSP,CONCEPCION,CHILE
MAKERERE MED SCH,KAMPALA,UGANDA
M SKLODOWSKA CURIE MEM CANC CTR,WARSAW,POLAND
NATL CTR HIV EPIDEMIOL & CLIN RES,DARLINGHURST,NSW,AUSTRALIA
CHIRON CORP,EMERYVILLE,CA,UNIV NEW MEXICO,ALBUQUERQUE,NM

22. CONSERVED FOLDING IN RETROVIRAL PROTEASES - CRYSTAL-STRUCTURE OF A SYNTHETIC HIV-1 PROTEASE
WLODAWER A, MILLER M, JASKOLSKI M, SATHYANARAYANA BK, BALDWIN E, WEBER IT, SELK LM, CLAWSON L, SCHNEIDER J, KENT SBH
SCIENCE 245 (4918): 616-621 AUG 11 1989
8. Times   Ilość cytowań : 633 WLODAWER A, NCI,FREDERICK CANC RES FACIL,BIONET RES INC,BASIC RES PROGRAM,CRYSTALLOG LAB,POB B,FREDERICK,MD 21701
CALTECH,DIV BIOL,PASADENA,CA 91125

23. SUPERCONDUCTIVITY IN NARROW-BAND SYSTEMS WITH LOCAL NONRETARDED ATTRACTIVE INTERACTIONS
MICNAS R, RANNINGER J, ROBASZKIEWICZ S
REVIEWS OF MODERN PHYSICS 62 (1): 113-171 JAN 1990
Document type: Review
Ilość cytowań  625
Addresses:
MICNAS R, ADAM MICKIEWICZ UNIV,INST PHYS,PL-60769 POZNAN,POLAND
CNRS,CTR RECH TRES BASSES TEMP,F-38042 GRENOBLE,FRANCE

24. MOMENTS OF RAPIDITY DISTRIBUTIONS AS A MEASURE OF SHORT-RANGE FLUCTUATIONS IN HIGH-ENERGY COLLISIONS
BIAŁAS A, PESCHANSKI R
NUCLEAR PHYSICS B 273 (3-4): 703-718 SEP 1 1986
Ilość cytowań  623

BIALAS A, UNIV PARIS 11,PHYS THEOR & HAUTES ENERGIES LAB,BATIMENT 211,F-91405 ORSAY,FRANCE
JAGIELLONIAN UNIV,INST PHYS,PL-31007 CRACOW,POLAND
CENS,SERV PHYS THEOR,F-91191 GIF SUR YVETTE,FRANCE

25. PROXIMITY FORCES
BŁOCKI J, RANDRUP J, SWIATECKI WJ, TSANG CF
ANNALS OF PHYSICS 105 (2): 427-462 1977
Ilość cytowań : 589
Addresses:
UNIV CALIF BERKELEY,LAWRENCE BERKELEY LAB,BERKELEY,CA 94720

26. KOŁOS W REV MOD PHYS 32 219 1960.
Ilość cytowań : 575

27. THYMIC MAJOR HISTOCOMPATIBILITY COMPLEX ANTIGENS AND THE ALPHA-BETA-T-CELL RECEPTOR DETERMINE THE CD4/CD8 PHENOTYPE OF T-CELLS
TEH HS, KISIELOW P, SCOTT B, KISHI H, UEMATSU Y, BLUTHMANN H, VONBOEHMER H
NATURE 335 (6187): 229-233 SEP 15 1988
Ilość cytowań : 571
BASEL INST IMMUNOL,CH-4058 BASEL,SWITZERLAND
F HOFFMANN LA ROCHE & CO LTD,CH-4002 BASEL,SWITZERLAND

28. INFELD L REV MOD PHYS 23 21 1951 Ilość cytowań : 560

29. -(BETA-MERCAPTO-BETA,BETA-CYCLOPENTAMETHYLENEPROPIONIC ACID),2-(O-METHYL)TYROSINE]ARGININE-VASOPRESSIN AND [1-(BETA-MERCAPTO-BETA,BETA-CYCLOPENTAMETHYLENEPROPIONIC ACID)]ARGININE-VASOPRESSIN, 2 HIGHLY POTENT ANTAGONISTS OF THE VASOPRESSOR RESPONSE TO ARGININE-VASOPRESSIN
KRUSZYNSKI M, LAMMEK B, MANNING M, SETO J, HALDAR J, SAWYER WH
JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY 23 (4): 364-368 1980
Ilość cytowań : 559
MED COLL OHIO,DEPT BIOCHEM,TOLEDO,OH 43699
COLUMBIA UNIV COLL PHYS & SURG,DEPT PHARMACOL,NEW YORK,NY 10032

30. THE HAZARD OF ACCELERATED TUMOR CLONOGEN REPOPULATION DURING RADIOTHERAPY
WITHERS HR, TAYLOR JMG, MACIEJEWSKI B
ACTA ONCOLOGICA 27 (2): 131-146 1988
Times   Ilość cytowań : 557
Addresses:
JONSSON COMPREHENS CANC CTR,DEPT RADIAT ONCOL,LOS ANGELES,CA
UNIV CALIF LOS ANGELES,SCH PUBL HLTH,DEPT BIOSTAT,LOS ANGELES,CA 90024
CTR ONCOL,GLIVICE,POLAND

