Spis treści: Laboratories of Faith


Acknowledgments, s. ix
Introduction, s. 1

  1. Interpreting the Tables Tournantes, 1853-1856, s. 15
  2. Mesmerism and the Challenge of Spiritualism, 1853-1859, s. 64
  3. The Invention and Development of Spiritism, 1857-1869, s. 95
  4. Spiritism on Trial, 1870-1880, s. 150
  5. Confronting the Multivalent Self, 1880-1914, s. 199

Epilogue: The Emergence of a New Heterodoxy, s. 251
Bibliography, s. 265
Index, s. 281

Góra
varia 2.jpg

Zapytaj bibliotekarza

Telewizja UŚ

Więc Jestem. Studencki serwis rozwoju