Bibliografia Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego


Bibliografia Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego


Bibliografia Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego jest tworzona w Oddziale Informacji Naukowej BUŚ od lat siedemdziesiątych. Prace nad jej elektroniczną formą rozpoczęto w 1997 r. i realizowane są na bieżąco przy współpracy bibliotek specjalistycznych. Baza bibliograficzna rejestruje dokumenty wydawane od powstania Uniwersytetu Śląskiego - a zatem od roku 1968; dokumentuje dorobek piśmienniczy pracowników UŚ zatrudnionych na etatach naukowych, dydaktycznych, naukowo-dydaktycznych, bibliotekarskich, technicznych, administracyjnych, pracowników emerytowanych i rencistów. Ukazuje dorobek naukowy i publicystyczny, tak więc obok dorobku będącego efektem działalności naukowej rejestruje publikacje dotyczące życia kulturalnego i społecznego w środowisku akademickim.

Góra
varia 11.jpg

Zapytaj bibliotekarza

Telewizja UŚ

Więc Jestem. Studencki serwis rozwoju