Nukat : Autostrada Informacji Cyfrowej


Katalog NUKAT


Projekt realizowany jest ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, osi priorytetowej Infrastruktura sfery B+R ,działania 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki.

Jeden z punktów projektu Nukat : Autostrada Informacji Cyfrowej, w realizacji którego uczestniczy Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, obejmuje prace rozwojowe służące ułatwieniu dostępu do informacji o zbiorach polskich bibliotek. W jego ramach  rozbudowywana jest zawartość bazy NUKAT i jej zakres informacyjny. W tym celu scalane są dane bibliograficzne z katalogów komputerowych 30 największych polskich bibliotek naukowych. Scalane opisy bibliograficzne zostały wytworzone przed powstaniem katalogu NUKAT i do tej pory nie były objęte systemem centralnej informacji NUKAT. W pierwszym etapie projektu BUŚ przekazała do scalenia ponad 66 tys. rekordów bibliograficznych utworzonych w systemie Prolib. Pozostałe etapy realizowane będą w 2012 roku.

Góra
varia 7.jpg

Zapytaj bibliotekarza

Telewizja UŚ

Więc Jestem. Studencki serwis rozwoju