Spis treści: Levinas and the Wisdom of Love


Acknowledgments
List of Abbreviations

Introduction, s. 1

  1. Levinas and Invisibility, s. 3
  2. Levinasian Terminology, s. 11
  3. Levinasian Love, s. 43
  4. Levinasian Priority, s. 65
  5. Levinasian Wisdom, s. 93
  6. The Scales of Wisdom, s. 123

Conclusion, s. 131
Notes, s. 133
Bibliography, s. 151
Index, s. 159

Góra
varia 26.jpg

Zapytaj bibliotekarza

Telewizja UŚ

Więc Jestem. Studencki serwis rozwoju