Konferencja "Biblioteka 2.0 - zasoby cyfrowe w nauce, kulturze i administracji" - 15.05.2008

Uniwersytet Śląski w Katowicach - Biblioteka Uniwersytecka oraz Biblioteka Śląska w Katowicach odpowiadając na zapotrzebowanie społeczeństwa informacyjnego, jakim staje się społeczeństwo polskie, współtworzą Śląską Bibliotekę Cyfrową - zasób piśmienniczego dziedzictwa kulturowego w postaci cyfrowej. Nowe technologie otworzyły powszechny dostęp do najcenniejszych zbiorów, jednocześnie tworząc nową jakość dostępu do dóbr kultury.

Cybercywilizacja to rzeczywistość, w której przenikają się działania prawne, finansowe, technologiczne oraz zjawiska kulturowe dotąd nie rejestrowane. Uniwersytet Śląski - Biblioteka Uniwersytecka i Biblioteka Śląska organizują jednodniową konferencję poświęconą tematyce digitalizacji i jej znaczeniu w świecie, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów stosowania wolnych licencji w publikowaniu prac w Internecie (...)

Czytaj więcej na stronie www konferencji

Góra
varia 8.jpg

Zapytaj bibliotekarza

Telewizja UŚ

Więc Jestem. Studencki serwis rozwoju