Wykaz użytkowników systemu Onelog


Aby zalogować się w systemie OneLog należy wybrać odpowiedniego użytkownika, a nastepnie wpisać jego nazwę w pole "Username" i "Password".
Dostęp do baz tylko z komputerów zlokalizowanych w sieci uniwersyteckiej. • Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego

  Username/Password: usbg

   
 • Administracja

  Username/Password: usadmin

   
 • Wydział Artystyczny

  Username/Password: uswart

   
 • Wydział Etnologii i Nauki o Edukacji

  Username/Password: uswene

   
 • Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

  Username/Password: uswmfch

   
 • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

  Username/Password: uswbiol

   
 • Wydział Filologiczny

  Username/Password: uswfil

   
 • Wydział Nauk o Ziemi

  Username/Password: uswnoz

   
 • Wydział Nauk Społecznych

  Username/Password: uswns

   
 • Wydział Prawa i Administracji

  Username/Password: uswpia

   
 • Wydział Pedagogiki i Psychologii

  Username/Password: uswpips

   
 • Wydział Radia i Telewizji

  Username/Password: uswrtv

   
 • Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

  Username/Password: uswinm

   
 • Wydział Teologiczny

  Username/Password: uswtl

   
 • Kolegium Języka Biznesu

  Username/Password: uskjb

   
 • Ośrodek Dydaktyczny w Rybniku

  Username/Password: usodryb

   
 • Szkoła Zarządzania

  Username/Password: ussz

   
 • Ośrodek Działalności Dydaktycznej w Jastrzębiu Zdroju

  Username/Password: usoddjas
Top
kato.jpg

Quick searchAsk a Librarian