Spis treści: Faust the Theologian


Preface, s. ix

  • one. Faust as Doctor of Theology, s. 1
  • two. The Natural Scientist as Pantheist, s. 25
  • three. The Poetic Artist as Polytheist, s. 59
  • four. The Moral Philosopher as Monotheist, s. 91

Bibliography, s. 129

Góra
s4.jpg

Zapytaj bibliotekarza

Telewizja UŚ

Więc Jestem. Studencki serwis rozwoju