31. COMPARATIVE EFFICACY OF ANTIHERPES DRUGS AGAINST DIFFERENT STRAINS OF HERPES-SIMPLEX VIRUS
DECLERCQ E, DESCAMPS J, VERHELST G, WALKER RT, JONES AS, TORRENCE PF, SHUGAR D
JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES 141 (5): 563-574 1980
Ilość cytowań : 545
DECLERCQ E, CATHOLIC UNIV LEUVEN,REGA INST MED RES,B-3000 LOUVAIN,BELGIUM
UNIV BIRMINGHAM,DEPT CHEM,BIRMINGHAM B15 2TT,W MIDLANDS,ENGLAND
NIAMDD,CHEM LAB,BETHESDA,MD 20205
POLISH ACAD SCI,INST BIOCHEM & BIOPHYS,WARSAW 42,POLAND

32. OBSERVATION OF A NEUTRINO BURST IN COINCIDENCE WITH SUPERNOVA 1987A IN THE LARGE MAGELLANIC CLOUD

BIONTA RM, BLEWITT G, BRATTON CB, CASPER D, CIOCIO A, CLAUS R, CORTEZ B, CROUCH M, DYE ST, ERREDE S, FOSTER GW, GAJEWSKI W, GANEZER KS, GOLDHABER M, HAINES TJ, JONES TW, KIELCZEWSKA D, KROPP WR, LEARNED JG, LOSECCO JM, MATTHEWS J, MILLER R, MUDAN MS, PARK HS, PRICE LR, REINES F, SCHULTZ J, SEIDEL S, SHUMARD E, SINCLAIR D, SOBEL HW, STONE JL, SULAK LR, SVOBODA R, THORNTON G, VANDERVELDE JC, WUEST C

PHYSICAL REVIEW LETTERS 58 (14): 1494-1496 APR 6 1987
Times   Ilość cytowań  536

BIONTA RM, UNIV CALIF LAWRENCE LIVERMORE NATL LAB,LIVERMORE,CA 94550,UNIV CALIF IRVINE,IRVINE,CA 92717,UNIV MICHIGAN,ANN ARBOR,MI 48109,BROOKHAVEN NATL LAB,UPTON,NY 11973,CALTECH,JET PROP LAB,PASADENA,CA 91109,CLEVELAND STATE UNIV,CLEVELAND,OH 44115
UNIV HAWAII,HONOLULU,HI 96822,UNIV LONDON UNIV COLL,LONDON WC1E 6BT,ENGLAND,UNIV WARSAW,PL-00325 WARSAW,POLAND
CASE WESTERN RESERVE UNIV,CLEVELAND,OH 44106,UNIV ILLINOIS,URBANA,IL 61801,UNIV CALIF BERKELEY,BERKELEY,CA 94720
UNIV NOTRE DAME,NOTRE DAME,IN 46556,BOSTON UNIV,BOSTON,MA 02215
FERMI NATL ACCELERATOR LAB,BATAVIA,IL 60510,AT&T LABS,SUMMIT,NJ 07910

33. COMPACT MATRIX PSEUDOGROUPS
WORONOWICZ SL
COMMUNICATIONS IN MATHEMATICAL PHYSICS 111 (4): 613-665 1987
Ilość cytowań : 523
Addresses:
WORONOWICZ SL, UNIV WARSAW,FAC PHYS,DEPT MATH METHODS PHYS,HOZA 74,PL-00682 WARSZAWA,POLAND

34. 2ND-ORDER PERTURBATION-THEORY WITH A CASSCF REFERENCE FUNCTION
ANDERSSON K, MALMQVIST PA, ROOS BO, SADLEJ AJ, WOLINSKI K
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY 94 (14): 5483-5488 JUL 12 1990
Ilość cytowań : 519

ANDERSSON K, CHEM CTR LUND,DEPT THEORET CHEM,POB 124,S-22100 LUND,SWEDEN

35. SHUGAR D BIOCHIM BIOPHYS ACTA 9, 199, 1952,
Ilość cytowań  507 .

36. ACTION OF VARIOUS ANTIDEPRESSANT TREATMENTS REDUCES REACTIVITY OF NORADRENERGIC CYCLIC AMP-GENERATING SYSTEM IN LIMBIC FOREBRAIN
VETULANI J, SULSER F
NATURE 257 (5526): 495-496 1975
Ilość cytowań 500
Addresses:
VANDERBILT UNIV,SCH MED,NASHVILLE,TN 37203
TENNESSEE NEUROPSYCHIAT INST,NASHVILLE,TN 37232

37. THE PEG-MODEL OF SEASONAL SUCCESSION OF PLANKTONIC EVENTS IN2 FRESH WATERS
SOMMER U, GLIWICZ ZM, LAMPERT W, DUNCAN A
ARCHIV FUR HYDROBIOLOGIE 106 (4): 433-471 JUN 1986
Ilość cytowań 424
SOMMER U, MAX PLANCK INST LIMNOL,POSTFACH 165,D-2320 PLON,FED REP GER
UNIV WARSAW,INST ZOOL,DEPT HYDROBIOL,PL-00046 WARSAW,POLAND
UNIV LONDON,ROYAL HOLLOWAY COLL,DEPT ZOOL,ENGLEFIELD GREEN TW20 9TY,ENGLAND

Góra
varia 3.jpg

Zapytaj bibliotekarza

Telewizja UŚ

Więc Jestem. Studencki serwis rozwoju