Katalog Doktoratów


Katalog Doktoratów


Katalog Doktoratów obejmuje prace doktorskie bronione na Uniwersytecie Śląskim, które udostępniane są w Czytelni Ogólnej BUŚ. Baza jest aktualizowana na bieżąco. Wyszukiwanie jest możliwe według następujących kryteriów: autor, tytuł, promotor, rok, dziedzina. Katalog nie obejmuje prac doktorskich Wydziału Artystycznego i Wydziału Teologicznego.

Prace powstałe na Wydziale Prawa i Administracji, Wydziale Artystycznym, Wydziale Nauk o Ziemi i Wydziale Teologicznym udostępniane są w bibliotekach specjalistycznych.

Góra
s3.jpg

Zapytaj bibliotekarza

Telewizja UŚ

Więc Jestem. Studencki serwis rozwoju