Dofinansowanie MNiSW

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego otrzymała dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na Utrzymanie dostępu do światowych i krajowych baz danych, w ramach środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę w roku 2013/2014 .

26.11.2013 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Bibliotece Uniwersytetu Ślaskiego dofinansowanie na utrzymanie baz danych w ramach finansowania działalności upowszechniającej naukę. Kwota dofinansowania wynosi 175 466,18 zł. Wsparcie to pozwoli zrealizować prenumeratę baz w 2014 r.

Biblioteka UŚ przeznaczy środki finansowe na prenumeratę 9 baz danych. Wśród nich pełnotekstowe i bibliograficzne systemy informacji prawnej oraz pełnotekstowe bazy danych z nauk humanistycznych i społecznych: Lex Omega, Westlaw, HeinOnline, Lex Polonica, Infor, Legalis, L’Anne Philologique, Central and Estaern European Online Library, A-to-Z.

Utrzymanie dostępu do polskich oraz światowych baz danych, kluczowych dla rozwoju nauk prawniczych, społecznych oraz humanistycznych umożliwi dostęp do tych źródeł informacji nie tylko pracownikom i studentom Uniwersytetu, ale także przedstawicielom gospodarki, przemysłu, mieszkańcom regionu, młodzieży. Udostępnianie zasobów ma zasięg regionalny, co jest związane z oddziaływaniem Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w województwie śląskim. Biblioteka ma charakter otwarty dla mieszkańców województwa oraz innych użytkowników.

Góra
varia 9.jpg

Zapytaj bibliotekarza

Więc Jestem. Studencki serwis rozwoju