Konferencja IOIS Meeting 12.05-15.05.1996

IOIS Meeting 12.05-15.05.1996

W dniach 12.05 do 15.05.1996 roku The International Organization of Information Specialists - IOIS (Międzynarodowa Organizacja Specjalistów Informacji) organizuje w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach międzynarodową konferencję "IOIS Meeting" poświęconą problematyce pozyskiwania i wymiany naukowej informacji ekologicznej w sieci INTERNET.
Konferencję przygotowano przy ścisłej współpracy z:

Environmental Training Project for Central and Eastern Europe - (Uniwersytet Minnesota),
Biurem polskim ETP w Katowicach,
Fundacją Mellona - Stany Zjednoczone,
Fundacją Ponieckiego - Stany Zjednoczone,
Fundacją World Wildlife - Stany Zjednoczone,
Uniwersytetem Śląskim w Katowicach.

Organizatorzy konferencji przewidują następujące formy pracy:

  • szkolenie w pozyskiwaniu i wymianie informacji w międzynarodowych bazach ekologicznych przez sieć Internet
    kontynuacja prac nad powstaniem międzynarodowego tezaurusa terminologii ekologicznej (prace zapoczątkowano w marcu 1995 roku na Miedzynarodowej Konferencji The International Organization of Information Specialists w Budapeszcie)
  • dyskusja na temat kształcenia bibliotekarzy i specjalistów informacji w Międzynarodowej Szkole Bibliotekarskiej (przedstawienie finalnego programu szkoły)
  • omówienie multimedialnego eco-informacyjnego systemu Parku Krajobrazowego "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich" i jego prezentacja w siedzibie Parku jako przykładu współpracy specjalistów informacji ze specjalistami z zakresu ochrony środowiska.

Grupy objęte szkoleniem, a także w/w formami przewidzianymi na konferencji to: naukowcy zajmujący się problematyką ekologii, bibliotekarze - specjaliści informacji oraz przedstawiciele administracji państwowej, organizacji społecznych pracujących na rzecz ochrony środowiska.

Wspólnie ze specjalistami informacji ze Stanów Zjednoczonych związanych z organizacją The International Organization of Information Specialists przygotowano obszerny program konferencji uwzględniając różnorodność potrzeb jej uczestników. Spostrzegając ogromne zapotrzebowanie na profesjonalną informację w dziedzinie ekologii podjęto trud przygotowania konferencji w taki sposób, aby jej rezultaty były długofalowe.

Przewiduje się:

  • zapoznanie uczestników szkolenia z ważniejszymi miedzynarodowymi bazami ekologicznymi (prowadzący omówią zawartość i możliwości dostępu do nich - uczestnicy otrzymają materiały pomocnicze zawierające niezbędne informacje, aby w przyszłości mogli samodzielnie korzystać z aktualnych baz informacyjnych)
  • zakończenie ustaleń dotyczących programu i terminu rozpoczęcia prac Miedzynarodowej Szkoły Bibliotekarskiej
  • zintegrowanie działań na rzecz potrzeb informacyjnych dla specjalistów w dziedzinie ochrony środowiska (omówienie możliwości korzystania z baz informacyjnych dostępnych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Sląskiego w Katowicach)

W Konferencji udział weźmie 65 gości polskich i zagranicznych, w tym z Anglii, Austrii, Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Rumunii, Słowacji, Stanów Zjednoczonych i Węgier. Pomimo dużego zainteresowania tematyką konferencji, w szczególności szkoleniem w korzystaniu z baz komputerowych, organizatorzy zmuszeni byli z uwagi na możliwości techniczne ograniczyć liczbę zgłoszeń.

Małgorzata Waga
The International Organization
of Information Specialists

Góra
varia 27.jpg

Zapytaj bibliotekarza

Telewizja UŚ

Więc Jestem. Studencki serwis rozwoju