Konferencja "Statystyczno-porównawcze metody oceny działalności naukowej" Uniwersytet Śląski w Katowicach, Komitet Naukoznawstwa PAN Cieszyn, 22-23 listopada 2001 r.


Program naukowy konferencji

22 listopada 2001, czwartek

SESJA I: Bibliometria i jej zastosowania do nauki światowej (prowadzący prof. Barbara Stefaniak)


Andrzej Kajetan Wróblewski: Bibliometryczna trylogia

Irena Marszakowa-Szajkiewicz: Nauka polska u progu XXI wieku: Analiza bibliometryczna wkładu państw w rozwój nauki


SESJA II: Ocenianie instytucji naukowych i pracowników nauki (prowadzący dr J. Jabłecka)


Lucjan Piela: Czy instytucja naukowa musi wykonywać ruchy Browna?

Andrzej Ziabicki: Ocena dorobku i reputacji naukowej indywidualnych uczonych i zespołów badawczych

Grzegorz Racki: Parametryczny system oceny jednostek naukowych przez KBN: prognozy i postulaty

Jarosław Świderski: Kryteria oceny działalności naukowej i ich praktyczne zastosowanie w elektronice

Iwona Wrzosek, Katarzyna Jaskólska: Badania bibliometryczne w Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

DYSKUSJA


23 listopada 2001, piątek

SESJA III: Zagadnienia metodyczne i zastosowania praktyczne (prowadzący prof. A.K. Wróblewski)


Małgorzata Janiak: Matematyczne metody teorii chaosu

Władysław Kraus: Wpływ sposobu gromadzenia danych na analizę cytowań

Andrzej Pilc: Najczęściej cytowani naukowcy oraz prace naukowe w Polsce, raport za lata 1965-2001 na podstawie bazy Science Citation Index


SESJA IV: Bibliometria w naukach społecznych i medycynie (prowadzący prof. A. Ziabicki)


Barbara Stefaniak: Rozmieszczenie publikacji autorów polskich w czasopismach indeksowanych w Social Sciences Citation Index w latach 1981-2000

Marta Skalska-Zlat: Wykorzystanie analizy środowiska autorskiego dla oceny dyscypliny (na przykładzie bibliologii)

Wanda Pindlowa, Monika Krakowska: Kierunki badań informacji naukowej w Polsce na podstawie ilościowej analizy zawartości czasopism


 SESJA V: Bibliometria w naukach humanistycznych (prowadzący prof. W. Pindlowa)


Piotr Nowak: "Zdolność przyciągania" polskich współczesnych czasopism naukowych z dyscyplin humanistycznych

Danuta Konieczna: Bibliometryczna analiza publikacji cytowanych w czasopiśmie "Litteraria" w latach 1969-1999

Sławomir Górzyński, Jakub Z. Lichański: Baza abstraktów z zakresu historii (wraz z naukami pomocniczymi historii) oraz nauk o literaturze i nauk o języku

Małgorzata Waga, Aneta Drabek: Polska Literatura Humanistyczna - baza cytowań literatury humanistycznej (stan prac nad bazą)

Góra
varia 26.jpg

Zapytaj bibliotekarza

Telewizja UŚ

Więc Jestem. Studencki serwis rozwoju