Konferencja "Elektroniczna Biblioteka Dzisiaj. Nowoczesne serwisy i bazy danych w bibliotekach akademickich" 20.03.1996


20 marca 1996 odbyła się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Śląskiego konferencja pt. "Elektroniczna Biblioteka Dzisiaj. Nowoczesne serwisy i bazy danych w bibliotekach akademickich" połączona z uroczystą inauguracją sieciowego systemu rozpowszechniania baz danych na CD-ROM - InfoWare CD/HD.
W konferencji uczestniczyli nauczyciele akademiccy z instytutów bibliotekoznawstwa, bibliotekarze, pracownicy informacji naukowej, przedstawiciele środowisk akademickich oraz reprezentanci zagranicznych firm zajmujących się dostarczaniem usług i systemów informacyjnych. Spotkanie to było uwieńczeniem pracy nad wdrożeniem projektu TEMPUS obejmującego sieciowe rozpowszechnianie baz danych, który powstał we współpracy Uniwersytetu Śląskiego z Akademią Ekonomiczną w Katowicach i Uniwersytetem Opolskim oraz trzema uczelniami zachodnioeuropejskimi - uniwersytetem w Trewirze, uniwersytetem w Tours i uniwersytetem w Brukseli (Universite Libre). Gośćmi konferencji były przedstawicielki tych uczelni partnerskich: panie - Jacqueline Clement z Brukseli, Anne-Marie Ferrier z Tours i Urszula Schoen-Schultes z Trewiru. W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele krajowego biura TEMPUS, MEN i KBN.

Konferencję rozpoczęło wystąpienie dyrektora Biblioteki Głównej Uniwersytetu Śląskiego Wandy Dziadkiewicz pt. "Projekt skomputeryzowanengo systemu dla bibliotek uniwersyteckich Katowic i Opola", w którym przedstawiła założenia programu TEMPUS.

Następnie przedstawiciel firmy ITS (Info Technology Supply) w Polsce, pan Dariusz Kuźmiński w wystąpieniu "Elektroniczna biblioteka dzisiaj w Katowicach i Opolu" zaprezentował korzystanie z CD-ROM-owych baz danych w systemie InfoWare i na przykładzie kilku wybranych baz omówił wszelkie możliwości wyszukiwawcze systemu. W referacie Marii Śliwińskiej z Uniwersytetu Toruńskiego (przedstawionym z powodu nieobecności autorki przez panią Dominikę Czyżak) pt. "Możliwość wykorzystania zasobów elektronicznych w bibliotekach" podkreślona została nieuchronność zbliżania się Ery Informacji i rola biblioteki oraz bibliotekarzy w testowaniu i wykorzystywaniu nowych metod. Biblioteki polskie dołączyły do tych przemian znacznie później, ale przynajmniej pozwoliło to uniknąć błędów fazy przejściowej. Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu jak pierwsza zakupiła system InfoWare i ma już pewne doświadczenia w pracy z czytelnikiem i w administracji systemu.

Następnie przedstawił swój referat Radomid Dabanovic z firmy ITS (Londyn): "ITS Products Services - An Introduction", będący omówieniem działalności usługowej tej instytucji. Georg Ritter z R+R Messtechnik und Handel GmbH w Grazu w referacie: "New Developments in InfoWare CD/HD Ultra*Net Software" podzielił się doświadczeniami jego firmy w poszukiwaniu mechanizmów wdrażania w nowy sposób serwisów CD-ROM-owych w Internecie i pracy nad oprogramowaniem Ultra*Net.

Karol Stock, dyrektor biblioteki Technical University w Grazu, w wystąpieniu "Experience of CD-ROM Networking at Technical University of Graz" przedstawił ich problemy oraz drogę do wprowadzenia sieciowego rozpowszechniania baz CD-ROM w uczelni, powody wyboru systemu Ultra*Net, bazy dostępne w bibliotece, administrację systemu, doświadczenia w pracy ze studentami i pracownikami naukowymi, szkolenie personelu. Przedstawił pewne propozycje usprawnienia systemów CD-ROM-owych, rozwiązania w systemach dostarczania dokumentów, a także propozycje łączenia zintegrowanych systemów bibliotecznych z systemami CD-ROM-owymi.

