Spis treści: Models and Games


Preface, s. xi

  1. Introduction, s. 1
  2. Preliminaries and Notation, s. 3
  3. Games, s. 14
  4. Graphs, s. 35
  5. Models, s. 53
  6. First-Order Logic, s. 79
  7. Infinitary Logic, s. 139
  8. Model Theory of Infinitary Logic, s. 176
  9. Stronger Infinitary Logics, s. 228
  10. Generalized Quantifiers, s. 283

References, s. 353
Index, s. 362

Góra
s2.jpg

Zapytaj bibliotekarza

Telewizja UŚ

Więc Jestem. Studencki serwis rozwoju