ARTON - Polska Literatura Humanistyczna


ARTON - Polska Literatura Humanistyczna


Prace nad powstaniem bazy danych "ARTON - Polska Literatura Humanistyczna" rozpoczęły się w 1998 roku z inicjatywy Rektora Uniwersytetu Śląskiego - prof. Tadeusza Sławka. Twórcy stawiają przed nią dwa cele: wyszukiwanie informacji bibliograficznych oraz wyszukiwanie cytowań przedstawicieli polskiej humanistyki zamieszczonych w polskiej literaturze humanistycznej.

Jest to jedyna baza bibliograficzna w Polsce, która zawiera opisy bibliograficzne dokumentów z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, teorii i historii kultury oraz etnografii.

Góra
varia 22.jpg

Zapytaj bibliotekarza

Telewizja UŚ

Więc Jestem. Studencki serwis rozwoju