Peter Szanto z Hungarian Central Technical Library w Budapeszcie przedstawił referat "The CD-ROM Services at the National Technical Information Centre and Library (OMIKK) Hungary - An Experiment", gdzie podjął próbę przedstawienia komputerowych źródeł informacji dostępnych we współczesnych bibliotekach, głównie CD-ROM (OMIKK jest prekursorem wprowadzenia technologii CD-ROM na Węgrzech), bezpośredni dostęp online, zautomatyzowane dostarcznie dokumentów, OPAC, zasoby sieci Internet.

Claudia Ittner z firmy SliverPlatter Inf.GmbH (Oddział w Berlinie) w referacie "SilverPlatter Network Technology" mówiła na temat usług swojej firmy m.in. systemu ERL.

Predrag Pavlicic z ITS z Londynu w wystąpieniu pt. "Vision of Library Information Services Across Wide Area Network and Local Area Network" podkreślił, że bezpośredni dostęp do źródeł informacji przestaje być luksusem, a staje się koniecznością i fakt ten powinien być brany pod uwagę przy planowaniu infrastruktury współczesnej biblioteki. Omówił model biblioteki elektronicznej - usługi informacyjne, OPAC, dostarczanie dokumentów i system wypożyczeń międzybibliotecznych (ILL), czasopisma elektroniczne, nowe techniki w prezentacji zbiorów specjalnych, wykorzystanie Internetu, wydawnictwa elektroniczne.

Na zakończenie pierwszej części konferencji zabrała głos Brigit Bartels z angielskiej firmy UMI przedstawiając referat "UMI's Database and document Delivery Services".

Następnie odbyła się uroczysta inauguracja sieciowego systemu rozpowszechniania baz danych - Infoware CD/HD. Dokonano otwarcia systemu w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Śląskiego i bibliotecznej pracowni szkoleniowej. Otwarcia dokonali rektorzy polskich uczelni partnerskich - z Uniwersytetu Opolskiego prof. Franciszek Marek, z Akademii Ekonomicznej w Katowicach prorektor d/s nauki prof. Piotr Chrzan i z Uniwersytetu Śląskiego prof. Maksymilian Pazdan.

Po przerwie wysłuchano jeszcze dwóch referatów: Roberta Kimberleya z Institute for Scientific Information (European Branch, London) pt. "Monitoring the Research Literature using Citation Indexes" oraz dyrektora Biblioteki Głównej Politechniki Wrocławskiej Henryka Szarskiego "Doświadczenia Politechniki Wrocławskiej w zakresie wykorzystywania bazy SCI oraz sieciowego dostępu do baz danych na dykach optycznych.

Konferencja dała możliwość zapoznania się z przykładami wprowadzania najnowszych technik komputerowych w bibliotekach europejskich na przykładzie sieciowego systemu rozpowszechniania baz CD-ROM. Uczestnicy mogli na miejscu przyjrzeć się jak działa system InfoWare i zainstalowane bazy danych w Oddziale Informacji Naukowej (5 stanowisk komputerowych) oraz bibliotecznej pracowni komputerowej (6 stanowisk komputerowych). Można było obejrzeć nowo zakupione bazy m.in. Science Citation Index, Social Science Citation Index, EUROCAT, LISA, Ulrich's Plus oraz bazy demonstracyjne firm ISI, SilverPlatter i UMI. Na zakończenie krótkiego podsumowania dokonał pan dr Jan Kozłowski z KBN.

 Otwarcie konferencji Elektroniczna Biblioteka Dzisiaj. Nowoczesne serwisy i bazy danych w bibliotekach akademickich
Fot. Otwarcie konferencji: Prof. Marek Zrałek, mgr Wanda Dziadkiewicz (dyr. Biblioteki Gł. UŚl.), mgr Barbara Zajączkowska (dyr. Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Katowicach), dr Dariusz Kuźmiński (przedstawiciel firmy ITS w Polsce).
 

Inauguracja systemu InfoWare w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki UŚl.

 

 

 

 
Fot. Inauguracja systemu InfoWare w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki UŚl. : prof. Franciszek Marek z Uniwersytetu Opolskiego,prof. Marek Zrałek prorektor d/s Nauki UŚl.,prof. Maksymilian Pazdan rektor UŚl., prof. Zygmunt Gburski,dr Łucja Ginko kier. Wydziału Kultury UW,mgr Wanda Dziadkiewicz dyr. Biblioteki Głównej UŚl.
 

Góra
varia 14.jpg

Zapytaj bibliotekarza

Telewizja UŚ

Więc Jestem. Studencki serwis rozwoju