Projekt "MOK"


Dostosowanie systemu zarządzania zbiorami do nowoczesnego modelu otwartych kolekcji dziedzinowych - MOK w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego i w Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej w Katowicach


"Dostosowanie systemu zarządzania zbiorami do nowoczesnego modelu otwartych kolekcji dziedzinowych - MOK w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego i w Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej w Katowicach", to projekt realizowany przez konsorcjum katowickich Uniwersytetów - Śląskiego i Ekonomicznego. Stanowi komplementarną część kluczowego dla rozwoju regionu projektu Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA). MOK jest przedsięwzięciem wspomagającym CINiBA, ponieważ jego produkty znajdą bezpośrednie zastosowanie w nowej książnicy akademickiej. Głównym zadaniem tego projektu jest rozbudowa i przygotowanie do zintegrowania systemów zarządzania zasobami bibliotek współtworzących CINiBA (czyli Biblioteki UŚ i Biblioteki Głównej UE). 

 

Góra
varia 1.jpg

Zapytaj bibliotekarza

Telewizja UŚ

Więc Jestem. Studencki serwis rozwoju