Reklama - sztuka czy manipulacja


"Reklama jest najwspanialszą formą sztuki XX wieku”.
Marshall McLuhan

Reklama nie jest zjawiskiem nowym. Już starożytni kupcy nakłaniali do kupna swoich produktów. Od kilkudziesięciu lat reklama przestała być jednak zjawiskiem towarzyszącym handlowi i wolnemu rynkowi, a stała się zjawiskiem społecznym. Prezentacja "Reklama - sztuka czy manipulacja" ukazuje piękno i wyjątkowość reklamy jako formy sztuki oraz wskazuje na zagrożenia, jakie może ona ze sobą nieść.

Na wystawę składają się następujące części:
    •   Wiadomości ogólne
    •   Rodzaje reklamy
    •   Reklama prasowa w zbiorach BUŚ
    •   Język reklamy
    •   Psychologia reklamy

Opracowanie: Małgorzata Woźniak

Top
varia 10.jpg

Quick searchAsk a Librarian